Advanced

Äktenskapet – samhällets bestånd? - Om rätten att ingå äktenskap

Börjesson, Rebecca LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the 1969 directives to the committee reports that proceeded the introduction of the new Marriage Code (1987:230) in Sweden, the government expressed that the legislator is to be neutral towards individuals’ ways of cohabiting. This neutrality policy has become leading in the subsequent reforms of cohabitation legislation.

In this essay, it is examined whether, and to what extent, societal and religious norms have affected the legal institute of marriage since the neutrality policy was introduced. The thesis is limited to two aspects of entering a marriage: same-sex marriage and bigamy as an impediment to marriage. In examining normative structures in the Swedish marital law, Max Weber’s theory of status and contract and Anna... (More)
In the 1969 directives to the committee reports that proceeded the introduction of the new Marriage Code (1987:230) in Sweden, the government expressed that the legislator is to be neutral towards individuals’ ways of cohabiting. This neutrality policy has become leading in the subsequent reforms of cohabitation legislation.

In this essay, it is examined whether, and to what extent, societal and religious norms have affected the legal institute of marriage since the neutrality policy was introduced. The thesis is limited to two aspects of entering a marriage: same-sex marriage and bigamy as an impediment to marriage. In examining normative structures in the Swedish marital law, Max Weber’s theory of status and contract and Anna Christensen’s theory of normative patterns have been applied.

Family law, as part of civil law, concerns private relations between individuals. Despite this classification, the concept of family is difficult to define in matters regarding law because of its close link to everyday life. Marriage can be looked upon as a civil contract, much like any other agreement. At the same time, marriage is a status marked by rules deriving from history and culture, as well as religion. In this lies the peculiar nature of cohabitation law. Fundamental values in society have had a strong influence over the rules concerning the right to marry.

In family and marriage law lies functions that aim to affect people’s behaviour, solve conflicts and protect the weaker party. Marriage, specifically, has a symbolical function. The normative structures surrounding marriage are strong. The right to marry does not follow the classical development from status to contract, since marriage still is highly valued by the legislator. The neutrality policy that has been the outset of the recent reforms has not led to a value-free marriage legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
I 1969 års direktiv till Familjelagssakkunnigas betänkanden, vilka föregick införandet av äktenskapsbalken (1987:230), uttalade regeringen att lagstiftaren ska förhålla sig neutral till människors sätt att samleva på. Denna neutralitetsideologi har kommit att bli ledande vid senare reformer av samlevnadslagstiftningen.

I denna uppsats undersöks huruvida, och till vilken grad, samhälleliga och religiösa normer styrt rättsinstitutet äktenskap i förarbeten sedan neutralitetsideologins lansering, med fokus på äktenskaps ingående. Avhandlingen avgränsas till att behandla två aspekter av äktenskaps ingående: samkönade äktenskap samt äktenskapshindret tvegifte. I arbetet med att identifiera normativa strukturer i äktenskapsrätten har Max... (More)
I 1969 års direktiv till Familjelagssakkunnigas betänkanden, vilka föregick införandet av äktenskapsbalken (1987:230), uttalade regeringen att lagstiftaren ska förhålla sig neutral till människors sätt att samleva på. Denna neutralitetsideologi har kommit att bli ledande vid senare reformer av samlevnadslagstiftningen.

I denna uppsats undersöks huruvida, och till vilken grad, samhälleliga och religiösa normer styrt rättsinstitutet äktenskap i förarbeten sedan neutralitetsideologins lansering, med fokus på äktenskaps ingående. Avhandlingen avgränsas till att behandla två aspekter av äktenskaps ingående: samkönade äktenskap samt äktenskapshindret tvegifte. I arbetet med att identifiera normativa strukturer i äktenskapsrätten har Max Webers teori om status och kontrakt samt Anna Christensens teori om normativa grundmönster applicerats.

Familjerätten inordnas under civilrätten, då den rör förhållanden mellan enskilda. Trots detta är familjen som rättsområde svårdefinierat, eftersom det rör vardagslivet. Äktenskapet går att se som ett civilrättsligt avtal vilket som helst, men också som ett statusförhållande, präglat av normer härrörande från såväl historia och kultur som religion. I detta ligger familjens och äktenskapsrättens särart. Grundläggande värderingar i samhället har styrt rätten att ingå äktenskap.

I familjen och äktenskapet finns funktioner som syftar till att påverka individers beteenden, konfliktlösning och skydda den svagare parten. Äktenskapet har också en symbolisk funktion. De normativa strukturerna kring äktenskaps ingående är starka. Rätten att gifta sig följer inte den klassiska utvecklingen från status till kontrakt, då äktenskapet fortfarande står högt i rang hos lagstiftaren. Den neutralitetsideologi som varit utgångspunkt för senare reformer har inte lett till en värderingsfri äktenskapslagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börjesson, Rebecca LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, rättshistoria, äktenskap, äktenskapshinder, normativa grundmönster
language
Swedish
id
8930537
date added to LUP
2018-02-06 14:25:19
date last changed
2018-02-06 14:25:19
@misc{8930537,
 abstract   = {In the 1969 directives to the committee reports that proceeded the introduction of the new Marriage Code (1987:230) in Sweden, the government expressed that the legislator is to be neutral towards individuals’ ways of cohabiting. This neutrality policy has become leading in the subsequent reforms of cohabitation legislation. 

In this essay, it is examined whether, and to what extent, societal and religious norms have affected the legal institute of marriage since the neutrality policy was introduced. The thesis is limited to two aspects of entering a marriage: same-sex marriage and bigamy as an impediment to marriage. In examining normative structures in the Swedish marital law, Max Weber’s theory of status and contract and Anna Christensen’s theory of normative patterns have been applied. 

Family law, as part of civil law, concerns private relations between individuals. Despite this classification, the concept of family is difficult to define in matters regarding law because of its close link to everyday life. Marriage can be looked upon as a civil contract, much like any other agreement. At the same time, marriage is a status marked by rules deriving from history and culture, as well as religion. In this lies the peculiar nature of cohabitation law. Fundamental values in society have had a strong influence over the rules concerning the right to marry.

In family and marriage law lies functions that aim to affect people’s behaviour, solve conflicts and protect the weaker party. Marriage, specifically, has a symbolical function. The normative structures surrounding marriage are strong. The right to marry does not follow the classical development from status to contract, since marriage still is highly valued by the legislator. The neutrality policy that has been the outset of the recent reforms has not led to a value-free marriage legislation.},
 author    = {Börjesson, Rebecca},
 keyword   = {Familjerätt,rättshistoria,äktenskap,äktenskapshinder,normativa grundmönster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äktenskapet – samhällets bestånd? - Om rätten att ingå äktenskap},
 year     = {2017},
}