Advanced

Konsten att göra gällande mahravtal i Sverige - En granskning av den svenska rättsutvecklingen avseende mahr och dess konsekvenser för den enskilde

Fredriksson, Adam LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of the essay is to investigate under which circumstances an individual is able to ensure the validity of an agreement regarding the Muslim dower, mahr, in a Swedish court of law. In the light of NJA 2017 p. 168, the recent change of the legal position and its consequences for an individual are examined, from a development of the law perspective and an individual perspective.

The essay discusses the purpose and function of the mahr in Islamic legal systems. It also describes the way Swedish courts, historically and today, have solved the problem of classifying the mahr and the question of whether or not such an agreement is to be considered legally valid.

It is shown that the classification of the mahr has been dealt... (More)
The purpose of the essay is to investigate under which circumstances an individual is able to ensure the validity of an agreement regarding the Muslim dower, mahr, in a Swedish court of law. In the light of NJA 2017 p. 168, the recent change of the legal position and its consequences for an individual are examined, from a development of the law perspective and an individual perspective.

The essay discusses the purpose and function of the mahr in Islamic legal systems. It also describes the way Swedish courts, historically and today, have solved the problem of classifying the mahr and the question of whether or not such an agreement is to be considered legally valid.

It is shown that the classification of the mahr has been dealt with in three different ways. Swedish courts have in the past usually considered these agreements to be legally valid, regardless of whether Swedish or foreign law has been deemed as the relevant one.

Considering the statements given by the Swedish Supreme Court in its judgement, it is my conclusion that at least one of these methods of classification is no longer available. Furthermore, an individual seeking to make a claim according to the agreement will probably not succeed if Swedish law is to be applied to determine the case, regardless of how the mahr is classified.

Finally, the remaining possible options for an individual wishing to make such a claim are discussed. It is established that the individual must act in a certain way, for example designate foreign law to apply to the agreement, in order to ensure that Swedish law is not applicable. My conclusion is that it is still possible for the individual to be victorious when making such a claim in Sweden, but these possibilities are in reality limited. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att utreda under vilka förutsättningar en enskild kan göra gällande ett avtal om islamisk brudpenning, mahr, i svensk domstol. I ljuset av NJA 2017 s. 168 anläggs såväl ett rättsutvecklingsperspektiv som ett individperspektiv för att utröna hur rättsläget har förändrats och vad konsekvenserna av dessa förändringar innebär för den enskilde.

Uppsatsen beskriver det syfte och den funktion mahr har i islamiska rättsordningar och redogör för hur svenska domstolar, historiskt sett fram till idag, har handskats med kvalifikationsproblemet och frågan om mahr kan utdömas i Sverige.

Det visas att mahr har kvalificerats på tre olika sätt i svensk rättspraxis. Vidare har sådana avtal tidigare generellt sett godtagits av... (More)
Uppsatsens syfte är att utreda under vilka förutsättningar en enskild kan göra gällande ett avtal om islamisk brudpenning, mahr, i svensk domstol. I ljuset av NJA 2017 s. 168 anläggs såväl ett rättsutvecklingsperspektiv som ett individperspektiv för att utröna hur rättsläget har förändrats och vad konsekvenserna av dessa förändringar innebär för den enskilde.

Uppsatsen beskriver det syfte och den funktion mahr har i islamiska rättsordningar och redogör för hur svenska domstolar, historiskt sett fram till idag, har handskats med kvalifikationsproblemet och frågan om mahr kan utdömas i Sverige.

Det visas att mahr har kvalificerats på tre olika sätt i svensk rättspraxis. Vidare har sådana avtal tidigare generellt sett godtagits av svenska domstolar, både i de situationer domstolen tillämpat svensk rätt och i fall där utländsk lag använts.

Efter Högsta domstolens (HD) avgörande är min åsikt att åtminstone en av dessa tre kvalifikationsmetoder inte längre är aktuell. För den enskilde innebär domen närmare att denne förmodligen inte kommer att kunna göra ett avtal om mahr gällande om svensk rätt tillämpas. Detta gäller oavsett om avtalet kvalificeras som en fråga om underhåll eller en fråga om makars förmögenhetsförhållanden.

Slutligen diskuteras vilka möjligheter en enskild har att faktiskt göra avtalet gällande. Det konstateras att denne måste agera på ett särskilt sätt för att utländsk lag ska bli tillämplig, såsom att ingå ett lagvalsavtal. Slutsatsen är att det definitivt fortfarande är möjligt att göra ett avtal om mahr gällande i Sverige, men att en enskilds möjligheter – efter HD:s avgörande – i praktiken kan vara begränsade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fredriksson, Adam LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, internationell privaträtt, mahr, islamisk rätt, kvalifikation, NJA 2017 s. 168
language
Swedish
id
8930284
date added to LUP
2018-02-06 14:30:32
date last changed
2018-02-06 14:30:32
@misc{8930284,
 abstract   = {The purpose of the essay is to investigate under which circumstances an individual is able to ensure the validity of an agreement regarding the Muslim dower, mahr, in a Swedish court of law. In the light of NJA 2017 p. 168, the recent change of the legal position and its consequences for an individual are examined, from a development of the law perspective and an individual perspective. 

The essay discusses the purpose and function of the mahr in Islamic legal systems. It also describes the way Swedish courts, historically and today, have solved the problem of classifying the mahr and the question of whether or not such an agreement is to be considered legally valid. 

It is shown that the classification of the mahr has been dealt with in three different ways. Swedish courts have in the past usually considered these agreements to be legally valid, regardless of whether Swedish or foreign law has been deemed as the relevant one. 

Considering the statements given by the Swedish Supreme Court in its judgement, it is my conclusion that at least one of these methods of classification is no longer available. Furthermore, an individual seeking to make a claim according to the agreement will probably not succeed if Swedish law is to be applied to determine the case, regardless of how the mahr is classified. 

Finally, the remaining possible options for an individual wishing to make such a claim are discussed. It is established that the individual must act in a certain way, for example designate foreign law to apply to the agreement, in order to ensure that Swedish law is not applicable. My conclusion is that it is still possible for the individual to be victorious when making such a claim in Sweden, but these possibilities are in reality limited.},
 author    = {Fredriksson, Adam},
 keyword   = {familjerätt,internationell privaträtt,mahr,islamisk rätt,kvalifikation,NJA 2017 s. 168},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att göra gällande mahravtal i Sverige - En granskning av den svenska rättsutvecklingen avseende mahr och dess konsekvenser för den enskilde},
 year     = {2017},
}