Advanced

Att lägga sig platt - om arbetsrätten och plattformsarbete

Westerberg, Linus LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis concerns the platform economy and how the works generated by it is regulated in Swedish labor law. The protection the Swedish labor law gives is mainly for employees. Therefore the purpose of this thesis is to see what argues for and against that platform workers should be considered employees. The thesis also aims to determine whether there is a need for closer regulation of platform work.

In order to answer what argues for and against that the platform workers are employees the thesis will examine established law. By using legal-dogmatic method for the first part of the essay I try to explain the concept of employee and apply it for the platform workers. In the second part of the essay a more solutionen oriented method is... (More)
This thesis concerns the platform economy and how the works generated by it is regulated in Swedish labor law. The protection the Swedish labor law gives is mainly for employees. Therefore the purpose of this thesis is to see what argues for and against that platform workers should be considered employees. The thesis also aims to determine whether there is a need for closer regulation of platform work.

In order to answer what argues for and against that the platform workers are employees the thesis will examine established law. By using legal-dogmatic method for the first part of the essay I try to explain the concept of employee and apply it for the platform workers. In the second part of the essay a more solutionen oriented method is used in the form of de lege ferende perspective, since in that part I discuss the need of regulation.

The thesis starts with more closely explaining the concept of platform economy and platform work. Here I also explain the pros and cons of platform work. After this I introduce the concept of employee and find that according to established law an overall assessment of the circumstances in each given case should be made. The thesis reviews circumstances that are a included in the overall assessment and how they can be relevant for the platform worker.

In the second part of the essay the need of regulation of platform work is discussed and how it may look. In the essay three different suggestions is presented and also a comparison of how the labor hire has been regulated in Sweden. Finally a solution which is not based on regulation is also given for platform work performed online.

The answer of the first question I posed is that it is hard to say if the plat form workers are employees, since there are differences in how the plat form work is organised. Concerning the second question it was shown in the essay that there is a need of regulation in order to secure reasonable terms for platform workers. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om plattformsekonomin och hur arbetena som skapas
i den regleras i svensk arbetsrätt. Skyddet den svenska arbetsrätten ger
är primärt för arbetstagare. Därför är syftet med uppsatsen att se vad som talar för respektive emot att plattformsarbetare är arbetstagare. Uppsatsen syftar också att utreda ifall det finns ett behov för närmare reglering av plattformsarbeten.

För att kunna besvara vad som talar för och emot att plattformsarbetare är arbetstagare undersöker uppsatsen gällande rätt. Genom att använda mig av en rättsdogmatisk metod för den första delen av uppsatsen försöker jag förklara arbetstagarbegreppet och tillämpa det för plattformsarbetare. I den andra delen av uppsatsen används en lösningsorienterad... (More)
Uppsatsen handlar om plattformsekonomin och hur arbetena som skapas
i den regleras i svensk arbetsrätt. Skyddet den svenska arbetsrätten ger
är primärt för arbetstagare. Därför är syftet med uppsatsen att se vad som talar för respektive emot att plattformsarbetare är arbetstagare. Uppsatsen syftar också att utreda ifall det finns ett behov för närmare reglering av plattformsarbeten.

För att kunna besvara vad som talar för och emot att plattformsarbetare är arbetstagare undersöker uppsatsen gällande rätt. Genom att använda mig av en rättsdogmatisk metod för den första delen av uppsatsen försöker jag förklara arbetstagarbegreppet och tillämpa det för plattformsarbetare. I den andra delen av uppsatsen används en lösningsorienterad metod i form av de lege ferende perspektiv, eftersom jag där diskuterar behovet av en reglering.

Uppsatsen börjar med att närmare förklara begreppen plattformsekonomi
och plattformsarbete. Här förklaras även fördelar och nackdelar med
plattformsarbete. Uppsatsen introducerar sedan arbetstagarbegreppet och
kommer fram till att enligt gällande rätt ska en helhetsbedömning
av omständigheterna i det konkreta fallet göras. Uppsatsen redovisar för de omständigheter som kan ingå i helhetsbedömningen och hur de kan komma att bli relevanta för en plattformsarbetare.

I andra delen av uppsatsen diskuteras om en reglering behövs av
plattformsarbete och hur den kan komma att se ut. I uppsatsen presenteras tre olika förslag på reglering och det görs också en jämförelse med hur uthyrning av arbetskraft reglerats i Sverige. Slutligen redogörs också för en lösning för plattformsarbete som utförs online som inte bygger på reglering.

Den första frågeställningen jag ställde besvaras med att det är svårt att uttala sig om plattformsarbetare är arbetstagare eftersom det finns skillnader i organiseringen av plattformsarbete. Vad gäller andra frågeställningen visade uppsatsen att det kan finnas ett behov av reglering för att rimliga villkor till plattformsarbetare ska tillförsäkras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerberg, Linus LU
supervisor
organization
alternative title
To stay passive - platform work and the labor law
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Plattformsarbete, Tjänsteleverantör, Delningsekonomi, Arbetstagarbegreppet, Plattformsekonomin
language
Swedish
id
8930883
date added to LUP
2018-01-25 08:25:58
date last changed
2018-01-25 08:25:58
@misc{8930883,
 abstract   = {This thesis concerns the platform economy and how the works generated by it is regulated in Swedish labor law. The protection the Swedish labor law gives is mainly for employees. Therefore the purpose of this thesis is to see what argues for and against that platform workers should be considered employees. The thesis also aims to determine whether there is a need for closer regulation of platform work. 

In order to answer what argues for and against that the platform workers are employees the thesis will examine established law. By using legal-dogmatic method for the first part of the essay I try to explain the concept of employee and apply it for the platform workers. In the second part of the essay a more solutionen oriented method is used in the form of de lege ferende perspective, since in that part I discuss the need of regulation. 

The thesis starts with more closely explaining the concept of platform economy and platform work. Here I also explain the pros and cons of platform work. After this I introduce the concept of employee and find that according to established law an overall assessment of the circumstances in each given case should be made. The thesis reviews circumstances that are a included in the overall assessment and how they can be relevant for the platform worker. 

In the second part of the essay the need of regulation of platform work is discussed and how it may look. In the essay three different suggestions is presented and also a comparison of how the labor hire has been regulated in Sweden. Finally a solution which is not based on regulation is also given for platform work performed online.

The answer of the first question I posed is that it is hard to say if the plat form workers are employees, since there are differences in how the plat form work is organised. Concerning the second question it was shown in the essay that there is a need of regulation in order to secure reasonable terms for platform workers.},
 author    = {Westerberg, Linus},
 keyword   = {Plattformsarbete,Tjänsteleverantör,Delningsekonomi,Arbetstagarbegreppet,Plattformsekonomin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lägga sig platt - om arbetsrätten och plattformsarbete},
 year     = {2017},
}