Advanced

Vetenskap > Moralpanik - En analys av svensk narkotikapolitik

Grahndin, Jonathan LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet trots en nolltolerans mot droger. När resten av Europa införde skadereducerande program gick Sverige emot strömmen och tillät inga åtgärder som inte innebar en helt drogfri samhällsbild. Vad var orsaken till att Sverige inte gjorde som andra europeiska länder? Fick moralpanik och populism väga tyngre än vetenskap och forskning?
I denna uppsats undersöks anledningen till och effekterna av den narkotikapolitik som Sverige fört i 50 år. En komparativ analys utförs och effekterna av Portugals narkotikapolitiska modell undersöks eftersom Portugal valt att gå i motsatt riktning och avkriminalisera allt personligt bruk. Kan det vara så att Sverige borde göra som Portugal och istället utföra... (More)
Sverige har Europas näst högsta narkotikadödlighet trots en nolltolerans mot droger. När resten av Europa införde skadereducerande program gick Sverige emot strömmen och tillät inga åtgärder som inte innebar en helt drogfri samhällsbild. Vad var orsaken till att Sverige inte gjorde som andra europeiska länder? Fick moralpanik och populism väga tyngre än vetenskap och forskning?
I denna uppsats undersöks anledningen till och effekterna av den narkotikapolitik som Sverige fört i 50 år. En komparativ analys utförs och effekterna av Portugals narkotikapolitiska modell undersöks eftersom Portugal valt att gå i motsatt riktning och avkriminalisera allt personligt bruk. Kan det vara så att Sverige borde göra som Portugal och istället utföra satsningar på skademinimerande program?
Fokus på vård och behandling istället för förbud och bestraffning kan inte bara anses mer humant utan även mer ekonomiskt, då det verkar ge en mycket högre avkastning på det investerade skattekapitalet. (Less)
Abstract
Sweden has the second highest drug-induced mortality rate in Europe despite having a zero-tolerance policy against drugs. When the rest of Europe introduced harm reduction programs, Sweden went against the trend and banned every policy which didn’t include a vision of a completely drug free community. What caused Sweden not to follow the example of other european countries? Did moral panic and populism prevail science and research?
This paper examines the reasons for and the effects of the drug policy that Sweden has applied over the last 50 years. A comparative analysis is conducted, and the effects of Portugal's drug policy are investigated since Portugal has gone in the complete opposite direction and decriminalized all personal use of... (More)
Sweden has the second highest drug-induced mortality rate in Europe despite having a zero-tolerance policy against drugs. When the rest of Europe introduced harm reduction programs, Sweden went against the trend and banned every policy which didn’t include a vision of a completely drug free community. What caused Sweden not to follow the example of other european countries? Did moral panic and populism prevail science and research?
This paper examines the reasons for and the effects of the drug policy that Sweden has applied over the last 50 years. A comparative analysis is conducted, and the effects of Portugal's drug policy are investigated since Portugal has gone in the complete opposite direction and decriminalized all personal use of drugs. Should Sweden copy Portugal and instead invest in harm reduction programs?
Focusing on care and treatment instead of prohibition and punishment can not only be considered more humane but also more economical, as it seems to offer a far higher return on the tax investment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grahndin, Jonathan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, narkotikapolitik, narkotika, nolltolerans, moralpanik
language
Swedish
id
8930391
date added to LUP
2018-02-06 14:28:41
date last changed
2018-02-06 14:28:41
@misc{8930391,
 abstract   = {Sweden has the second highest drug-induced mortality rate in Europe despite having a zero-tolerance policy against drugs. When the rest of Europe introduced harm reduction programs, Sweden went against the trend and banned every policy which didn’t include a vision of a completely drug free community. What caused Sweden not to follow the example of other european countries? Did moral panic and populism prevail science and research?
This paper examines the reasons for and the effects of the drug policy that Sweden has applied over the last 50 years. A comparative analysis is conducted, and the effects of Portugal's drug policy are investigated since Portugal has gone in the complete opposite direction and decriminalized all personal use of drugs. Should Sweden copy Portugal and instead invest in harm reduction programs?
Focusing on care and treatment instead of prohibition and punishment can not only be considered more humane but also more economical, as it seems to offer a far higher return on the tax investment.},
 author    = {Grahndin, Jonathan},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,narkotikapolitik,narkotika,nolltolerans,moralpanik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vetenskap > Moralpanik - En analys av svensk narkotikapolitik},
 year     = {2017},
}