Advanced

Det nödvändiga lidandet? - En tvärvetenskaplig utredning av avvägningen mellan människans och djurens intressen i livsmedelsindustrin

Ermstål, Josefin LU (2017) LAGF03 20172
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The food industry is an industry that to some extent uses living beings, animals. A consequence of the fact that animals are both property and living beings is that they are in a borderland where they in accordance with the law can be used for human purpose. At the same time the law acknowledges that they are living beings with their own interests which leads to a balancing of interests between human benefit and animal welfare.
In the essay I investigate what protection Swedish legislation gives to the animals in the food industry. It will also be investigated to what extent the animal rights to welfare in terms of the concepts natural behaviour and unnecessary suffering is put aside for the benefit of human interests. Ethical and... (More)
The food industry is an industry that to some extent uses living beings, animals. A consequence of the fact that animals are both property and living beings is that they are in a borderland where they in accordance with the law can be used for human purpose. At the same time the law acknowledges that they are living beings with their own interests which leads to a balancing of interests between human benefit and animal welfare.
In the essay I investigate what protection Swedish legislation gives to the animals in the food industry. It will also be investigated to what extent the animal rights to welfare in terms of the concepts natural behaviour and unnecessary suffering is put aside for the benefit of human interests. Ethical and philosophical positions on animal protection are noted to give a bigger understanding to what the Swedish animal protection regulations mean in practice for the animals.
What has been presented regarding the consideration between human and animal interests will be discussed in the analysis. My conclusion is that animal interests to a high degree is put aside for the benefit of human interests, even though Swedish legislation has been developing in the right direction to get a more equal and, in my opinion, just balance of interests. (Less)
Abstract (Swedish)
Livsmedelsindustrin är en industri som till viss del använder sig av levande varelser, djur. En följd av att djur utgör både egendom och levande varelser är att de ligger i ett gränsområde där de i enlighet med lagen kan utnyttjas för mänskliga ändamål. Samtidigt erkänner lagen att de är levande varelser med egna intressen vilket leder till en intresseavvägning mellan mänsklig nytta och djurvälfärd.
I uppsatsen utreder jag vilket skydd svensk lagstiftning ger djur inom livsmedelsindustrin. Det kommer även att undersökas i hur stor utsträckning djurens rätt till välfärd i form av begreppen naturligt beteende och onödigt lidande sätts åt sidan till fördel för människans intressen. Etiska och filosofiska ståndpunkter inom djurskydd... (More)
Livsmedelsindustrin är en industri som till viss del använder sig av levande varelser, djur. En följd av att djur utgör både egendom och levande varelser är att de ligger i ett gränsområde där de i enlighet med lagen kan utnyttjas för mänskliga ändamål. Samtidigt erkänner lagen att de är levande varelser med egna intressen vilket leder till en intresseavvägning mellan mänsklig nytta och djurvälfärd.
I uppsatsen utreder jag vilket skydd svensk lagstiftning ger djur inom livsmedelsindustrin. Det kommer även att undersökas i hur stor utsträckning djurens rätt till välfärd i form av begreppen naturligt beteende och onödigt lidande sätts åt sidan till fördel för människans intressen. Etiska och filosofiska ståndpunkter inom djurskydd uppmärksammas för att ge en större förståelse för vad de svenska djurskyddsbestämmelserna innebär rent praktiskt för djuren.
I analysen diskuteras det som framförts gällande avvägningen mellan människans och djurens intressen. Min slutsats är att djurens intressen i hög grad sätts åt sidan till fördel för mänskliga intressen, även om svensk lagstiftning har visat på en utveckling i rätt riktning för att få en mer jämlik och, enligt min åsikt, rättvis intresseavvägning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ermstål, Josefin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, djurrätt, djurskydd, djurskyddslag, onödigt lidande, naturligt beteende, antropocentrism, zoocentrism, utilitarism, rättighetsetik, etologi
language
Swedish
id
8930389
date added to LUP
2018-02-06 14:28:50
date last changed
2018-02-06 14:28:50
@misc{8930389,
 abstract   = {The food industry is an industry that to some extent uses living beings, animals. A consequence of the fact that animals are both property and living beings is that they are in a borderland where they in accordance with the law can be used for human purpose. At the same time the law acknowledges that they are living beings with their own interests which leads to a balancing of interests between human benefit and animal welfare.
 In the essay I investigate what protection Swedish legislation gives to the animals in the food industry. It will also be investigated to what extent the animal rights to welfare in terms of the concepts natural behaviour and unnecessary suffering is put aside for the benefit of human interests. Ethical and philosophical positions on animal protection are noted to give a bigger understanding to what the Swedish animal protection regulations mean in practice for the animals.
 What has been presented regarding the consideration between human and animal interests will be discussed in the analysis. My conclusion is that animal interests to a high degree is put aside for the benefit of human interests, even though Swedish legislation has been developing in the right direction to get a more equal and, in my opinion, just balance of interests.},
 author    = {Ermstål, Josefin},
 keyword   = {allmän rättslära,djurrätt,djurskydd,djurskyddslag,onödigt lidande,naturligt beteende,antropocentrism,zoocentrism,utilitarism,rättighetsetik,etologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det nödvändiga lidandet? - En tvärvetenskaplig utredning av avvägningen mellan människans och djurens intressen i livsmedelsindustrin},
 year     = {2017},
}