Advanced

Negotiorum gestio - ett rättsinstitut för ersättning av icke avtalade tjänster

Nyström, Erik LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I följande uppsats kommer jag att undersöka rättsprincipen negotiorum gestio. Principen stadgar rätten till ersättning vid ingripande för annans intresse vid den personens frånvaro. Den hjälpande kallas gestor och den som åtnjuter tjänsten huvudman. Rättsinstitutet har historia tillbaka till det romerska riket och har sedan dess levt kvar rättsbildningen. I Sverige har aldrig någon kodifikation av negotiorum gestio skett. Att varken kodifiering eller en allmän formel finns att tillgå leder till svårigheter att förutse hur principen ska tillämpas, särskilt på mer komplicerade omständigheter.

För att utröna rättsläget av principens idag får man gå till doktrin och praxis. Rättsfallsstudien visar på att det finns en restriktiv inställning... (More)
I följande uppsats kommer jag att undersöka rättsprincipen negotiorum gestio. Principen stadgar rätten till ersättning vid ingripande för annans intresse vid den personens frånvaro. Den hjälpande kallas gestor och den som åtnjuter tjänsten huvudman. Rättsinstitutet har historia tillbaka till det romerska riket och har sedan dess levt kvar rättsbildningen. I Sverige har aldrig någon kodifikation av negotiorum gestio skett. Att varken kodifiering eller en allmän formel finns att tillgå leder till svårigheter att förutse hur principen ska tillämpas, särskilt på mer komplicerade omständigheter.

För att utröna rättsläget av principens idag får man gå till doktrin och praxis. Rättsfallsstudien visar på att det finns en restriktiv inställning från rättens sida och att negotiorum gestio främst används som en sista utväg eller ”skälighetsgrund” för att nå ett visst domslut. Ur doktrinen påvisas rättsvetenskapens mer erkännande inställning till rättsprincipen. De krav som ställs där har jag sammanställt och fått resultera i tre stycken villkor: förhinder-, kontakt- och nyttovillkoret, vilka kan brukas som grund för prövning av rättsprincipen.

Fler och fler situationer där negotiorum gestio tidigare varit tillämpligt har idag fått särskilda regleringar. En diskussion har förs inom rättsvetenskapen och av lagstiftarna om huruvida ett större gemensamt civilrättsligt ramverk (DCFR), innehållandes civilrättsliga regler däribland negotiorum gestio, ska antas inom EU. Ramverket har redan inspirerat domstolarna men inte fått någon officiell status som lag. En hypotetisk nationell lagstiftning är också möjlig men föga trolig med tanke på lagstiftningstraditionens återhållsamhet på avtalsrättens område. Det alternativ som jag finner kommer leda till mest lyckosamt resultat är någon form av internationellt stadgande, i linje med DCFR, av negotiorum gestio då principen blir mer internationellt gångbar och dess förutsägbarhet större. (Less)
Abstract
The following essay investigates the principle of negotiorum gestio – also known as benevolent intervention. The core actors of the principle are the helper called gestor and the helped called dominus. The principle regulates reimbursements to the gestor when managing dominus business in their absence. The principles emerged in the ancient roman empire due to its massive expansion and is still recognized in most civil law legal systems of various importance. The focus of this essay is to define the legal situation, the requirements for gestors right to compensation from the dominus and the future development of the principle.

In Swedish law the principle never have got a codification with the consequence that it is somewhat of a... (More)
The following essay investigates the principle of negotiorum gestio – also known as benevolent intervention. The core actors of the principle are the helper called gestor and the helped called dominus. The principle regulates reimbursements to the gestor when managing dominus business in their absence. The principles emerged in the ancient roman empire due to its massive expansion and is still recognized in most civil law legal systems of various importance. The focus of this essay is to define the legal situation, the requirements for gestors right to compensation from the dominus and the future development of the principle.

In Swedish law the principle never have got a codification with the consequence that it is somewhat of a customizable principle that the court can seek as a last resort. This is also causing that it is difficult to foresee what the outcome of the principle is going to be in a certain case.

In order to investigate the legal situation of the principle, my working method has been to examine the common practice of the principle in court and the relevant doctrine to find the lowest common denominator. This has resulted in three different conditions that needs to be fulfilled for a completion of negotiorum gestio. These are labeled as qualifications of prevention, contact and profit.

In the analysis of the essay I discus the results I found and illuminate some of the key issues of the principle and discuss some possible remedies. The conclusion I find, in accordance with the DCFR project, is that the greatest benefit is a cross border definition and regulation of the principle. This will lead to a facilitating of international business in general and a clarification of the principle in particular. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, tjänst utan avtal, negotiorum gestio, huvudman, gestor, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8930321
date added to LUP
2018-02-06 14:29:38
date last changed
2018-02-06 14:29:38
@misc{8930321,
 abstract   = {The following essay investigates the principle of negotiorum gestio – also known as benevolent intervention. The core actors of the principle are the helper called gestor and the helped called dominus. The principle regulates reimbursements to the gestor when managing dominus business in their absence. The principles emerged in the ancient roman empire due to its massive expansion and is still recognized in most civil law legal systems of various importance. The focus of this essay is to define the legal situation, the requirements for gestors right to compensation from the dominus and the future development of the principle.

In Swedish law the principle never have got a codification with the consequence that it is somewhat of a customizable principle that the court can seek as a last resort. This is also causing that it is difficult to foresee what the outcome of the principle is going to be in a certain case. 

In order to investigate the legal situation of the principle, my working method has been to examine the common practice of the principle in court and the relevant doctrine to find the lowest common denominator. This has resulted in three different conditions that needs to be fulfilled for a completion of negotiorum gestio. These are labeled as qualifications of prevention, contact and profit.

In the analysis of the essay I discus the results I found and illuminate some of the key issues of the principle and discuss some possible remedies. The conclusion I find, in accordance with the DCFR project, is that the greatest benefit is a cross border definition and regulation of the principle. This will lead to a facilitating of international business in general and a clarification of the principle in particular.},
 author    = {Nyström, Erik},
 keyword   = {civilrätt,tjänst utan avtal,negotiorum gestio,huvudman,gestor,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Negotiorum gestio - ett rättsinstitut för ersättning av icke avtalade tjänster},
 year     = {2017},
}