Advanced

Ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter - Särskilt om GDPR och behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden

Hansen, Matilda LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
On the 25th of May 2018 the new data protection regulation will take effect. The purpose of GDPR is to protect people’s personal data. GDPR will replace the current data protection directive, which in the Swedish judicial system has been implemented through PUL. GDPR more closely reflects on the digitalised world we live in today. A great hope with GDPR is that the current differences in the level of protection of the processing of personal data between the EU Member states will decrease. The purpose of the essay is to describe GDPR and the upcoming regulations regarding how it will be incorporated in the Swedish labour legislation and to investigate what kind of protection there is for personal integrity within the working life,... (More)
On the 25th of May 2018 the new data protection regulation will take effect. The purpose of GDPR is to protect people’s personal data. GDPR will replace the current data protection directive, which in the Swedish judicial system has been implemented through PUL. GDPR more closely reflects on the digitalised world we live in today. A great hope with GDPR is that the current differences in the level of protection of the processing of personal data between the EU Member states will decrease. The purpose of the essay is to describe GDPR and the upcoming regulations regarding how it will be incorporated in the Swedish labour legislation and to investigate what kind of protection there is for personal integrity within the working life, concerning the processing of personal data. The essay enlightens the news and differences that GDPR will bring. The essay also brings up and analyses the possible difficulties and consequences that the incorporation of GDPR could entail. Big news for the Swedish legislation will be that the so-called rule of abuse in PUL will disappear. This will mean that people responsible for the processing of personal data will have to adjust to far more regulations than before.

The essay states that GDPR will give a registered person a wider access to his or hers personal data than before. This could however involve various administrative difficulties. The essay further states that the protection that could be found in individual work places regarding processing of personal data will strengthen after the incorporation of GDPR. GDPR entails some news, for example the right to data portability and the execution of the data protection impact assessment, as well as privacy by design, which most likely will lead to an increased thoughtfulness. The above, along with the fact that it will be expensive to break the rules in GDPR due to the new regulations on sanction, results in an enhanced protection regarding the processing of personal data, which hopefully will lead to a decrease in perfunctory processing. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Syftet med GDPR är att skydda enskilda personers rätt till personuppgifter. GDPR kommer att ersätta det nu gällande Dataskyddsdirektivet, vilket i svensk rätt huvudsakligen införlivats genom PUL. GDPR speglar i större utsträckning den digitaliserade värld vi lever i. En stor förhoppning med GDPR är att de nu rådande skillnaderna för skyddet av behandling av personuppgifter mellan EUs medlemsstater ska minska. Uppsatsen avser att redogöra för GDPR och de kommande reglerna med syfte att undersöka hur GDPR ska infogas i den svenska arbetsrätten samt undersöka vilket skydd som återfinns för den personliga integriteten i arbetslivet, i den del som berör personuppgifter.... (More)
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ikraft. Syftet med GDPR är att skydda enskilda personers rätt till personuppgifter. GDPR kommer att ersätta det nu gällande Dataskyddsdirektivet, vilket i svensk rätt huvudsakligen införlivats genom PUL. GDPR speglar i större utsträckning den digitaliserade värld vi lever i. En stor förhoppning med GDPR är att de nu rådande skillnaderna för skyddet av behandling av personuppgifter mellan EUs medlemsstater ska minska. Uppsatsen avser att redogöra för GDPR och de kommande reglerna med syfte att undersöka hur GDPR ska infogas i den svenska arbetsrätten samt undersöka vilket skydd som återfinns för den personliga integriteten i arbetslivet, i den del som berör personuppgifter. Uppsatsen belyser även de nyheter och skillnader GDPR medför. Uppsatsen berör och analyserar även de eventuella svårigheter och konsekvenser införandet av GDPR kan komma att medföra. En stor nyhet för svensk del är att den så kallade missbruksregeln i PUL försvinner. Detta innebär att personuppgiftsansvariga kommer att behöva ta hänsyn till betydligt fler regler än tidigare.

Uppsatsen konstaterar att GDPR kommer att ge den registrerade större rätt till tillgång till sina personuppgifter än tidigare. Detta kan dock komma att medföra diverse administrativa svårigheter. Uppsatsen konstaterar vidare att det skydd som återfinns på de enskilda arbetsplatserna vad gäller behandling av personuppgifter kommer att stärkas till följd av GDPRs ikraftträdande. GDPR innehåller nyheter, exempelvis rätten till dataportabilitet och utförande av konsekvensbedömningar samt kravet på inbyggt dataskydd, dessa kommer med största sannolikhet leda till större grad av eftertänksamhet. Ovanstående tillsammans med det faktum att det kommer att bli dyrt att bryta mot reglerna i GDPR i och med de nya sanktionsreglerna medför ett förstärkt skydd vid behandling av personuppgifter, då förhoppningsvis slentrianmässig behandling kan undvikas i större utsträckning än tidigare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Matilda LU
supervisor
organization
alternative title
A new regulation for processing of personal data - About GDPR and processing of personal data in the context of employment
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Personlig integritet, Behandling av personuppgifter, GDPR, Dataskyddsförordningen
language
Swedish
id
8930515
date added to LUP
2018-01-22 13:31:57
date last changed
2018-01-22 13:31:57
@misc{8930515,
 abstract   = {On the 25th of May 2018 the new data protection regulation will take effect. The purpose of GDPR is to protect people’s personal data. GDPR will replace the current data protection directive, which in the Swedish judicial system has been implemented through PUL. GDPR more closely reflects on the digitalised world we live in today. A great hope with GDPR is that the current differences in the level of protection of the processing of personal data between the EU Member states will decrease. The purpose of the essay is to describe GDPR and the upcoming regulations regarding how it will be incorporated in the Swedish labour legislation and to investigate what kind of protection there is for personal integrity within the working life, concerning the processing of personal data. The essay enlightens the news and differences that GDPR will bring. The essay also brings up and analyses the possible difficulties and consequences that the incorporation of GDPR could entail. Big news for the Swedish legislation will be that the so-called rule of abuse in PUL will disappear. This will mean that people responsible for the processing of personal data will have to adjust to far more regulations than before. 

The essay states that GDPR will give a registered person a wider access to his or hers personal data than before. This could however involve various administrative difficulties. The essay further states that the protection that could be found in individual work places regarding processing of personal data will strengthen after the incorporation of GDPR. GDPR entails some news, for example the right to data portability and the execution of the data protection impact assessment, as well as privacy by design, which most likely will lead to an increased thoughtfulness. The above, along with the fact that it will be expensive to break the rules in GDPR due to the new regulations on sanction, results in an enhanced protection regarding the processing of personal data, which hopefully will lead to a decrease in perfunctory processing.},
 author    = {Hansen, Matilda},
 keyword   = {Arbetsrätt,Personlig integritet,Behandling av personuppgifter,GDPR,Dataskyddsförordningen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter - Särskilt om GDPR och behandling av personuppgifter i anställningsförhållanden},
 year     = {2017},
}