Advanced

Resningsförfarandet i brottmål - Rättssäkerhetens problematik

Alfredsson, Adam LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In Sweden courts exist mainly for the purpose of creating justice. As a principle, court rulings, which have not been appealed, shall remain definitive. Once a ruling no longer can be appealed it will gain legal force. As such, the legal force functions as a form of safety for both parties in trials as well as for the community as a whole since it brings an end to the trial and justice is brought. However, the justice conveyed in the court rulings does not always correspond with the material justice, that is, the objective truth. Therefore, a special legal remedy exists in the Swedish legal system which provides the means of revising a definitive ruling and trying the case anew. These provisions constitute the final possibility of changing... (More)
In Sweden courts exist mainly for the purpose of creating justice. As a principle, court rulings, which have not been appealed, shall remain definitive. Once a ruling no longer can be appealed it will gain legal force. As such, the legal force functions as a form of safety for both parties in trials as well as for the community as a whole since it brings an end to the trial and justice is brought. However, the justice conveyed in the court rulings does not always correspond with the material justice, that is, the objective truth. Therefore, a special legal remedy exists in the Swedish legal system which provides the means of revising a definitive ruling and trying the case anew. These provisions constitute the final possibility of changing an erroneous ruling and achieving material justice. In recent Swedish public debate the means of revising definitive rulings have been criticized, and thanks to a couple of criminal cases, closely followed by the media, the subject has become quite popular. In contrast to the arisen criticism it is of interest to examine the Swedish provisions for revision of court rulings and investigate if there are any issues with their form.
The purpose of this essay is to examine the Swedish revision of criminal cases and discuss the application process therein. The essay explains the Swedish system for revision of court rulings and highlights the legal principles that permeate the process. For context, the Swedish revision procedure is compared with the revision system in Norway, which has undergone major alterations. As of now, Norway utilizes an independent commission responsible for investigating alleged miscarriages of justice and deciding if a case shall be subject to a new trial. It acts outside of the archetypal judicial system. The two systems differ greatly in their respective process, but in the later part of this essay it is shown that Sweden may learn from the Norwegian system. The reason is that the problems regarding the Swedish system found during the writing of the essay could be addressed in a similar fashion as it was implemented in Norway. (Less)
Abstract (Swedish)
Sverige existerar domstolar som huvudsakligen har uppgift att skipa rättvisa. Som huvudregel gäller att domstolars avgöranden, som inte överklagats, ska förbli orubbade. Då en dom inte längre kan överklagas kallas det att domen vinner rättskraft och laga kraft. Rättskraften uppfyller en trygghetsfunktion både för parterna i rättegången och i samhället i överlag, på så sätt att målet får ett avslut och rättvisa skipas. Det är dock inte alltid att den rättvisa som skipas i avgörelserna överensstämmer med den materiella rättvisan, alltså det som är den objektiva sanningen. Det särskilda rättsmedlet resning har därför tillkommit i det svenska rättssystemet. Resning utgör en rättssäkerhetsgaranti för att få en oriktig dom ändrad och uppnå... (More)
Sverige existerar domstolar som huvudsakligen har uppgift att skipa rättvisa. Som huvudregel gäller att domstolars avgöranden, som inte överklagats, ska förbli orubbade. Då en dom inte längre kan överklagas kallas det att domen vinner rättskraft och laga kraft. Rättskraften uppfyller en trygghetsfunktion både för parterna i rättegången och i samhället i överlag, på så sätt att målet får ett avslut och rättvisa skipas. Det är dock inte alltid att den rättvisa som skipas i avgörelserna överensstämmer med den materiella rättvisan, alltså det som är den objektiva sanningen. Det särskilda rättsmedlet resning har därför tillkommit i det svenska rättssystemet. Resning utgör en rättssäkerhetsgaranti för att få en oriktig dom ändrad och uppnå materiell rättvisa. I den svenska samhällsdebatten har det svenska resningsinstitutet kritiserats alltmer. Dessutom, tack vare ett par medialt uppmärksammade resningsärenden angående brottmål, har ämnet blivit väldigt omdiskuterat. Med bakgrund av den kritik som uppkommit är det därför av intresse att undersöka det svenska resningsinstitutet och se om det föreligger några problem med dess utformning.
Denna uppsats syftar till att undersöka det svenska resningsinstitutet och problematisera det förfarande som en resningsansökan genomgår från att den lämnats in till avgörandet om beviljning. Uppsatsen redogör för det svenska resningsförfarandet och belyser de rättsliga principer som genomsyrar processen. För att kontextualisera det svenska förfarandet jämförs det med Norges, som nyligen genomgått en stor förändring. Norge har nu en fristående kommission för resningsärenden, vilket innebär att resningsansökan prövas i en myndighet som befinner sig utanför det klassiska domstolsväsendet. Till förfarandet skiljer sig Sverige och Norge väldigt mycket åt men i uppsatsens senare del visas det att Sverige kanske kan ta lärdom av det norska institutet. Detta eftersom de problem med det svenska resningsinstitutet som funnits med uppsatsens gång skulle kunna åtgärdas på ett liknande sätt som genomförts i Norge. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfredsson, Adam LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
processrätt, komparativ rätt, resning, resningsförfarande
language
Swedish
id
8930331
date added to LUP
2018-02-06 14:29:30
date last changed
2018-02-06 14:29:30
@misc{8930331,
 abstract   = {In Sweden courts exist mainly for the purpose of creating justice. As a principle, court rulings, which have not been appealed, shall remain definitive. Once a ruling no longer can be appealed it will gain legal force. As such, the legal force functions as a form of safety for both parties in trials as well as for the community as a whole since it brings an end to the trial and justice is brought. However, the justice conveyed in the court rulings does not always correspond with the material justice, that is, the objective truth. Therefore, a special legal remedy exists in the Swedish legal system which provides the means of revising a definitive ruling and trying the case anew. These provisions constitute the final possibility of changing an erroneous ruling and achieving material justice. In recent Swedish public debate the means of revising definitive rulings have been criticized, and thanks to a couple of criminal cases, closely followed by the media, the subject has become quite popular. In contrast to the arisen criticism it is of interest to examine the Swedish provisions for revision of court rulings and investigate if there are any issues with their form.
The purpose of this essay is to examine the Swedish revision of criminal cases and discuss the application process therein. The essay explains the Swedish system for revision of court rulings and highlights the legal principles that permeate the process. For context, the Swedish revision procedure is compared with the revision system in Norway, which has undergone major alterations. As of now, Norway utilizes an independent commission responsible for investigating alleged miscarriages of justice and deciding if a case shall be subject to a new trial. It acts outside of the archetypal judicial system. The two systems differ greatly in their respective process, but in the later part of this essay it is shown that Sweden may learn from the Norwegian system. The reason is that the problems regarding the Swedish system found during the writing of the essay could be addressed in a similar fashion as it was implemented in Norway.},
 author    = {Alfredsson, Adam},
 keyword   = {processrätt,komparativ rätt,resning,resningsförfarande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resningsförfarandet i brottmål - Rättssäkerhetens problematik},
 year     = {2017},
}