Advanced

Kommunal konkurrens - En granskning av reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Karlsson, Hanna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. The new rule grants the possibility to prohibit municipal businesses or behaviours harmful to the competition, provided that the business or behaviour is not justifiable on the grounds of public interest. Despite this, anti-competitive municipal activities continue to plague markets. This essay investigates the market protection offered by the Swedish local government law and competition law, and seeks to identify which flaws in... (More)
Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. The new rule grants the possibility to prohibit municipal businesses or behaviours harmful to the competition, provided that the business or behaviour is not justifiable on the grounds of public interest. Despite this, anti-competitive municipal activities continue to plague markets. This essay investigates the market protection offered by the Swedish local government law and competition law, and seeks to identify which flaws in these regulations that allow unlawful municipal activities to remain an issue for markets.

When attempting to treat the regulations together, the picture of a somewhat fragmented rule complex emerges. The new competition rule is not well adapted to dealing with the underlying problems of insufficient means of control of unlawful municipal actions. Instead, there are several examples where municipal actions contrary to regulation on municipal authority were allowed to continue because the evidence on market effects did not meet the high standard evidentiary requirements. (Less)
Abstract (Swedish)
Sedan länge finns en rättslig diskussion i Sverige om osund kommunal konkurrens. Reglerna om kommunal kompetens och laglighetsprövning i kommunallagen (2017:725) kompletterades år 2010 med en så kallad konfliktlösningsregel i konkurrenslagens (2008:579) tredje kapitel, som möjliggör förbud mot konkurrensbegränsande offentlig verksamhet och ageranden som inte kan motiveras ur allmännyttosynpunkt. Trots detta fortsätter osund kommunal konkurrens att vara ett problem på marknaden. Den här uppsatsen undersöker vilket skydd reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet egentligen innebär, och vilka brister i regelkomplexet som medför att problemen med kommunal konkurrens på marknaden... (More)
Sedan länge finns en rättslig diskussion i Sverige om osund kommunal konkurrens. Reglerna om kommunal kompetens och laglighetsprövning i kommunallagen (2017:725) kompletterades år 2010 med en så kallad konfliktlösningsregel i konkurrenslagens (2008:579) tredje kapitel, som möjliggör förbud mot konkurrensbegränsande offentlig verksamhet och ageranden som inte kan motiveras ur allmännyttosynpunkt. Trots detta fortsätter osund kommunal konkurrens att vara ett problem på marknaden. Den här uppsatsen undersöker vilket skydd reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet egentligen innebär, och vilka brister i regelkomplexet som medför att problemen med kommunal konkurrens på marknaden kvarstår.

När ett försök görs att ta ett helhetsgrepp om de olika reglerna, framträder bilden av ett splittrat regelverk. Den nya konkurrensrättsliga regeln är inte anpassad för att komma åt de bakomliggande problemen med bristfälliga möjligheter till kontroll av kompetensöverskridande kommunal verksamhet. Istället visar praxis på området flera exempel på hur från början lagstridig kommunal verksamhet kunnat fortsätta drivas eftersom den konkurrensrättsliga bevisningen inte räckt för att uppfylla de högt ställa beviskraven. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Konkurrensrätt
language
Swedish
id
8930239
date added to LUP
2018-02-06 11:51:59
date last changed
2018-02-06 11:51:59
@misc{8930239,
 abstract   = {Anti-competitive activities by municipal entities has been the subject of legal discussion in Sweden for decades. Regulation on municipal authority and legality review in the Swedish Municipality Act (2017:725) was complemented with a so-called conflict resolution rule in the Competition Act (2008:579) in 2010. The new rule grants the possibility to prohibit municipal businesses or behaviours harmful to the competition, provided that the business or behaviour is not justifiable on the grounds of public interest. Despite this, anti-competitive municipal activities continue to plague markets. This essay investigates the market protection offered by the Swedish local government law and competition law, and seeks to identify which flaws in these regulations that allow unlawful municipal activities to remain an issue for markets.

When attempting to treat the regulations together, the picture of a somewhat fragmented rule complex emerges. The new competition rule is not well adapted to dealing with the underlying problems of insufficient means of control of unlawful municipal actions. Instead, there are several examples where municipal actions contrary to regulation on municipal authority were allowed to continue because the evidence on market effects did not meet the high standard evidentiary requirements.},
 author    = {Karlsson, Hanna},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal konkurrens - En granskning av reglerna om kommunal kompetens, laglighetsprövning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet},
 year     = {2017},
}