Advanced

CSR och skatterätt: är det möjligt

Sigfrid, Emma LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det som uppsatsen avser att undersöka är bolags samhällsansvar i ljuset av deras erläggande av skatt och om det är möjligt att implementera CSR i bolagsskatten.
De bolag som uppsatsen främst kommer att behandla är aktiebolag främst på grund av att några av de största bolagen i Sverige är börsnoterade aktiebolag, och termen kommer således att genomgående vara bolag.
Det finns idag en rad sätt för bolag att sänka sin effektiva skatt vilket leder till minskade skattekostnader, och en därmed ökad vinst. Att erlägga skatt, oavsett om det är en fysisk person eller en juridisk person anses vara en fundamental byggsten för ett välfärdssystem, vilket inte går ihop med att bolag kontinuerligt försöker sänka sin skatt.
På senare år har CSR, som... (More)
Det som uppsatsen avser att undersöka är bolags samhällsansvar i ljuset av deras erläggande av skatt och om det är möjligt att implementera CSR i bolagsskatten.
De bolag som uppsatsen främst kommer att behandla är aktiebolag främst på grund av att några av de största bolagen i Sverige är börsnoterade aktiebolag, och termen kommer således att genomgående vara bolag.
Det finns idag en rad sätt för bolag att sänka sin effektiva skatt vilket leder till minskade skattekostnader, och en därmed ökad vinst. Att erlägga skatt, oavsett om det är en fysisk person eller en juridisk person anses vara en fundamental byggsten för ett välfärdssystem, vilket inte går ihop med att bolag kontinuerligt försöker sänka sin skatt.
På senare år har CSR, som står för Corporate Social Responsibility, börjat bli en viktig del av bolags sociala ansvarstagande. Först och främst har CSR fått betydelse vad gäller bolagens påverkan på mänskliga rättigheter samt deras påverkan på miljön men på senare tid har diskussioner börjat föras även vad gäller bolags erläggande av skatt. CSR bygger på en slags etik och moral som bolagen frivilligt kan förhålla sig till om de vill. (Less)
Popular Abstract
This thesis intent is to examine corporation’s social responsibility in the light of their payment of taxes and if it is possible to incorporate CSR in corporate taxes. The corporations that the thesis will focus on are limited companies mainly because a few of the biggest corporations in Sweden are publicly quoted, and the term used will therefore be corporation.
Today there is a number of ways for corporations to lower their efficient tax which leads to lower tax charges, and therefore an increased profit. To pay taxes, regardless of whether it is a person or a corporation, is to be considered as a fundamental building block for a welfare system, which does not go together with corporations continuously lowering their taxes.
In... (More)
This thesis intent is to examine corporation’s social responsibility in the light of their payment of taxes and if it is possible to incorporate CSR in corporate taxes. The corporations that the thesis will focus on are limited companies mainly because a few of the biggest corporations in Sweden are publicly quoted, and the term used will therefore be corporation.
Today there is a number of ways for corporations to lower their efficient tax which leads to lower tax charges, and therefore an increased profit. To pay taxes, regardless of whether it is a person or a corporation, is to be considered as a fundamental building block for a welfare system, which does not go together with corporations continuously lowering their taxes.
In recent years CSR, which stands for corporate social responsibility, has started to become a more important part of corporations social responsibility. First and foremost has CSR gained meaning as for corporations’ impact on human rights, and their impact on the environment but in recent times there have been discussions on the matter of corporations tax payments. CSR builds on a type of ethic and moral that the corporations voluntary can approach. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigfrid, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansrätt, fiscal law, rättsekonomi, law and economics, skatterätt, CSR, företagsansvar
language
Swedish
id
8930210
date added to LUP
2018-02-06 11:53:19
date last changed
2018-02-06 11:53:19
@misc{8930210,
 abstract   = {Det som uppsatsen avser att undersöka är bolags samhällsansvar i ljuset av deras erläggande av skatt och om det är möjligt att implementera CSR i bolagsskatten.
De bolag som uppsatsen främst kommer att behandla är aktiebolag främst på grund av att några av de största bolagen i Sverige är börsnoterade aktiebolag, och termen kommer således att genomgående vara bolag. 
Det finns idag en rad sätt för bolag att sänka sin effektiva skatt vilket leder till minskade skattekostnader, och en därmed ökad vinst. Att erlägga skatt, oavsett om det är en fysisk person eller en juridisk person anses vara en fundamental byggsten för ett välfärdssystem, vilket inte går ihop med att bolag kontinuerligt försöker sänka sin skatt. 
På senare år har CSR, som står för Corporate Social Responsibility, börjat bli en viktig del av bolags sociala ansvarstagande. Först och främst har CSR fått betydelse vad gäller bolagens påverkan på mänskliga rättigheter samt deras påverkan på miljön men på senare tid har diskussioner börjat föras även vad gäller bolags erläggande av skatt. CSR bygger på en slags etik och moral som bolagen frivilligt kan förhålla sig till om de vill.},
 author    = {Sigfrid, Emma},
 keyword   = {Finansrätt,fiscal law,rättsekonomi,law and economics,skatterätt,CSR,företagsansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR och skatterätt: är det möjligt},
 year     = {2017},
}