Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Testators skydd och sista vilja - En granskning av testamentsregistrering i Sverige ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Carnbrand Håkansson, Nicki LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The main purpose of this essay is to make a comprehensive approach to the question regarding official registration of wills and testaments in Sweden. The essay begins with a legal history approach in order to study the changes that the legal area has taken over time. Then, by using a classical legal-judicial method, I investigate the current regulations in the field. This method is also used during my examination of prenuptial agreements, gifts between spouses and succession upon death. The analysis investigates the various arguments presented in the debate regarding the introduction of a registry. Later, I examine the arguments purposed regarding the construction of such a registry. Lastly, a separate proposal for a registry is presented.... (More)
The main purpose of this essay is to make a comprehensive approach to the question regarding official registration of wills and testaments in Sweden. The essay begins with a legal history approach in order to study the changes that the legal area has taken over time. Then, by using a classical legal-judicial method, I investigate the current regulations in the field. This method is also used during my examination of prenuptial agreements, gifts between spouses and succession upon death. The analysis investigates the various arguments presented in the debate regarding the introduction of a registry. Later, I examine the arguments purposed regarding the construction of such a registry. Lastly, a separate proposal for a registry is presented.
In Sweden, the Swedish Tax Agency register prenuptial agreements, gifts between spouses, and succession upon death. However, regarding wills and testaments, private actors have taken on the authority's role as responsible market player. The largest actor is currently the Testaments Bank. Politicians, from all over the political spectrum, are constantly striving to introduce an official registry. The next time a motion is presented will be in the beginning of 2018. All motions put forward during the 21st century have been treated with optimism, especially from the government. The only existing disagreements are due to the construction of the registry. However, most MPs want to introduce a registry based on the Swedish Tax Agency's memorandum - the only existing investigation in Sweden.
Despite repetitive motions, Sweden still has no proposal for an official registry. Instead, priority is given to other political issues and therefore the law of testament is the same as it was in 1989. (Less)
Abstract (Swedish)
Det övergripande syftet är att ta ett samlat grepp om problematiken kring den officiella registreringen av testamenten i Sverige. Uppsatsen inleds med rättshistorisk metod för att studera de förändringar som testamentsrätten har genomgått över tid. Sedan, genom att använda en klassisk rättsdogmatisk metod, undersöker jag gällande rätt inom testamentsrättens område. Denna metod används även vid granskningen av registrering av äktenskapsförord, gåva mellan makar och bouppteckning. Analysen undersöker de olika argument som presenterats i debatten om införande av testamentsregister. Denna går sedan över i att granska de argument som framförs angående utformningen av ett sådant register. Avslutningsvis presenteras ett eget förslag till... (More)
Det övergripande syftet är att ta ett samlat grepp om problematiken kring den officiella registreringen av testamenten i Sverige. Uppsatsen inleds med rättshistorisk metod för att studera de förändringar som testamentsrätten har genomgått över tid. Sedan, genom att använda en klassisk rättsdogmatisk metod, undersöker jag gällande rätt inom testamentsrättens område. Denna metod används även vid granskningen av registrering av äktenskapsförord, gåva mellan makar och bouppteckning. Analysen undersöker de olika argument som presenterats i debatten om införande av testamentsregister. Denna går sedan över i att granska de argument som framförs angående utformningen av ett sådant register. Avslutningsvis presenteras ett eget förslag till testamentsregister.
I Sverige registreras äktenskapsförord, gåvor mellan makar och bouppteckning hos Skatteverket. Men när det gäller förvaring av dödshandlingar har dock privata aktörer tagit på sig myndighetens roll, den största är idag Testamentsbanken. Politiker från alla delar av de politiska spektrumet motionerar ständigt för att införa ett officiellt testamentsregister, nästa gång i början av 2018. Alla de motioner som lagts fram i frågan under 2000-talet har mötts med optimism, även från regeringens sida. De meningsskiljaktigheter som finns gäller
istället utformningen av registret. Men de flesta riksdagsledamöterna vill införa ett register som grundas på Skatteverkets promemoria – den enda utredning som finns på området Sverige.
Trots återkommande motioner har Sverige fortfarande inget aktuellt förslag till officiellt testamentsregister. Istället prioriteras andra politiska frågor och testamentsrätten är i samma skick som den var år 1989. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carnbrand Håkansson, Nicki LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, rättshistoria, testamente, registrering, arv
language
Swedish
id
8930394
date added to LUP
2018-02-06 14:28:33
date last changed
2018-02-06 14:28:33
@misc{8930394,
 abstract   = {The main purpose of this essay is to make a comprehensive approach to the question regarding official registration of wills and testaments in Sweden. The essay begins with a legal history approach in order to study the changes that the legal area has taken over time. Then, by using a classical legal-judicial method, I investigate the current regulations in the field. This method is also used during my examination of prenuptial agreements, gifts between spouses and succession upon death. The analysis investigates the various arguments presented in the debate regarding the introduction of a registry. Later, I examine the arguments purposed regarding the construction of such a registry. Lastly, a separate proposal for a registry is presented.
 In Sweden, the Swedish Tax Agency register prenuptial agreements, gifts between spouses, and succession upon death. However, regarding wills and testaments, private actors have taken on the authority's role as responsible market player. The largest actor is currently the Testaments Bank. Politicians, from all over the political spectrum, are constantly striving to introduce an official registry. The next time a motion is presented will be in the beginning of 2018. All motions put forward during the 21st century have been treated with optimism, especially from the government. The only existing disagreements are due to the construction of the registry. However, most MPs want to introduce a registry based on the Swedish Tax Agency's memorandum - the only existing investigation in Sweden.
 Despite repetitive motions, Sweden still has no proposal for an official registry. Instead, priority is given to other political issues and therefore the law of testament is the same as it was in 1989.},
 author    = {Carnbrand Håkansson, Nicki},
 keyword   = {familjerätt,rättshistoria,testamente,registrering,arv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Testators skydd och sista vilja - En granskning av testamentsregistrering i Sverige ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2017},
}