Advanced

Idrottens våldsamma dimension - En straffrättslig studie om ansvarsbefriande verkan i samband med idrottsutövning

Khouri, Alfred LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En bärande ståndpunkt i denna studie är att det råder brist på vägledande prejudikat inom idrottsvåld. Rättsläget är i flera avseende oklart bland idrottsutövare och rättsväsendet, inte minst vad gäller förutsebarheten. Det framgår tydligt att det föreligger mycket osäkerhet och irritation bland såväl jurister som idrottsutövaren gällande idrottsvåld. Frågor som de flesta vill ha besvarat är vart gränsen går till misshandel, speciellt inom idrottsgrenen ishockey. Inom exempelvis sportgrenen boxning är det relativt enklare att utröna gränsen för när ett överskridande sker. Det kan ha att göra med att boxning är en idrott som är lagreglerad, till skillnad från ishockey som utgår efter säkerhetsföreskrifter.

Avhandlingen har vidare lyft... (More)
En bärande ståndpunkt i denna studie är att det råder brist på vägledande prejudikat inom idrottsvåld. Rättsläget är i flera avseende oklart bland idrottsutövare och rättsväsendet, inte minst vad gäller förutsebarheten. Det framgår tydligt att det föreligger mycket osäkerhet och irritation bland såväl jurister som idrottsutövaren gällande idrottsvåld. Frågor som de flesta vill ha besvarat är vart gränsen går till misshandel, speciellt inom idrottsgrenen ishockey. Inom exempelvis sportgrenen boxning är det relativt enklare att utröna gränsen för när ett överskridande sker. Det kan ha att göra med att boxning är en idrott som är lagreglerad, till skillnad från ishockey som utgår efter säkerhetsföreskrifter.

Avhandlingen har vidare lyft fram situationer när regelstridiga tacklingar, begånget i en ishockeymatch, leder till fällande dom, respektive friande dom. Utgångspunkten för bedömningen har varit om skadevållaren förhållit sig till spelets regler i samband med tacklingen och vidare om tacklingen utgör en del av ishockeyns spelidé. Sedermera har ansvarsfrihetsgrunderna diskuterats. De två relevanta grunderna som kan tillämpas inom idrott är samtycke och social adekvans. När en ishockeyspelare inträder ishockeyrinken av egen vilja så antas samtycke föreligga. Det innebär inte per automatik att spelaren i fråga accepterar att bli utsatt för våld. Det innebär snarare att spelaren accepterar risken att bli skadad. En hockeyspelare kan inte samtycka till all sorts våld som äger rum på rinken. Enligt gällande rätt kan samtycka till misshandel enbart ske vid bagatellartat våld, såsom en knuff eller slag med öppen hand mot ansiktet. Dessvärre är det omöjligt inom ishockey att undgå kroppsangrepp som stannar vid ringa misshandel. Det har att göra med att sportens karaktär är väldigt brutal till sin natur. Av den anledningen införs en ytterligare ansvarsfrihetsgrund, social adekvans, som ska acceptera våld som inte täcks av ett samtycke. I doktrin hävdas att samtycke ska stiga åt sidan för att istället lämna plats för läran om social adekvans. Tanken är att samtycke likväl inte befriar från grövre tacklingar och inom ishockey sker det nästan bara enbart attacker av den grövre sorten.


Vidare har avhandlingen fastställt vilken metod som ligger till grund för bedömningen, som doktrinen förespråkat och som domstolarna tillämpat, om tacklingen överskridit spelets regler och om tacklingen avviket från vad som utgör spelets idé. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khouri, Alfred LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Idrott, idrottsvåld, samtycke, social adekvans, samtycke till misshandel, misshandel
language
Swedish
id
8930632
date added to LUP
2018-02-06 16:08:39
date last changed
2018-02-06 16:08:39
@misc{8930632,
 abstract   = {En bärande ståndpunkt i denna studie är att det råder brist på vägledande prejudikat inom idrottsvåld. Rättsläget är i flera avseende oklart bland idrottsutövare och rättsväsendet, inte minst vad gäller förutsebarheten. Det framgår tydligt att det föreligger mycket osäkerhet och irritation bland såväl jurister som idrottsutövaren gällande idrottsvåld. Frågor som de flesta vill ha besvarat är vart gränsen går till misshandel, speciellt inom idrottsgrenen ishockey. Inom exempelvis sportgrenen boxning är det relativt enklare att utröna gränsen för när ett överskridande sker. Det kan ha att göra med att boxning är en idrott som är lagreglerad, till skillnad från ishockey som utgår efter säkerhetsföreskrifter. 

Avhandlingen har vidare lyft fram situationer när regelstridiga tacklingar, begånget i en ishockeymatch, leder till fällande dom, respektive friande dom. Utgångspunkten för bedömningen har varit om skadevållaren förhållit sig till spelets regler i samband med tacklingen och vidare om tacklingen utgör en del av ishockeyns spelidé. Sedermera har ansvarsfrihetsgrunderna diskuterats. De två relevanta grunderna som kan tillämpas inom idrott är samtycke och social adekvans. När en ishockeyspelare inträder ishockeyrinken av egen vilja så antas samtycke föreligga. Det innebär inte per automatik att spelaren i fråga accepterar att bli utsatt för våld. Det innebär snarare att spelaren accepterar risken att bli skadad. En hockeyspelare kan inte samtycka till all sorts våld som äger rum på rinken. Enligt gällande rätt kan samtycka till misshandel enbart ske vid bagatellartat våld, såsom en knuff eller slag med öppen hand mot ansiktet. Dessvärre är det omöjligt inom ishockey att undgå kroppsangrepp som stannar vid ringa misshandel. Det har att göra med att sportens karaktär är väldigt brutal till sin natur. Av den anledningen införs en ytterligare ansvarsfrihetsgrund, social adekvans, som ska acceptera våld som inte täcks av ett samtycke. I doktrin hävdas att samtycke ska stiga åt sidan för att istället lämna plats för läran om social adekvans. Tanken är att samtycke likväl inte befriar från grövre tacklingar och inom ishockey sker det nästan bara enbart attacker av den grövre sorten. 


Vidare har avhandlingen fastställt vilken metod som ligger till grund för bedömningen, som doktrinen förespråkat och som domstolarna tillämpat, om tacklingen överskridit spelets regler och om tacklingen avviket från vad som utgör spelets idé.},
 author    = {Khouri, Alfred},
 keyword   = {Idrott,idrottsvåld,samtycke,social adekvans,samtycke till misshandel,misshandel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idrottens våldsamma dimension - En straffrättslig studie om ansvarsbefriande verkan i samband med idrottsutövning},
 year     = {2017},
}