Advanced

Kapitalandelskravet i partnerbolagen - Om lagstiftningens innebörd, syfte och förenlighet med neutralitetsprincipen

Gullberg, Nora LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Chapter 57 of the Swedish income tax act (1999:1229) regulates to what extent dividends from a close company may be taxed as capital income among active shareholders, generally known as the 3:12-rules. The purpose of the legislation is to create a neutral taxation of salary income and the rules have been deemed a necessity in the Swedish dual income tax system. Dividends to a standard amount are taxed as capital income. Since 2014, a prerequisite for calculating a salary based leeway to a shareholder’s annually portion of income that will be taxed as capital income is a capital share requirement. The capital share requirement has been criticized for being easy for shareholders in partner-owned companies, in which shareholding often does... (More)
Chapter 57 of the Swedish income tax act (1999:1229) regulates to what extent dividends from a close company may be taxed as capital income among active shareholders, generally known as the 3:12-rules. The purpose of the legislation is to create a neutral taxation of salary income and the rules have been deemed a necessity in the Swedish dual income tax system. Dividends to a standard amount are taxed as capital income. Since 2014, a prerequisite for calculating a salary based leeway to a shareholder’s annually portion of income that will be taxed as capital income is a capital share requirement. The capital share requirement has been criticized for being easy for shareholders in partner-owned companies, in which shareholding often does not imply a real financial risk, to circumvent and being incompatible with the tax principle of neutrality.

The essay deals with the purpose and meaning of the capital share requirement and possible tax law consequences of the legislation for shareholders in partner-owned companies. Furthermore, it is discussed whether the legislation could be criticized for insufficient tax neutrality between shareholders in close companies.

The results of the study show that the object of the capital share requirement is foremost to prevent income shifting in large close companies with many employees. In large partner-owned companies it is however possible to circumvent the capital share requirement. The capital share requirement can be criticized for causing a non-uniform taxation of all shareholders in close companies since the size of the shareholding may determine the tax burden. The conclusion is that it is doubtful whether the capital share requirement will cover shareholders in partner-owned companies in the long term and whether the legislation meets the ambition of a neutral taxation of shareholders in close companies. (Less)
Abstract (Swedish)
I 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns regler som begränsar hur mycket utdelning från ett fåmansföretag som kvalificerat verksamma delägare får ta ut i inkomstslaget kapital, generellt kända som 3:12-reglerna. Syftet med lagstiftningen är att skapa en neutral beskattning av arbetsinkomster och reglerna har bedömts som nödvändiga i det svenska duala inkomstskattesystemet. Utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat gränsbelopp beskattas i inkomstslaget kapital. Från och med 2014 är ett kapitalandelskrav en förutsättning för att en delägare ska få addera ett lönebaserat utrymme till sitt gränsbelopp. Kapitalandelskravet har kritiserats för att vara enkelt för delägare i partnerbolag, i vilka delägarskap ofta inte medför ett... (More)
I 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns regler som begränsar hur mycket utdelning från ett fåmansföretag som kvalificerat verksamma delägare får ta ut i inkomstslaget kapital, generellt kända som 3:12-reglerna. Syftet med lagstiftningen är att skapa en neutral beskattning av arbetsinkomster och reglerna har bedömts som nödvändiga i det svenska duala inkomstskattesystemet. Utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat gränsbelopp beskattas i inkomstslaget kapital. Från och med 2014 är ett kapitalandelskrav en förutsättning för att en delägare ska få addera ett lönebaserat utrymme till sitt gränsbelopp. Kapitalandelskravet har kritiserats för att vara enkelt för delägare i partnerbolag, i vilka delägarskap ofta inte medför ett reellt finansiellt risktagande, att kringgå och för att inte vara förenligt med neutralitetsprincipen.

Uppsatsen behandlar kapitalandelskravets syfte och innebörd och vilka skatterättsliga konsekvenser som kapitalandelskravet har kunnat innebära för partnerbolagens delägare. Vidare diskuteras om lagstiftningen kan kritiseras för bristande neutralitet vid beskattningen av delägare i fåmansföretag.

Resultatet av undersökningen visar att kapitalandelskravets syfte framför allt är att förhindra inkomstomvandling i stora fåmansföretag med många anställda. I de större partnerbolagen är det emellertid möjligt att kringgå lagstiftningen. Kapitalandelskravet kan kritiseras för att medföra en olikformig beskattning av alla delägare i fåmansbolag eftersom storleken på ägandet i företaget kan avgöra hur mycket skatt som tas ut. Slutsatsen är att det är osäkert om kapitalandelskravet kommer att omfatta partnerbolagens delägare på lång sikt och om lagstiftningen uppfyller målsättningen med en neutral beskattning av delägare i fåmansföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Nora LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
finansrätt, skatterätt, fåmansföretag, partnerbolag: neutralitetsprincipen, fiscal law, social and welfare law, close companies, partner-owned companies: tax neutrality
language
Swedish
id
8930172
date added to LUP
2018-02-06 11:54:06
date last changed
2018-02-06 11:54:06
@misc{8930172,
 abstract   = {Chapter 57 of the Swedish income tax act (1999:1229) regulates to what extent dividends from a close company may be taxed as capital income among active shareholders, generally known as the 3:12-rules. The purpose of the legislation is to create a neutral taxation of salary income and the rules have been deemed a necessity in the Swedish dual income tax system. Dividends to a standard amount are taxed as capital income. Since 2014, a prerequisite for calculating a salary based leeway to a shareholder’s annually portion of income that will be taxed as capital income is a capital share requirement. The capital share requirement has been criticized for being easy for shareholders in partner-owned companies, in which shareholding often does not imply a real financial risk, to circumvent and being incompatible with the tax principle of neutrality.

The essay deals with the purpose and meaning of the capital share requirement and possible tax law consequences of the legislation for shareholders in partner-owned companies. Furthermore, it is discussed whether the legislation could be criticized for insufficient tax neutrality between shareholders in close companies.

The results of the study show that the object of the capital share requirement is foremost to prevent income shifting in large close companies with many employees. In large partner-owned companies it is however possible to circumvent the capital share requirement. The capital share requirement can be criticized for causing a non-uniform taxation of all shareholders in close companies since the size of the shareholding may determine the tax burden. The conclusion is that it is doubtful whether the capital share requirement will cover shareholders in partner-owned companies in the long term and whether the legislation meets the ambition of a neutral taxation of shareholders in close companies.},
 author    = {Gullberg, Nora},
 keyword   = {finansrätt,skatterätt,fåmansföretag,partnerbolag: neutralitetsprincipen,fiscal law,social and welfare law,close companies,partner-owned companies: tax neutrality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalandelskravet i partnerbolagen - Om lagstiftningens innebörd, syfte och förenlighet med neutralitetsprincipen},
 year     = {2017},
}