Advanced

Digital övervakning som processuellt tvångsmedel - förhållandet mellan hemlig dataavläsning och den personliga integriteten

Pettersson, Pär LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. An unequivocal explanation of the concept of personal integrity does not exist.

The Personal integrity is not absolute. A restriction may, inter alia, be made to meet society’s demands for effective law enforcement. Means of coercion are used for criminal investigations or for the purpose of conducting a criminal offense trial. The application of these means a balance between society’s demands for effective law enforcement and the individual’s requirements for... (More)
Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. An unequivocal explanation of the concept of personal integrity does not exist.

The Personal integrity is not absolute. A restriction may, inter alia, be made to meet society’s demands for effective law enforcement. Means of coercion are used for criminal investigations or for the purpose of conducting a criminal offense trial. The application of these means a balance between society’s demands for effective law enforcement and the individual’s requirements for integrity and legal certainty. There are therefore a number of general principles for balancing these interests, one of these are the principle of proportionality.

Within coercive means there is a special category called secret coercive measures. Secret coercive means holds a special position in such a way that the person concerned is not aware of the action taking place. Secret data reading is a proposal for a new secret coercive measure. However this compulsive measure is problematic in terms of integrity. The method infer that law enforcement agencies can prepare access to, for example, a mobile phone by installing spyware that tells you how the equipment is being used in real time. Secret data reading will, among other things, be used for preventive intelligence purposes. According to the proposal, it will be used to preclude, prevent or detect criminal activities involving crimes for which no lighter punishment than when jail for two years is prescribed. I consider this limit being set too low. Personal privacy is too important to be constrained in a flippant manner, for this reason the proposal is disproportionate. (Less)
Abstract (Swedish)
Personlig integritet innehar ett skydd vilket är grundlagsstadgat. För att besvara frågan vad det egentligen är som skyddas söker jag i denna uppsats svar med hjälp av, dels filosofiska definitioner och dels juridiska definitioner. En entydig förklaring av begreppet personlig integritet finns inte.

Den personliga integriteten är inte absolut. En inskränkning får bland annat ske för att tillgodose samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning. Straffprocessuella tvångsmedel används i brottsutredande syfte eller för att man ska kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. Tillämpandet av dessa innebär en avvägning mellan samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning och den enskildes krav på integritet och rättssäkerhet, det... (More)
Personlig integritet innehar ett skydd vilket är grundlagsstadgat. För att besvara frågan vad det egentligen är som skyddas söker jag i denna uppsats svar med hjälp av, dels filosofiska definitioner och dels juridiska definitioner. En entydig förklaring av begreppet personlig integritet finns inte.

Den personliga integriteten är inte absolut. En inskränkning får bland annat ske för att tillgodose samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning. Straffprocessuella tvångsmedel används i brottsutredande syfte eller för att man ska kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott. Tillämpandet av dessa innebär en avvägning mellan samhällets krav på en effektiv brottsbekämpning och den enskildes krav på integritet och rättssäkerhet, det finns därför ett antal allmänna principer för att skapa balans mellan dessa intressen, bland annat gäller proportionalitetsprincipen.

Inom straffprocessuella tvångsmedlen finns en särskild kategori som kallas hemliga tvångsmedel. Hemliga tvångsmedel innehar en särställning på så vis att den berörde vid dessa tillfällen inte är medveten om att åtgärden äger rum. Hemlig dataavläsning är ett förslag på ett nytt hemligt tvångsmedel. Detta tvångsmedel är dock problematisk ur integritetshänseende. Metoden innebär att brottsbekämpande myndigheter kan bereda sig tillgång till exempelvis en mobiltelefon genom att spionprogram installeras som ger besked om hur utrustningen används i realtid. Hemlig dataavläsning ska bland annat kunna användas i preventivt underrättelsesyfte. Det kommer enligt förslaget få användas för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Jag anser detta vara en alltför lågt satt gräns. Den personliga integriteten är alltför viktig för att begränsas på ett lättvindigt sätt, förslaget är av denna anledning oproportionerligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Pär LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8930246
date added to LUP
2018-02-06 11:51:48
date last changed
2018-02-06 11:51:48
@misc{8930246,
 abstract   = {Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. An unequivocal explanation of the concept of personal integrity does not exist.

The Personal integrity is not absolute. A restriction may, inter alia, be made to meet society’s demands for effective law enforcement. Means of coercion are used for criminal investigations or for the purpose of conducting a criminal offense trial. The application of these means a balance between society’s demands for effective law enforcement and the individual’s requirements for integrity and legal certainty. There are therefore a number of general principles for balancing these interests, one of these are the principle of proportionality.

Within coercive means there is a special category called secret coercive measures. Secret coercive means holds a special position in such a way that the person concerned is not aware of the action taking place. Secret data reading is a proposal for a new secret coercive measure. However this compulsive measure is problematic in terms of integrity. The method infer that law enforcement agencies can prepare access to, for example, a mobile phone by installing spyware that tells you how the equipment is being used in real time. Secret data reading will, among other things, be used for preventive intelligence purposes. According to the proposal, it will be used to preclude, prevent or detect criminal activities involving crimes for which no lighter punishment than when jail for two years is prescribed. I consider this limit being set too low. Personal privacy is too important to be constrained in a flippant manner, for this reason the proposal is disproportionate.},
 author    = {Pettersson, Pär},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital övervakning som processuellt tvångsmedel - förhållandet mellan hemlig dataavläsning och den personliga integriteten},
 year     = {2017},
}