Advanced

Sanning och konsekvens - Om anonyma vittnen skulle tillåtas i Sverige

Drugge, Eric LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Frågan om man ska låta vittnen vara anonyma i en rättegång har varit föremål för debatt sedan länge och behandlas för närvarande i Justitieutskottet. I denna uppsats ämnar jag därför att redogöra för omständigheter och skäl till att låta vittnen vara anonyma.
För att göra ämnet störst rättvisa ämnar jag att redogöra för det gällande rättsläget i frågan utifrån ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv. Utifrån en praktisk synvinkel ska jag försöka svara på frågor som uppstår när man behandlar ämnet gällande behov, effekt och om man skulle kunna tillämpa reglerna i större utsträckning än vad som är förenligt med kraven på rättssäkerhet. I löpande avhandling ska jag sedan försöka resonera kring både för- och nackdelar med vad förfarandet... (More)
Frågan om man ska låta vittnen vara anonyma i en rättegång har varit föremål för debatt sedan länge och behandlas för närvarande i Justitieutskottet. I denna uppsats ämnar jag därför att redogöra för omständigheter och skäl till att låta vittnen vara anonyma.
För att göra ämnet störst rättvisa ämnar jag att redogöra för det gällande rättsläget i frågan utifrån ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv. Utifrån en praktisk synvinkel ska jag försöka svara på frågor som uppstår när man behandlar ämnet gällande behov, effekt och om man skulle kunna tillämpa reglerna i större utsträckning än vad som är förenligt med kraven på rättssäkerhet. I löpande avhandling ska jag sedan försöka resonera kring både för- och nackdelar med vad förfarandet skulle innebära för svensk rätt.
Mycket av vad som sägs i uppsatsen är min personliga åskådning, vilken jag ska försöka försvara i möjligaste mån. Med detta sagt är syftet med uppsatsen inte att vara uttömmande utan att ge en mer nyanserad bild av problemet mellan de intressekollisioner som frågeställningen innebär utifrån de argument som förs fram i debatten.
Detta kommer sedan att mynna ut i en slutsats där jag tar ställning i frågan huruvida Sverige bör låta vittnen att vara anonyma inför en rättegång eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drugge, Eric LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vittnen, anonymitet
language
Swedish
id
8930319
date added to LUP
2018-02-06 14:29:46
date last changed
2018-02-06 14:29:46
@misc{8930319,
 abstract   = {Frågan om man ska låta vittnen vara anonyma i en rättegång har varit föremål för debatt sedan länge och behandlas för närvarande i Justitieutskottet. I denna uppsats ämnar jag därför att redogöra för omständigheter och skäl till att låta vittnen vara anonyma.
För att göra ämnet störst rättvisa ämnar jag att redogöra för det gällande rättsläget i frågan utifrån ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv. Utifrån en praktisk synvinkel ska jag försöka svara på frågor som uppstår när man behandlar ämnet gällande behov, effekt och om man skulle kunna tillämpa reglerna i större utsträckning än vad som är förenligt med kraven på rättssäkerhet. I löpande avhandling ska jag sedan försöka resonera kring både för- och nackdelar med vad förfarandet skulle innebära för svensk rätt.
Mycket av vad som sägs i uppsatsen är min personliga åskådning, vilken jag ska försöka försvara i möjligaste mån. Med detta sagt är syftet med uppsatsen inte att vara uttömmande utan att ge en mer nyanserad bild av problemet mellan de intressekollisioner som frågeställningen innebär utifrån de argument som förs fram i debatten. 
Detta kommer sedan att mynna ut i en slutsats där jag tar ställning i frågan huruvida Sverige bör låta vittnen att vara anonyma inför en rättegång eller ej.},
 author    = {Drugge, Eric},
 keyword   = {Vittnen,anonymitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sanning och konsekvens - Om anonyma vittnen skulle tillåtas i Sverige},
 year     = {2017},
}