Advanced

Delegation av normgivningsmakt i ljuset av folksuveränitetsprincipen

Nylund, Hanna LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En stor del av normgivningen beslutas inte av riksdagen, utan istället av regering och myndigheter. Denna uppsats handlar därför om de möjligheter till delegation av normgivningsmakt som finns i 8 kap. RF. Jag undersöker delegationsmöjligheterna mot bakgrund av folksuveränitetsprincipen, eftersom denna princip enligt förarbetena till RF är tänkt att få genomslag vid normgivningen. I lagtexten framgår inga begränsningar av möjligheten till delegation inom de områden där sådan är möjlig. Det har resulterat i att myndigheter medgetts en omfattande normgivningskompetens genom bemyndiganden i lagar och förordningar, trots att detta inte är önskvärt enligt folksuveränitetsprincipen. Det framhålls också hur myndigheternas allmänna råd ofta får en... (More)
En stor del av normgivningen beslutas inte av riksdagen, utan istället av regering och myndigheter. Denna uppsats handlar därför om de möjligheter till delegation av normgivningsmakt som finns i 8 kap. RF. Jag undersöker delegationsmöjligheterna mot bakgrund av folksuveränitetsprincipen, eftersom denna princip enligt förarbetena till RF är tänkt att få genomslag vid normgivningen. I lagtexten framgår inga begränsningar av möjligheten till delegation inom de områden där sådan är möjlig. Det har resulterat i att myndigheter medgetts en omfattande normgivningskompetens genom bemyndiganden i lagar och förordningar, trots att detta inte är önskvärt enligt folksuveränitetsprincipen. Det framhålls också hur myndigheternas allmänna råd ofta får en stor betydelse trots att det inte rör sig om bindande normer. Mot bakgrund av folksuveränitetsprincipen är detta särskilt problematiskt, eftersom det inte krävs stöd av bemyndigande i lag för att myndigheter ska kunna besluta om allmänna råd. Exempel ges dock också på hur HD har begränsat användningen av viss delegerad normgivning, eftersom den stred mot RF. Sedan tar jag upp de möjligheter riksdagen har att kontrollera delegerad normgivning. Avslutningsvis föreslår jag i analysen vissa lagändringar, som kan göra att folksuveränitetsprincipen spelar en större roll än idag vid normgivning. (Less)
Abstract
A huge part of the binding rules is not decided by the parliament, but by the government and the authorities. Therefore, this essay is about the regulations concerning legislative delegation in the 8th chapter in the instrument of government. Because it is said in the preparatory work that the principle of popular sovereignty should be important when taking decisions about binding rules, the regulations regarding delegation is investigated in the light of that principle. In the law, there are no restrictions on the possibility of delegation in areas where it is permitted. This has resulted in authorities with a huge ability to adopt binding rules through permissions in laws and regulations, despite the fact that it is not desirable due to... (More)
A huge part of the binding rules is not decided by the parliament, but by the government and the authorities. Therefore, this essay is about the regulations concerning legislative delegation in the 8th chapter in the instrument of government. Because it is said in the preparatory work that the principle of popular sovereignty should be important when taking decisions about binding rules, the regulations regarding delegation is investigated in the light of that principle. In the law, there are no restrictions on the possibility of delegation in areas where it is permitted. This has resulted in authorities with a huge ability to adopt binding rules through permissions in laws and regulations, despite the fact that it is not desirable due to the principle of people sovereignty. Also advices from the authorities is discussed, primary because they often seem to play an important role even if they are not bindning rules. According to the principle of people sovereignty this is really problematic on the ground that no permission in law is necessary before authorities make decisions about advices. In the essay, an example is also given on how the Supreme Court has restricted the use of a certain kind of delegations, on the ground that they were against the instrument of the government. I also bring up the possibilities of the parliament to control rules subjected to delegation. At the last, in the analysis I suggest some changes in law, for the purpose of increasing the role the principle of people sovereignty plays regarding legislative delegation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nylund, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, statsrätt, konstitutionell rätt, normgivning, delegation
language
Swedish
id
8930498
date added to LUP
2018-02-06 14:26:23
date last changed
2018-02-06 14:26:23
@misc{8930498,
 abstract   = {A huge part of the binding rules is not decided by the parliament, but by the government and the authorities. Therefore, this essay is about the regulations concerning legislative delegation in the 8th chapter in the instrument of government. Because it is said in the preparatory work that the principle of popular sovereignty should be important when taking decisions about binding rules, the regulations regarding delegation is investigated in the light of that principle. In the law, there are no restrictions on the possibility of delegation in areas where it is permitted. This has resulted in authorities with a huge ability to adopt binding rules through permissions in laws and regulations, despite the fact that it is not desirable due to the principle of people sovereignty. Also advices from the authorities is discussed, primary because they often seem to play an important role even if they are not bindning rules. According to the principle of people sovereignty this is really problematic on the ground that no permission in law is necessary before authorities make decisions about advices. In the essay, an example is also given on how the Supreme Court has restricted the use of a certain kind of delegations, on the ground that they were against the instrument of the government. I also bring up the possibilities of the parliament to control rules subjected to delegation. At the last, in the analysis I suggest some changes in law, for the purpose of increasing the role the principle of people sovereignty plays regarding legislative delegation.},
 author    = {Nylund, Hanna},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,statsrätt,konstitutionell rätt,normgivning,delegation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delegation av normgivningsmakt i ljuset av folksuveränitetsprincipen},
 year     = {2017},
}