Advanced

Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive stoppningsrätt

Sällström, Viktor LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Möjligheten att häva ett avtal är en åtgärd vilket som huvudregel görs gällande efter att ett avtalsbrott har inträffat. I köplagen regleras emellertid i 62 § om möjligheten att häva ett avtal till följd av anteciperat (befarat) avtalsbrott. En förutsättning för att häva till följd av ett anteciperat avtalsbrott är att det står klart att avtalsbrott faktiskt kommer att ske. Utöver möjligheten att häva ett avtal till följd av ett anteciperat avtalsbrott finns det en alternativ reglering i 61 § köplagen, vilket stadgar parts rätt att temporärt inställa sin prestation, när en part befarar att motparten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser. Denna så kallade stoppningsrätt är en mindre ingripande åtgärd än hävning... (More)
Möjligheten att häva ett avtal är en åtgärd vilket som huvudregel görs gällande efter att ett avtalsbrott har inträffat. I köplagen regleras emellertid i 62 § om möjligheten att häva ett avtal till följd av anteciperat (befarat) avtalsbrott. En förutsättning för att häva till följd av ett anteciperat avtalsbrott är att det står klart att avtalsbrott faktiskt kommer att ske. Utöver möjligheten att häva ett avtal till följd av ett anteciperat avtalsbrott finns det en alternativ reglering i 61 § köplagen, vilket stadgar parts rätt att temporärt inställa sin prestation, när en part befarar att motparten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser. Denna så kallade stoppningsrätt är en mindre ingripande åtgärd än hävning till följd av anteciperat avtalsbrott.

Denna uppsats redogör både för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott, så väl som möjligheten att inställa sin prestation när en motpart inte kan fullgöra en väsentlig del av sin prestation. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida 61 och 62 §§ köplagen kan anses ge uttryck för en allmän civilrättslig princip eller ej. Om så är fallet är omdiskuterat, och rättsläget får anses vara oklart. Uppsatsen redogör för och analyserar de rekvisit som aktualiseras i samband med 61 och 62 §§ köplagen.

Regleringarna syftar till att inte låta en part förbli bunden av ett avtal, när det är klart att motparten inte kommer att prestera. Detta ger parter ett stärkt skydd gentemot en motparts avtalsbrott. Beviskravet för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott är högt ställt, och konsekvensen av att göra en obefogad hävningsförklaring leder till att motparten kan välja om han eller hon vill stå kvar vid avtalet eller för sin egen del påkalla hävning. Det är därför av vikt att en part har goda grunder för hävning till följd av anteciperat avtalsbrott.

Uppsatsens slutsats är att 61 och 62 §§ köplagen ger uttryck för en allmän civilrättslig princip. Dock förefaller vissa rekvisit i regleringarna något oklara, vilket kan skapa svårigheter vid tillämpningen av dessa. (Less)
Abstract
The ability to revoke a contract is a measure which, as a general principle, requires that a breach of contract has occured. However in the Swedish Sales of Goods Act (SFS 1990:931) 62 § there is an exception to the general rule, which states that a party can declare a contract avoided if it is clear that an anticipatory breach will be commited by the other party. A party may also temporarily suspend his or her obligation to perform according to the contract, if it becomes apparent that the other party will not perform a substansial part of his or her obligtion, see 61 § Sales of Goods Act. The suspension of a performance is a lesser intervention, in relation to the revoking of a contract.

This thesis analyses both revocation of a... (More)
The ability to revoke a contract is a measure which, as a general principle, requires that a breach of contract has occured. However in the Swedish Sales of Goods Act (SFS 1990:931) 62 § there is an exception to the general rule, which states that a party can declare a contract avoided if it is clear that an anticipatory breach will be commited by the other party. A party may also temporarily suspend his or her obligation to perform according to the contract, if it becomes apparent that the other party will not perform a substansial part of his or her obligtion, see 61 § Sales of Goods Act. The suspension of a performance is a lesser intervention, in relation to the revoking of a contract.

This thesis analyses both revocation of a contract due to anticipatory breach, as well as suspension of performance due to an anticipatory breach. The purpose of the thesis is to investigate whether 61 and 62 §§ of the Sales of Goods Act is to be deemed as a contractual principle within Swedish law. Whether that is the case is not yet clear, and the legal position regarding this question seems to be unclear. The thesis will also discuss and analyse the necessary prerequisites which are required for the use of these two regulations.

The purpose of the regulations is to prevent a party being bound to a contract when it can be assumed that the other party will not be able to perform according to his or her obligations. The regulations regarding anticipatory breach serve to strenghten protection towards a party's breach of contract. The evidentiary requirement to revoke a contract on the ground of an anticipatory breach is high, and the consequenses of an unjustified revocation results in a breach of contract by the party which made the claim.

The conclusion of this thesis is that the regulations in 61 and 62 §§ the Sales of Goods Act do express a contractual principle within Swedish law. Some of the necessary prerequisites are however a bit unclear, which could create difficulty when it comes to the judicial interpretation of the regulations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sällström, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
Anticipatory breach - About revocation of a contract
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Anteciperat avtalsbrott, Befarat avtalsbrott, Antecipering
language
Swedish
id
8930614
date added to LUP
2018-01-22 13:26:21
date last changed
2018-01-22 13:26:21
@misc{8930614,
 abstract   = {The ability to revoke a contract is a measure which, as a general principle, requires that a breach of contract has occured. However in the Swedish Sales of Goods Act (SFS 1990:931) 62 § there is an exception to the general rule, which states that a party can declare a contract avoided if it is clear that an anticipatory breach will be commited by the other party. A party may also temporarily suspend his or her obligation to perform according to the contract, if it becomes apparent that the other party will not perform a substansial part of his or her obligtion, see 61 § Sales of Goods Act. The suspension of a performance is a lesser intervention, in relation to the revoking of a contract. 

This thesis analyses both revocation of a contract due to anticipatory breach, as well as suspension of performance due to an anticipatory breach. The purpose of the thesis is to investigate whether 61 and 62 §§ of the Sales of Goods Act is to be deemed as a contractual principle within Swedish law. Whether that is the case is not yet clear, and the legal position regarding this question seems to be unclear. The thesis will also discuss and analyse the necessary prerequisites which are required for the use of these two regulations. 

The purpose of the regulations is to prevent a party being bound to a contract when it can be assumed that the other party will not be able to perform according to his or her obligations. The regulations regarding anticipatory breach serve to strenghten protection towards a party's breach of contract. The evidentiary requirement to revoke a contract on the ground of an anticipatory breach is high, and the consequenses of an unjustified revocation results in a breach of contract by the party which made the claim. 

The conclusion of this thesis is that the regulations in 61 and 62 §§ the Sales of Goods Act do express a contractual principle within Swedish law. Some of the necessary prerequisites are however a bit unclear, which could create difficulty when it comes to the judicial interpretation of the regulations.},
 author    = {Sällström, Viktor},
 keyword   = {Anteciperat avtalsbrott,Befarat avtalsbrott,Antecipering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anteciperat avtalsbrott - Om hävnings- respektive stoppningsrätt},
 year     = {2017},
}