Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lägenheter med direkt ägande - varför ett vinnande koncept på Island men inte i Sverige?

Sigmundsdottir, Ólöf LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The first of May 2009 condominium where introduced to Swedish law. This new form of tenure means that each apartment in the real estate are owned separately. Unlike the other traditional form of tenure, housing cooperative. In this case the association own the real estate. People that are a member of the association have an access right to the apartment, an indirect ownership. Condominium give the owner greater freedom, who is able to convey and lease it as they wish without any permission. The new legislation on condominium did not have the effect that were expected. One reasion for that is that consumers don’t know that condominium at all exist in Sweden, and the ones who do dont really understand how it works.

Unlike Sweden,... (More)
The first of May 2009 condominium where introduced to Swedish law. This new form of tenure means that each apartment in the real estate are owned separately. Unlike the other traditional form of tenure, housing cooperative. In this case the association own the real estate. People that are a member of the association have an access right to the apartment, an indirect ownership. Condominium give the owner greater freedom, who is able to convey and lease it as they wish without any permission. The new legislation on condominium did not have the effect that were expected. One reasion for that is that consumers don’t know that condominium at all exist in Sweden, and the ones who do dont really understand how it works.

Unlike Sweden, condominium are prevailing in the other Nordic countries, especially in Norway and Iceland. It is really interesting how the housing market differs so much when thay have so many other similarities in other ways. Through study and comparing the housing legislation in Sweden and Iceland the purpose of this bachelor thesis is beeing answered. The purpose is to map the underlying element why condominium is so common in Iceland unlike Sweden.

This study reveals that condominium in Sweden and Iceland are similar. The housing cooperative in Sweden as a base are restrict compared to the condominium. But the members of the housing cooperative can form the consistency very flexibel. This means that a housing cooperative can be formed more like a condominium if that is what the memeber want to. The icelandic analogy to the swedish housing cooperative patently is the most restriced housing tenure in this study. To summarise very briefly the reason for the similarities in the countries are historical and political. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 1 maj 2009 infördes s.k. ägarlägenheter i svensk rätt. Denna nya upplåtelseform innebär att lägenheten innehas med direkt ägande, till skillnad från den traditionella bostadsrätten som innehas med indirekt ägande. Ägarlägenheter innebär större frihet för innehavaren som fritt kan överlåta och hyra ut den. De lagbestämmelser som möjliggjorde ägarlägenheternas inträde på den svenska marknaden fick dock inte den genomslagskraft som förväntades från politiskt håll. En anledning till detta är att många konsumenter inte vet om att den överhuvudtaget existerar och de som gör det, har svårt att förstå sig på hur den fungerar.

Till skillnad från Sverige är lägenheter med direkt ägande väldigt vanligt i våra nordiska grannländer, speciellt i... (More)
Den 1 maj 2009 infördes s.k. ägarlägenheter i svensk rätt. Denna nya upplåtelseform innebär att lägenheten innehas med direkt ägande, till skillnad från den traditionella bostadsrätten som innehas med indirekt ägande. Ägarlägenheter innebär större frihet för innehavaren som fritt kan överlåta och hyra ut den. De lagbestämmelser som möjliggjorde ägarlägenheternas inträde på den svenska marknaden fick dock inte den genomslagskraft som förväntades från politiskt håll. En anledning till detta är att många konsumenter inte vet om att den överhuvudtaget existerar och de som gör det, har svårt att förstå sig på hur den fungerar.

Till skillnad från Sverige är lägenheter med direkt ägande väldigt vanligt i våra nordiska grannländer, speciellt i Norge och på Island. Det är intressant att bostadsmarknaden skiljer sig så mycket åt i länder som i många andra avseenden har så mycket gemensamt. Genom att studera och jämföra Sverige och Island bostadsregleringar besvaras uppsatsens syfte dvs att kartlägga de bakomliggande faktorerna till varför lägenheter med direkt ägande inte är lika vanligt i Sverige som på Island.

Utredningen har visat att lägenheter som innehar med direkt ägande i Sverige och på Island liknar varandra. Den svenska bostadsrätten är som utgångspunkt mer begränsad i jämförelse. Men i och med att medlemmarna kan utforma stadgarna ganska fritt kan de själva välja om de vill bostadsrättshavarna större frihet att disponera över sina lägenheter. Den isländska motsvarigheten som innehas med indirekt ägande är helt klart den boendeform som är mest begränsad i jämförelsen. Anledningen till detta är främst historiska och politiska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sigmundsdottir, Ólöf LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fastighetsrätt
language
Swedish
id
8930540
date added to LUP
2018-02-06 14:24:51
date last changed
2018-02-06 14:24:51
@misc{8930540,
 abstract   = {{The first of May 2009 condominium where introduced to Swedish law. This new form of tenure means that each apartment in the real estate are owned separately. Unlike the other traditional form of tenure, housing cooperative. In this case the association own the real estate. People that are a member of the association have an access right to the apartment, an indirect ownership. Condominium give the owner greater freedom, who is able to convey and lease it as they wish without any permission. The new legislation on condominium did not have the effect that were expected. One reasion for that is that consumers don’t know that condominium at all exist in Sweden, and the ones who do dont really understand how it works. 

Unlike Sweden, condominium are prevailing in the other Nordic countries, especially in Norway and Iceland. It is really interesting how the housing market differs so much when thay have so many other similarities in other ways. Through study and comparing the housing legislation in Sweden and Iceland the purpose of this bachelor thesis is beeing answered. The purpose is to map the underlying element why condominium is so common in Iceland unlike Sweden. 

This study reveals that condominium in Sweden and Iceland are similar. The housing cooperative in Sweden as a base are restrict compared to the condominium. But the members of the housing cooperative can form the consistency very flexibel. This means that a housing cooperative can be formed more like a condominium if that is what the memeber want to. The icelandic analogy to the swedish housing cooperative patently is the most restriced housing tenure in this study. To summarise very briefly the reason for the similarities in the countries are historical and political.}},
 author    = {{Sigmundsdottir, Ólöf}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lägenheter med direkt ägande - varför ett vinnande koncept på Island men inte i Sverige?}},
 year     = {{2017}},
}