Advanced

Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

Ahlgren, Gustav LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. Främst används straffrättsliga teorier från Nils Jareborg men även lagförarbeten, rättsfall och andra juridiska källor som är av relevans. Den juridik som kommer appliceras på uppsatsens hypotetiska scenario gås huvudsakligen igenom i kapitel 2, det självkörande fordonet i kapitel 3 och uppsatsens hypotetiska scenario i kapitel 4. I kapitel 5 avslutas uppsatsen med en analys och diskussion kring gällande rätt och min syn på hur... (More)
Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. Främst används straffrättsliga teorier från Nils Jareborg men även lagförarbeten, rättsfall och andra juridiska källor som är av relevans. Den juridik som kommer appliceras på uppsatsens hypotetiska scenario gås huvudsakligen igenom i kapitel 2, det självkörande fordonet i kapitel 3 och uppsatsens hypotetiska scenario i kapitel 4. I kapitel 5 avslutas uppsatsen med en analys och diskussion kring gällande rätt och min syn på hur framtidens rätt bör se ut.

För att så tydligt som möjligt gå igenom och beskriva problemställningen används ett hypotetiskt exempel där en person färdas i ett självkörande fordon som orsakar en olycka med dödlig utgång. Uppsatsen kommer slutligen fram till att med gällande rätt kommer en fysisk person att räknas som förare och bli straffrättsligt ansvarig på grund av underlåtenhet att förhindra olyckan. Även en garantställning uppkommen genom aktivering av de självkörande funktionerna bör medföra straffansvar. Både genomgången av gärningsculpa och personlig culpa visar på att ett straffrättsligt ansvar kan utkrävas av en fysisk person trots att det är bilens AI som kontrollerar fordonet vid olyckstillfället.

I analysen diskuteras gällande rätts framtidssäkerhet då den kan hämma den teknologiska utvecklingen inom detta område. Juridiken behöver utvecklas för att anpassa sig till framtiden snarast och detta kan ske genom att tillåta självkörande bilar för privatpersoner, förhöjda culpatrösklar samt i vissa fall undanta culpa för självkörande fordon. (Less)
Abstract
The topic of this essay is the issue of self-driving vehicles and related liability matters that have not yet been addressed by the legislator or Swedish court. The key question in this essay is if someone other than the car's AI can be considered a driver and if that person will be responsible for criminal liability in a traffic accident. The essay mainly uses criminal law theories by Nils Jareborg, but also legislative history, precedents and other legal sources that are of relevance. The law that will be applied to the essay's hypothetical scenario is mainly discussed in Chapter 2, the self-driving vehicle in Chapter 3 and the essays hypothetical course of events in Chapter 4. In Chapter 5, the essay ends with an analysis and discussion... (More)
The topic of this essay is the issue of self-driving vehicles and related liability matters that have not yet been addressed by the legislator or Swedish court. The key question in this essay is if someone other than the car's AI can be considered a driver and if that person will be responsible for criminal liability in a traffic accident. The essay mainly uses criminal law theories by Nils Jareborg, but also legislative history, precedents and other legal sources that are of relevance. The law that will be applied to the essay's hypothetical scenario is mainly discussed in Chapter 2, the self-driving vehicle in Chapter 3 and the essays hypothetical course of events in Chapter 4. In Chapter 5, the essay ends with an analysis and discussion of current law and my view on how the law ought to be applied.

To review and illustrate the problem as clearly as possible, a hypothetical example is used where a physical person is travelling in a vehicle equipped with an autonomous driving function that causes a fatal accident. The essay arrives at the conclusion which in summary means that according to current law, a person will act as a driver and have criminal liability for the other person's death due to failure to prevent the accident. Criminal liability is also possible by activating the autonomous driving functions within the car. Both the criminal culpa and the personal culpa shows that physical person can be held accountable despite the fact that it is the AI of the car that controls the vehicle at the time of the accident.

In the analysis, current law is discussed as it may hamper the technological development in this area. The law need to be developed to adapt to the future as soon as possible, allowing for self-driving cars for private individuals, elevated culpability thresholds and in some cases exempting culpa for autonomous vehicles. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8930219
date added to LUP
2018-02-06 11:52:57
date last changed
2018-02-06 11:52:57
@misc{8930219,
 abstract   = {The topic of this essay is the issue of self-driving vehicles and related liability matters that have not yet been addressed by the legislator or Swedish court. The key question in this essay is if someone other than the car's AI can be considered a driver and if that person will be responsible for criminal liability in a traffic accident. The essay mainly uses criminal law theories by Nils Jareborg, but also legislative history, precedents and other legal sources that are of relevance. The law that will be applied to the essay's hypothetical scenario is mainly discussed in Chapter 2, the self-driving vehicle in Chapter 3 and the essays hypothetical course of events in Chapter 4. In Chapter 5, the essay ends with an analysis and discussion of current law and my view on how the law ought to be applied.

To review and illustrate the problem as clearly as possible, a hypothetical example is used where a physical person is travelling in a vehicle equipped with an autonomous driving function that causes a fatal accident. The essay arrives at the conclusion which in summary means that according to current law, a person will act as a driver and have criminal liability for the other person's death due to failure to prevent the accident. Criminal liability is also possible by activating the autonomous driving functions within the car. Both the criminal culpa and the personal culpa shows that physical person can be held accountable despite the fact that it is the AI of the car that controls the vehicle at the time of the accident.

In the analysis, current law is discussed as it may hamper the technological development in this area. The law need to be developed to adapt to the future as soon as possible, allowing for self-driving cars for private individuals, elevated culpability thresholds and in some cases exempting culpa for autonomous vehicles.},
 author    = {Ahlgren, Gustav},
 keyword   = {straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar},
 year     = {2017},
}