Advanced

Konfliktrelaterade våldtäkter i internationell rätt

Asgharian, Tina LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Konfliktrelaterade våldtäkter har historiskt betraktats som en oundviklig bieffekt av krig och har förklarats som en konsekvens av manlig sexuell drift. Som ett resultat av ökad medvetenhet kring könsrelaterat våld har utvecklingen de senaste åren gått från att våldtäkt i den humanitära rätten betraktats som ett angrepp mot kvinnors ära, till att utgöra ett internationellt brott och en kränkning av mänskliga rättigheter. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur den internationella rätten idag kriminaliserar och förbjuder våldtäkter. Uppsatsen syftar även till att utreda huruvida det förekommer konfliktrelaterade våldtäkter som inte kriminaliseras av gällande rätt. Dessutom redogör uppsatsen för feministisk kritik mot den... (More)
Konfliktrelaterade våldtäkter har historiskt betraktats som en oundviklig bieffekt av krig och har förklarats som en konsekvens av manlig sexuell drift. Som ett resultat av ökad medvetenhet kring könsrelaterat våld har utvecklingen de senaste åren gått från att våldtäkt i den humanitära rätten betraktats som ett angrepp mot kvinnors ära, till att utgöra ett internationellt brott och en kränkning av mänskliga rättigheter. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur den internationella rätten idag kriminaliserar och förbjuder våldtäkter. Uppsatsen syftar även till att utreda huruvida det förekommer konfliktrelaterade våldtäkter som inte kriminaliseras av gällande rätt. Dessutom redogör uppsatsen för feministisk kritik mot den internationella kriminaliseringen av våldtäkter.

Våldtäkter förekommer som vapen för etnisk rensning och förföljelse av folkgrupper, för destabilisering av samhällen och spridande av terror. Våldtäkter förekommer både i militärt strukturerade och systematiska former, likväl som slumpartade övergrepp av individer. De systematiska och vidsträckta våldtäkterna kan straffas som folkmord eller, om inget folkmordssyfte kan visas, som ett brott mot mänskligheten. Vissa feminister argumenterar dock för att de vanligaste förekommande våldtäkterna inte utgör en del av ett systematiskt angrepp, varför kriminaliseringen inte speglar verkligheten. De flesta våldtäkter som inte är systematiska eller organiserade kan istället åtalas som krigsbrott om de begås under en väpnad konflikt. Vissa våldtäkter har även definierats som tortyr och därav ett brott mot mänskliga rättigheter, vilket innebär att våldtäkt indirekt kan få status som en jus cogens norm.

Slutsatsen är att kriminaliseringen av våldtäkterna genom folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott har gett upphov till att de flesta övergrepp kan åtalas. Dock kan det förekomma konfliktrelaterade våldtäkter som inte omfattas av kriminaliseringen, exempelvis våldtäkter som begås av en kombattant mot en annan kombattant i samma väpnade styrka. (Less)
Abstract
Conflict-related rape has historically been regarded as an inevitable side effect of war and justified as a consequence of men’s sexual urge. Due to an increased awareness about gender-related violence during the last decades, rape has developed from being considered as an attack on women's integrity in humanitarian law to be recognized as an international crime and a violation of human rights. This essay aims to describe and analyze how international law today criminalizes and prohibits rapes, and to investigate whether there still exist conflict-related rapes that are not criminalized by applicable law. Furthermore, the essay will highlight the feminist criticism of the law.

Rape is used as a weapon for ethnic cleansing and... (More)
Conflict-related rape has historically been regarded as an inevitable side effect of war and justified as a consequence of men’s sexual urge. Due to an increased awareness about gender-related violence during the last decades, rape has developed from being considered as an attack on women's integrity in humanitarian law to be recognized as an international crime and a violation of human rights. This essay aims to describe and analyze how international law today criminalizes and prohibits rapes, and to investigate whether there still exist conflict-related rapes that are not criminalized by applicable law. Furthermore, the essay will highlight the feminist criticism of the law.

Rape is used as a weapon for ethnic cleansing and persecution, to destabilize communities and to spread fear. It occurs as both military organized and systematic attacks, as well as random and unplanned assaults. The systematic and wide spread rapes can be prosecuted as genocide or, if no genocidal intent can be proven, as a crime against humanity. However, some feminists argue that the most common rapes are not part of a systematic attack, and therefore the criminalization does not reflect the reality. Most rapes that are not systematic or organized can instead be prosecuted as war crimes if committed during armed conflicts. Some rapes have even been defined as torture and hence a violation of human rights, which means that rape can indirectly be considered as a norm of jus cogens.

The essay concludes that due to the criminalization of rape as genocide, crimes against humanity and war crimes, it is now possible to prosecute most of the conflict-related rapes. However, there are conflict-related rapes that are not subject to criminalization, such as rape committed by a combatant to another combatant in the same armed force. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Asgharian, Tina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, våldtäkt, krig
language
Swedish
id
8930665
date added to LUP
2018-02-07 11:05:49
date last changed
2018-02-07 11:05:49
@misc{8930665,
 abstract   = {Conflict-related rape has historically been regarded as an inevitable side effect of war and justified as a consequence of men’s sexual urge. Due to an increased awareness about gender-related violence during the last decades, rape has developed from being considered as an attack on women's integrity in humanitarian law to be recognized as an international crime and a violation of human rights. This essay aims to describe and analyze how international law today criminalizes and prohibits rapes, and to investigate whether there still exist conflict-related rapes that are not criminalized by applicable law. Furthermore, the essay will highlight the feminist criticism of the law.

Rape is used as a weapon for ethnic cleansing and persecution, to destabilize communities and to spread fear. It occurs as both military organized and systematic attacks, as well as random and unplanned assaults. The systematic and wide spread rapes can be prosecuted as genocide or, if no genocidal intent can be proven, as a crime against humanity. However, some feminists argue that the most common rapes are not part of a systematic attack, and therefore the criminalization does not reflect the reality. Most rapes that are not systematic or organized can instead be prosecuted as war crimes if committed during armed conflicts. Some rapes have even been defined as torture and hence a violation of human rights, which means that rape can indirectly be considered as a norm of jus cogens.

The essay concludes that due to the criminalization of rape as genocide, crimes against humanity and war crimes, it is now possible to prosecute most of the conflict-related rapes. However, there are conflict-related rapes that are not subject to criminalization, such as rape committed by a combatant to another combatant in the same armed force.},
 author    = {Asgharian, Tina},
 keyword   = {folkrätt,våldtäkt,krig},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konfliktrelaterade våldtäkter i internationell rätt},
 year     = {2017},
}