Advanced

Kopplingsförbehåll – en studie av rättstillämpningen

Ahlgren, Stefan LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Tying is a type of abuse of a dominant position that a dominant company can use to distort competition and obstruct the creation of competing companies in a market. The procedure consists of forcing a customer who wants to buy a product to also buy another product or service. There are other advantages than strictly competitive to use such a procedure. When the assessment is to be made if an act is to be regarded as a prohibited tying, there are several crite-rion to be met. However, the investigation of whether these exist has histori-cally not been very in depth. However, later case law has opened for a more effects-based assessment of the procedure.

This essay deals with the laws of the phenomenon and its criterion. The essay focuses... (More)
Tying is a type of abuse of a dominant position that a dominant company can use to distort competition and obstruct the creation of competing companies in a market. The procedure consists of forcing a customer who wants to buy a product to also buy another product or service. There are other advantages than strictly competitive to use such a procedure. When the assessment is to be made if an act is to be regarded as a prohibited tying, there are several crite-rion to be met. However, the investigation of whether these exist has histori-cally not been very in depth. However, later case law has opened for a more effects-based assessment of the procedure.

This essay deals with the laws of the phenomenon and its criterion. The essay focuses mainly on how the legal rules have been applied in European Union jurisprudence. My conclusion is that the assessment needs to be more nu-anced and create more predictability for the companies. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett kopplingsförbehåll är en typ av missbruk av dominerande ställning som ett dominant företag kan använda sig av för att förvränga konkurrensen och för-svåra etableringen av konkurrerande företag på en marknad. Förfarandet be-står i att man tvingar en kund som vill köpa en produkt att också köpa en an-nan produkt eller tjänst. Det finns andra fördelar än strikt konkurrensmässiga att använda ett sådant förfarande. När bedömningen ska göras om ett förfa-rande är att betrakta som ett förbjudet kopplingsförbehåll finns flera rekvisit som ska vara uppfyllda. Undersökningen av huruvida dessa föreligger har dock historiskt sett inte varit vidare ingående. Senare praxis har dock öppnat för en mer effektbaserad bedömning av förfarandet.

Den... (More)
Ett kopplingsförbehåll är en typ av missbruk av dominerande ställning som ett dominant företag kan använda sig av för att förvränga konkurrensen och för-svåra etableringen av konkurrerande företag på en marknad. Förfarandet be-står i att man tvingar en kund som vill köpa en produkt att också köpa en an-nan produkt eller tjänst. Det finns andra fördelar än strikt konkurrensmässiga att använda ett sådant förfarande. När bedömningen ska göras om ett förfa-rande är att betrakta som ett förbjudet kopplingsförbehåll finns flera rekvisit som ska vara uppfyllda. Undersökningen av huruvida dessa föreligger har dock historiskt sett inte varit vidare ingående. Senare praxis har dock öppnat för en mer effektbaserad bedömning av förfarandet.

Den här uppsatsen behandlar lagstiftningen kring företeelsen och dess rekvi-sit. Uppsatsen fokuserar i huvudsak på hur rättsreglerna har tillämpats i un-ionsrättslig praxis. Min slutsats är att bedömningen måste bli mer nyanserad och skapa mer förutsebarhet för företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlgren, Stefan LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, konkurrensrätt
language
Swedish
id
8930511
date added to LUP
2018-02-06 14:26:03
date last changed
2018-02-06 14:26:03
@misc{8930511,
 abstract   = {Tying is a type of abuse of a dominant position that a dominant company can use to distort competition and obstruct the creation of competing companies in a market. The procedure consists of forcing a customer who wants to buy a product to also buy another product or service. There are other advantages than strictly competitive to use such a procedure. When the assessment is to be made if an act is to be regarded as a prohibited tying, there are several crite-rion to be met. However, the investigation of whether these exist has histori-cally not been very in depth. However, later case law has opened for a more effects-based assessment of the procedure.

This essay deals with the laws of the phenomenon and its criterion. The essay focuses mainly on how the legal rules have been applied in European Union jurisprudence. My conclusion is that the assessment needs to be more nu-anced and create more predictability for the companies.},
 author    = {Ahlgren, Stefan},
 keyword   = {EU-rätt,konkurrensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kopplingsförbehåll – en studie av rättstillämpningen},
 year     = {2017},
}