Advanced

Borgenärsskydd genom tradition eller avtal? - En jämförelse ur ett rättsekonomiskt perspektiv

Hjörneby, Anna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Traditionsprincipen ställer upp huvudregeln för hur borgenärsskydd vid köp av lösöre ska uppnås. I andra hand kan skydd uppnås genom registrering i enlighet med lösöresköplagen. På konsumenträttens område tillämpas istället en avtalsprincip, där borgenärsskydd uppkommer genom avtalet i kombination med att varan på något sätt är avskild eller märkt.
Uppsatsen diskuterar vilka konsekvenser en övergång från traditions- principen till avtalsprincipen skulle kunna få ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Det görs genom att analysera argument som har använt inom den rättsvetenskapliga diskussionen på området.
År 2015 lades en statlig utredning fram som fastslog att en övergång till avtalsprincipen skulle få påtagliga positiva samhällsekonomiska... (More)
Traditionsprincipen ställer upp huvudregeln för hur borgenärsskydd vid köp av lösöre ska uppnås. I andra hand kan skydd uppnås genom registrering i enlighet med lösöresköplagen. På konsumenträttens område tillämpas istället en avtalsprincip, där borgenärsskydd uppkommer genom avtalet i kombination med att varan på något sätt är avskild eller märkt.
Uppsatsen diskuterar vilka konsekvenser en övergång från traditions- principen till avtalsprincipen skulle kunna få ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Det görs genom att analysera argument som har använt inom den rättsvetenskapliga diskussionen på området.
År 2015 lades en statlig utredning fram som fastslog att en övergång till avtalsprincipen skulle få påtagliga positiva samhällsekonomiska konse- kvenser för Sverige. Det tyngst vägande motargumentet är att traditions- principens syfte och systematik som är ägnat att förhindra borgenärs- bedrägerier samt den effektivitet i utmätnings- och konkurs-förfaranden som principen skapar går förlorad vid en övergång. En ekonomisk synvinkel visar att avtalsprincipen skulle påverka svenska företags konkurrenskraft positivt genom att transaktionskostnader minskar.
Flertalet argument menar på att en övergång till avtalsprincipen inte nödvändigtvis skulle medföra att fler borgenärsbedrägerier fick genomslag eftersom dessa kan motverkas genom regler i konkurslagen och utsökningsbalken. Dessutom fick motsvarande övergång till avtalsprincipen i konsumentköplagen inte en sådan effekt när den infördes 2002. Flertalet positiva effekter verkar därför vara rimliga och ur ett ekonomiskt perspektiv så överväger fördelarna med en övergång de möjliga nackdelarna. (Less)
Abstract
The doctrine of traditio sets the main parameters of how a buyer seeking protection of property from a seller's creditors should act. Secondarily, the parties may instead register the purchase in accordance with the law of purchases of goods (lösöresköplagen). In contrast, a consumer's purchase of good achieves protection of property by the agreement itself in combination with the goods being secluded or otherwise distinguished.
The essay discusses the possible consequences of using agreements instead of access as determinative factor of wether property protection is attained or not. This is done by analyzing several arguments used in the legal debate on the subject, first and foremost from an economic perspective.
In 2015 a public... (More)
The doctrine of traditio sets the main parameters of how a buyer seeking protection of property from a seller's creditors should act. Secondarily, the parties may instead register the purchase in accordance with the law of purchases of goods (lösöresköplagen). In contrast, a consumer's purchase of good achieves protection of property by the agreement itself in combination with the goods being secluded or otherwise distinguished.
The essay discusses the possible consequences of using agreements instead of access as determinative factor of wether property protection is attained or not. This is done by analyzing several arguments used in the legal debate on the subject, first and foremost from an economic perspective.
In 2015 a public commission concluded that the use of property protection based on agreements instead of access would have a substantial positive effect on the national economy. The main argument against this is the doctrine of traditio's purpose to prevent creditor fraud and to preserve the efficiency of the seizure and bankruptcy systems would result in an increased risk of creditor fraud. On the other hand, economic analysis concludes that a transition into giving property protection through agreements would have a positive effect on the competitiveness of Swedish companies on the international market by lowering transaction costs.
Several arguments are stating that agreements used as indicator of wether property protection is achieved or not, would not necessarily result in an increase of creditor fraud, as they can be prevented through regulations in the Swedish Bankruptcy Act and the Swedish Execution Code. In addition, the corresponding regulation regarding consumers did not lead to an increase of creditor fraud when it was changed in 2002. Several positive results from the proposed change seem to be within reach and from an economic point of view the advantages appear to exceed the disadvantages. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjörneby, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Civilrätt, Förmögenhetsrätt, Sakrätt, Rättsekonomi, Traditionsprincipen, Avtalsprincipen, Borgenärsskydd, Konkurs, Utmätning
language
Swedish
id
8930410
date added to LUP
2018-02-06 14:28:19
date last changed
2018-02-06 14:28:19
@misc{8930410,
 abstract   = {The doctrine of traditio sets the main parameters of how a buyer seeking protection of property from a seller's creditors should act. Secondarily, the parties may instead register the purchase in accordance with the law of purchases of goods (lösöresköplagen). In contrast, a consumer's purchase of good achieves protection of property by the agreement itself in combination with the goods being secluded or otherwise distinguished.
The essay discusses the possible consequences of using agreements instead of access as determinative factor of wether property protection is attained or not. This is done by analyzing several arguments used in the legal debate on the subject, first and foremost from an economic perspective.
In 2015 a public commission concluded that the use of property protection based on agreements instead of access would have a substantial positive effect on the national economy. The main argument against this is the doctrine of traditio's purpose to prevent creditor fraud and to preserve the efficiency of the seizure and bankruptcy systems would result in an increased risk of creditor fraud. On the other hand, economic analysis concludes that a transition into giving property protection through agreements would have a positive effect on the competitiveness of Swedish companies on the international market by lowering transaction costs.
Several arguments are stating that agreements used as indicator of wether property protection is achieved or not, would not necessarily result in an increase of creditor fraud, as they can be prevented through regulations in the Swedish Bankruptcy Act and the Swedish Execution Code. In addition, the corresponding regulation regarding consumers did not lead to an increase of creditor fraud when it was changed in 2002. Several positive results from the proposed change seem to be within reach and from an economic point of view the advantages appear to exceed the disadvantages.},
 author    = {Hjörneby, Anna},
 keyword   = {Civilrätt,Förmögenhetsrätt,Sakrätt,Rättsekonomi,Traditionsprincipen,Avtalsprincipen,Borgenärsskydd,Konkurs,Utmätning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Borgenärsskydd genom tradition eller avtal? - En jämförelse ur ett rättsekonomiskt perspektiv},
 year     = {2017},
}