Advanced

Ur hus och hem för skattens skull - Utmätning av bostad på grund av skatteskuld i relation till artikel 8 EKMR

Cederholm Berglund, Angelica LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Får staten gå hur långt som helst för att driva in skatten? Vårt beskattningssystem är ju trots allt grunden på vilken vårt moderna samhälle vilar. Tack vara det har vi en bred och väl fungerande infrastruktur och ett utvecklat socialt säkerhetsnätverk. Å andra sidan är vi alla människor och som sådana har vi rätten att åtnjuta skyddet som kommer från våra mänskliga rättigheter.
Vad händer då när staten och individen möts i frågor som berör både skatterätt och de mänskliga rättigheterna? En instans när detta sker är när myndighet beslutar om utmätning av en egendom för att betala en skatteskuld, och denna egendom samtidigt fyller funktionen som bostad för gäldenären i fråga. Flera rättsfall har aktualiserat frågan i Sverige det senaste... (More)
Får staten gå hur långt som helst för att driva in skatten? Vårt beskattningssystem är ju trots allt grunden på vilken vårt moderna samhälle vilar. Tack vara det har vi en bred och väl fungerande infrastruktur och ett utvecklat socialt säkerhetsnätverk. Å andra sidan är vi alla människor och som sådana har vi rätten att åtnjuta skyddet som kommer från våra mänskliga rättigheter.
Vad händer då när staten och individen möts i frågor som berör både skatterätt och de mänskliga rättigheterna? En instans när detta sker är när myndighet beslutar om utmätning av en egendom för att betala en skatteskuld, och denna egendom samtidigt fyller funktionen som bostad för gäldenären i fråga. Flera rättsfall har aktualiserat frågan i Sverige det senaste decenniet och ändå verkar svaret fortfarande vara oklart. (Less)
Abstract
May the state go to any lengths to collect taxes? Our taxing system is after all the foundation on which our modern society rests. Thanks to it we have a broad and well functioning infrastructure and a developed social security network. On the other hand we are all humans and as such we have the right to enjoy the protection which comes from our human rights.
What happens then when the state and the individual meet in questions which touch upon both tax law and human rights? One instance when this happens is when an authority attaches a property in order to secure payment for a tax debt, and this property at the same time is functioning as a home for the debtor in question. Several cases have actualised the question in Sweden the last... (More)
May the state go to any lengths to collect taxes? Our taxing system is after all the foundation on which our modern society rests. Thanks to it we have a broad and well functioning infrastructure and a developed social security network. On the other hand we are all humans and as such we have the right to enjoy the protection which comes from our human rights.
What happens then when the state and the individual meet in questions which touch upon both tax law and human rights? One instance when this happens is when an authority attaches a property in order to secure payment for a tax debt, and this property at the same time is functioning as a home for the debtor in question. Several cases have actualised the question in Sweden the last decennium and yet the answer still seems unclear. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederholm Berglund, Angelica LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, skatterätt
language
Swedish
id
8930538
date added to LUP
2018-03-15 09:16:05
date last changed
2018-03-15 09:16:05
@misc{8930538,
 abstract   = {May the state go to any lengths to collect taxes? Our taxing system is after all the foundation on which our modern society rests. Thanks to it we have a broad and well functioning infrastructure and a developed social security network. On the other hand we are all humans and as such we have the right to enjoy the protection which comes from our human rights. 
What happens then when the state and the individual meet in questions which touch upon both tax law and human rights? One instance when this happens is when an authority attaches a property in order to secure payment for a tax debt, and this property at the same time is functioning as a home for the debtor in question. Several cases have actualised the question in Sweden the last decennium and yet the answer still seems unclear.},
 author    = {Cederholm Berglund, Angelica},
 keyword   = {folkrätt,skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ur hus och hem för skattens skull - Utmätning av bostad på grund av skatteskuld i relation till artikel 8 EKMR},
 year     = {2017},
}