Advanced

EKMR som (o)befintligt verkställighetshinder - EKMR som grund för att neka överlämning enligt en europeisk arresteringsorder

Ling, Anna LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The European Arrest Warrant, EAW, is an instrument for cooperation between the member states of the European Union, regulating the surrender of individuals from one member state to another for criminal prosecution or enforcement of a penal sentence. It’s purposes are to prevent individuals from evading penal sentences or prosecution by using the free movement and to offer a high level of security and justice within the European Union by enabling for an efficient surrender procedure.

Fundamentally, an EAW should be recognized and executed by the receiving member state. However, this thesis examines whether and to what extent the Swedish courts consider The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,... (More)
The European Arrest Warrant, EAW, is an instrument for cooperation between the member states of the European Union, regulating the surrender of individuals from one member state to another for criminal prosecution or enforcement of a penal sentence. It’s purposes are to prevent individuals from evading penal sentences or prosecution by using the free movement and to offer a high level of security and justice within the European Union by enabling for an efficient surrender procedure.

Fundamentally, an EAW should be recognized and executed by the receiving member state. However, this thesis examines whether and to what extent the Swedish courts consider The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR, as a ground for non-execution of a surrender request from another member state. Accordingly, this thesis contrasts the purpose of the EAW to the idea that individuals under Swedish jurisdiction are to be effectively guaranteed certain human rights, and that Swedish penal proceedings should be predictable, equal, justice and governed by the proportionality principle.

Specifically, this thesis examines two articles of the ECHR and whether they may entail an obstacle to the effective enforcement of surrender requests pursuant to issued EAW:s . Firstly, I highlight to what extent article 3 ECHR in relation to overcrowded prisons and poor prison conditions in the issuing member state may provide a ground for non-execution of a surrender request. Secondly, I highlight to what extent article 6 ECHR and the right to a fair trial within a reasonable time may constitute obstacle to a surrender request pursuant to an EAW.

This thesis concludes that article 3 ECHR may provide for a ground for non-execution of a surrender request. However, this exception has been applied too restrictively in Swedish courts, meaning that serveral individuals have been surrendered to member states with known problems, such as overcrowded prisons and poor prison conditions, that in effect violate article 3 ECHR. The analysis of the Swedish case law thus highlights that article 3 ECHR as non-execution ground is interpreted narrowly by the Swedish courts, giving rise to certain concerns that article 3 ECHR is not duly guaranteed in Sweden within the EAW proceedings.

Finally, this thesis concludes that article 6 ECHR and the right to a fair trial within a reasonable time is a symbolic and theoretical right. The analysis of the Swedish case law shows that article 6 ECHR has never been used as ground for non-execution of a surrender request. According to Swedish case law, violations of the right to a fair trial within a reasonable time should be assessed by the issuing state, meaning that the right to a fair trial within a reasonable time never provides grounds for non-execution of a surrender request. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom den Europeiska unionen har ett samarbete instiftats avseende överlämning av individer som är misstänka för brott eller för verkställighet av ett frihetsberövande straff. Institutet benämns som en europeisk arresteringsorder och har införts för att individer inte ska undgå straff och för att effektivisera överlämningsprocessen.

Framställningen granskar kritiskt om svenska domstolar beaktar den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, EKMR, som verkställighetshinder gällande en europeisk arresteringsorder. Granskningen genomförs med teorin att individer tillförsäkras erforderlig rättssäkerhet vilket innebär att gällande rätt är förutsebar, likabehandling råder, individer... (More)
Inom den Europeiska unionen har ett samarbete instiftats avseende överlämning av individer som är misstänka för brott eller för verkställighet av ett frihetsberövande straff. Institutet benämns som en europeisk arresteringsorder och har införts för att individer inte ska undgå straff och för att effektivisera överlämningsprocessen.

Framställningen granskar kritiskt om svenska domstolar beaktar den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, EKMR, som verkställighetshinder gällande en europeisk arresteringsorder. Granskningen genomförs med teorin att individer tillförsäkras erforderlig rättssäkerhet vilket innebär att gällande rätt är förutsebar, likabehandling råder, individer tillförsäkras mänskliga rättigheter, ett rättvist resultat uppnås vid rättstillämpning samt att statliga åtgärder iakttar proportionalitetsprincipen.

Framställningen behandlar EKMR ur två aspekter. För det första, behandlas artikel 3 EKMR beträffande fängelseförhållande som grund för att neka en arresteringsorder. För det andra, granskas artikel 6 EKMR avseende rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid som grund för att neka en arresteringsorder.

Gällande artikel 3 EKMR föreligger verkställighetshinder om det förekommer stora brister avseende fängelseförhållandena i den mottagande staten. Detta undantag tillämpas emellertid alltför restriktivt i svenska domstolar. Detta påvisas med stöd av domstolsavgöranden som har beslutat att överlämna individer till stater som har omfattande brister gällande fängelseförhållandena. Således torde den enskildes rättssäkerhet inte var erforderligt avseende denna avslagsgrund.

Slutligen framgår av uppsatsen att artikel 6 EKMR och rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid som avslagsgrund snarare är symbolisk än att faktiskt tillförsäkra den enskilde grundläggande mänskliga rättigheter. Detta konstateras att rättsfrågan bedöms i den mottagande medlemsstaten följaktligen medför artikel 6 EKMR och rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid inte hinder för överlämnande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ling, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
ECHR as a fictive non-execution ground - ECHR as a non-execution ground of an European Arrest Warrant
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminallaw, arresteringsorder, EAW, EKMR, ECHR, surrender, överlämning
language
Swedish
id
8930406
date added to LUP
2018-02-01 13:58:09
date last changed
2018-02-01 13:58:09
@misc{8930406,
 abstract   = {The European Arrest Warrant, EAW, is an instrument for cooperation between the member states of the European Union, regulating the surrender of individuals from one member state to another for criminal prosecution or enforcement of a penal sentence. It’s purposes are to prevent individuals from evading penal sentences or prosecution by using the free movement and to offer a high level of security and justice within the European Union by enabling for an efficient surrender procedure.

Fundamentally, an EAW should be recognized and executed by the receiving member state. However, this thesis examines whether and to what extent the Swedish courts consider The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR, as a ground for non-execution of a surrender request from another member state. Accordingly, this thesis contrasts the purpose of the EAW to the idea that individuals under Swedish jurisdiction are to be effectively guaranteed certain human rights, and that Swedish penal proceedings should be predictable, equal, justice and governed by the proportionality principle. 

Specifically, this thesis examines two articles of the ECHR and whether they may entail an obstacle to the effective enforcement of surrender requests pursuant to issued EAW:s . Firstly, I highlight to what extent article 3 ECHR in relation to overcrowded prisons and poor prison conditions in the issuing member state may provide a ground for non-execution of a surrender request. Secondly, I highlight to what extent article 6 ECHR and the right to a fair trial within a reasonable time may constitute obstacle to a surrender request pursuant to an EAW. 

This thesis concludes that article 3 ECHR may provide for a ground for non-execution of a surrender request. However, this exception has been applied too restrictively in Swedish courts, meaning that serveral individuals have been surrendered to member states with known problems, such as overcrowded prisons and poor prison conditions, that in effect violate article 3 ECHR. The analysis of the Swedish case law thus highlights that article 3 ECHR as non-execution ground is interpreted narrowly by the Swedish courts, giving rise to certain concerns that article 3 ECHR is not duly guaranteed in Sweden within the EAW proceedings. 

Finally, this thesis concludes that article 6 ECHR and the right to a fair trial within a reasonable time is a symbolic and theoretical right. The analysis of the Swedish case law shows that article 6 ECHR has never been used as ground for non-execution of a surrender request. According to Swedish case law, violations of the right to a fair trial within a reasonable time should be assessed by the issuing state, meaning that the right to a fair trial within a reasonable time never provides grounds for non-execution of a surrender request.},
 author    = {Ling, Anna},
 keyword   = {straffrätt,criminallaw,arresteringsorder,EAW,EKMR,ECHR,surrender,överlämning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EKMR som (o)befintligt verkställighetshinder - EKMR som grund för att neka överlämning enligt en europeisk arresteringsorder},
 year     = {2017},
}