Advanced

Åklagaren som exekutiv producent - Det videoinspelade förhörets förenlighet med grundläggande rättssäkerhetsprinciper, med särskild betoning på kontradiktion, parternas likställdhet, rätten till korsförhör och omedelbarhet

Kardar Tehran, Tina LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Brottsligheten i Sverige har på senare tid blivit alltmer komplicerad och omfattande, vilket har inneburit allvarliga påfrestningar både för rättssystemet och för de enskilda som på något sätt har varit inblandade i dessa mål. Med anledning härav tillsattes den 7 april 2016 ett antal särskilda utredare med uppgift att undersöka hur straffprocessen i stora brottmål skulle kunna effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet. Bland annat efterfrågades ett förslag som möjliggör utökad användning av dokumenterade förhör (se dir. 2016:31). Förevarande framställning fokuseras till att behandla förhör som dokumenterats med ljud och bild och syftet är att granska det videoinspelade förhörets förenlighet med grundläggande rättssäkerhetsgarantier... (More)
Brottsligheten i Sverige har på senare tid blivit alltmer komplicerad och omfattande, vilket har inneburit allvarliga påfrestningar både för rättssystemet och för de enskilda som på något sätt har varit inblandade i dessa mål. Med anledning härav tillsattes den 7 april 2016 ett antal särskilda utredare med uppgift att undersöka hur straffprocessen i stora brottmål skulle kunna effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet. Bland annat efterfrågades ett förslag som möjliggör utökad användning av dokumenterade förhör (se dir. 2016:31). Förevarande framställning fokuseras till att behandla förhör som dokumenterats med ljud och bild och syftet är att granska det videoinspelade förhörets förenlighet med grundläggande rättssäkerhetsgarantier härrörande ur artikel 6 Europakonventionen, med särskild betoning på kontradiktion, parternas likställdhet, rätten till korsförhör och omedelbarhet. Författaren har i detta avseende kommit fram till att då tidpunkten för bevisupptagning förflyttas från huvudförhandling till förundersökningsstadiet riskerar kontradiktionsprincipen och principen om parternas likställdhet att undergrävas och försvarets rättigheter blir beroende av att åklagaren i det enskilda fallet fortlöpande bereder försvaret insyn i relevant processmaterial. Rätten till korsförhör är däremot inte absolut och försvarets rättigheter kan under särskilda förutsättningar anses ha respekterats, trots att korsförhör inte hålls under en huvudförhandling. Att kravet på bevisomedelbarhet inte uppfylls vid framläggning av videoinspelade förhör synes vidare stå klart.

Till framställningen hör vidare frågan om under vilka förutsättningar vittnesbevisning bör tas upp på video, om straffprocessen ska kunna effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet. I detta avseende har konstaterats att förhör utom rätta enkelt och billigt kan tas upp, men att förhören äger rum i frånvaro av betydande rättssäkerhetsgarantier. Bevisupptagning utom huvud-förhandling är ur rättssäkerhetssynpunkt ett mycket bättre alternativ, varför det trots stora kostnader och praktiska svårigheter vore mer effektivt att välja detta förfarande. Även denna möjlighet bör emellertid, med hänsyn till Europakon-ventionens krav på en rättvis rättegång, användas återhållsamt. (Less)
Abstract
In recent years, criminal behaviour has changed quite a bit due to an increased internationalization and an advanced use of internet. As a result, the frequency of complex and large-scaled crimes has increased remarkably, which has caused the Swedish judicial system great difficulties. Both the crime investigations and the legal proceedings in these cases require huge recourses, and additionally, it affects the defendants as they often remain detained with restrictions for a very long time. Hence, in order to overcome these problems, the Swedish government appointed a Government Committee in April 2016 with the task of presenting legislative proposals that could make the criminal procedure more effective, while still respecting the Rule of... (More)
In recent years, criminal behaviour has changed quite a bit due to an increased internationalization and an advanced use of internet. As a result, the frequency of complex and large-scaled crimes has increased remarkably, which has caused the Swedish judicial system great difficulties. Both the crime investigations and the legal proceedings in these cases require huge recourses, and additionally, it affects the defendants as they often remain detained with restrictions for a very long time. Hence, in order to overcome these problems, the Swedish government appointed a Government Committee in April 2016 with the task of presenting legislative proposals that could make the criminal procedure more effective, while still respecting the Rule of Law. The government particularly requested a bill that would allow the use of recorded hearings as evidence in large-scaled cases. However, according to the right to a fair trial in article 6 of the European Convention of Human Rights, all evi-dence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial argument. This indicates that the use of recorded hearings could violate the right to a fair trial. This essay examines the issue at hand, with regards to the right to an adversarial trial, the right to cross-examination, the principle of equality of arms and lastly the principle of immediacy, which are all important elements in a fair trial.

The author came to the conclusion that whenever a recording of a questioning that took place during pre-trial is used as evidence, there is a risk of violating the right to an adversarial trial and the principle of equality of arms. Furthermore, the principle of immediacy in taking of evidence is breached when a recorded hearing is used as evidence. The right to cross-examination on the other hand, is not absolute and the use of pre-trial statements as evidence can be lawful in this regard, provided that the rights of the defense have been respected. Thus, in sum, recorded testimonies from the pre-trial stage should only be used in exceptional cases. However, if there is an urgent need of securing evidence during a pre-trial, the author believes that this should be done through presentation of evidence without a hearing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kardar Tehran, Tina LU
supervisor
organization
alternative title
A Review of the Use of Recorded Hearings and its Compatibility with the Right to an Adversarial Trial, the Right to Cross-Examination, the Principle of Equality of Arms and the Principle of Immediacy
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, processrätt
language
Swedish
id
8930472
date added to LUP
2018-02-01 13:58:45
date last changed
2018-02-01 13:58:45
@misc{8930472,
 abstract   = {In recent years, criminal behaviour has changed quite a bit due to an increased internationalization and an advanced use of internet. As a result, the frequency of complex and large-scaled crimes has increased remarkably, which has caused the Swedish judicial system great difficulties. Both the crime investigations and the legal proceedings in these cases require huge recourses, and additionally, it affects the defendants as they often remain detained with restrictions for a very long time. Hence, in order to overcome these problems, the Swedish government appointed a Government Committee in April 2016 with the task of presenting legislative proposals that could make the criminal procedure more effective, while still respecting the Rule of Law. The government particularly requested a bill that would allow the use of recorded hearings as evidence in large-scaled cases. However, according to the right to a fair trial in article 6 of the European Convention of Human Rights, all evi-dence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial argument. This indicates that the use of recorded hearings could violate the right to a fair trial. This essay examines the issue at hand, with regards to the right to an adversarial trial, the right to cross-examination, the principle of equality of arms and lastly the principle of immediacy, which are all important elements in a fair trial. 

The author came to the conclusion that whenever a recording of a questioning that took place during pre-trial is used as evidence, there is a risk of violating the right to an adversarial trial and the principle of equality of arms. Furthermore, the principle of immediacy in taking of evidence is breached when a recorded hearing is used as evidence. The right to cross-examination on the other hand, is not absolute and the use of pre-trial statements as evidence can be lawful in this regard, provided that the rights of the defense have been respected. Thus, in sum, recorded testimonies from the pre-trial stage should only be used in exceptional cases. However, if there is an urgent need of securing evidence during a pre-trial, the author believes that this should be done through presentation of evidence without a hearing.},
 author    = {Kardar Tehran, Tina},
 keyword   = {straffrätt,processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åklagaren som exekutiv producent - Det videoinspelade förhörets förenlighet med grundläggande rättssäkerhetsprinciper, med särskild betoning på kontradiktion, parternas likställdhet, rätten till korsförhör och omedelbarhet},
 year     = {2017},
}