Advanced

Metodologiska mönster och variationer i skadeståndsmål mellan 2013 och 2017

Olausson, Araneya LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I svensk rättsteori beskrivs en otydlighet i den rättsdogmatiska metoden när det kommer till valet av tolkningsmetod och enhetlig argumentationsteknik. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur detta problem får sin lösning i praktiken. Detta görs genom en kvalitativ empirisk undersökning av 43 skadeståndsrättsliga mål från Högsta domstolen från 2013 till 2017. Undersökningen fokuserar på metodologiska mönster och variationer. Resultatet är att det finns vissa mönster men en stor variation. Detta kan förklaras med olika skäl, men ytterligare forskning behövs för att förtydliga orsakssambanden.
Popular Abstract
Swedish law theory describes an ambiguity in the legal-judicial method when it comes to the choice of interpretation method and uniform argumentation techniques. The purpose of this paper is to investigate how this problem is solved in practice. This is done through a qualitative empirical investigation of 43 cases from the Supreme Court between 2013 and 2017. The study focuses on methodological patterns and variations. The result is that there are some patterns but a big variation. This can be explained through various reasons, but further research is needed to clarify the causal relationships.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olausson, Araneya LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, jurisprudence, rättsvetenskap, law, skadeståndsrätt, rättstillämpning, kvalitativ empirisk metod
language
Swedish
id
8930609
date added to LUP
2018-02-06 16:09:27
date last changed
2018-02-06 16:09:27
@misc{8930609,
 abstract   = {I svensk rättsteori beskrivs en otydlighet i den rättsdogmatiska metoden när det kommer till valet av tolkningsmetod och enhetlig argumentationsteknik. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur detta problem får sin lösning i praktiken. Detta görs genom en kvalitativ empirisk undersökning av 43 skadeståndsrättsliga mål från Högsta domstolen från 2013 till 2017. Undersökningen fokuserar på metodologiska mönster och variationer. Resultatet är att det finns vissa mönster men en stor variation. Detta kan förklaras med olika skäl, men ytterligare forskning behövs för att förtydliga orsakssambanden.},
 author    = {Olausson, Araneya},
 keyword   = {allmän rättslära,jurisprudence,rättsvetenskap,law,skadeståndsrätt,rättstillämpning,kvalitativ empirisk metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Metodologiska mönster och variationer i skadeståndsmål mellan 2013 och 2017},
 year     = {2017},
}