Advanced

En rättshistoriskuppsats om narkotika ideologier, vetenskap och lagstiftning

Thäter, Emil LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats beskriver den svenska narkotikastraffrätten i en historisk kontext genom att sätta lagstiftningsarbetet i den politiska och kulturella verklighet som var närvarande vid en lagändring. Beskrivningen sker dels kronologiskt dels rättshierarkiskt och dels tematisk beträffande vissa aktörer inom den svenska narkotikapolitiken. Tidsperioden sträcker sig från 1600-talet fram till idag, men behandlar huvudsakligen 1900-talet med särskild fokus på 1960-talet och framåt. Särskild uppmärksamhet riktas mot kriminaliseringen av det egna bruket med narkotika. Bakgrunden börjar med en beskrivning av den svenska förbudspolitiken för att sedan övergå till tidig svensk narkotikapolitik och lagstiftning. Därefter beskrivs den svenska... (More)
Denna uppsats beskriver den svenska narkotikastraffrätten i en historisk kontext genom att sätta lagstiftningsarbetet i den politiska och kulturella verklighet som var närvarande vid en lagändring. Beskrivningen sker dels kronologiskt dels rättshierarkiskt och dels tematisk beträffande vissa aktörer inom den svenska narkotikapolitiken. Tidsperioden sträcker sig från 1600-talet fram till idag, men behandlar huvudsakligen 1900-talet med särskild fokus på 1960-talet och framåt. Särskild uppmärksamhet riktas mot kriminaliseringen av det egna bruket med narkotika. Bakgrunden börjar med en beskrivning av den svenska förbudspolitiken för att sedan övergå till tidig svensk narkotikapolitik och lagstiftning. Därefter beskrivs den svenska narkotikapolitiken från 1960-talet fram till idag genom att olika aktörer inom den svenska narkotikapolitiken presenteras. Avsnitt fyra behandlar Narkotikastrafflagens utveckling och presenterar övrig gällande rätt. Det är här författaren visar vilka argument lagstiftaren har valt för att motivera narkotikastrafflagen och tillhörande ändringar i den. Ett urval av argumenten presenteras och analyseras i analysens andra avsnitt. Analysens första avsnitt visar en tes, antites och frånvaron av en syntes som pekar ut ett antal avgörande händelser och aktörer för den restriktiva narkotikapolitik som Sverige både hyllats och kritiserats för. (Less)
Abstract
This thesis describes the Swedish penal law on narcotics in a historical context by putting legislative work in the political and cultural reality that was present around a legislative amendment. The description is partly chronological, partly hierarchical and partly thematic regarding some Swedish policy players. The period of time extends from the 17th century to today, but mainly deals with the 1900s with a particular focus on the 1960s and beyond. Particular attention is paid to the criminalization of personal consumption of narcotics. The background begins with a description of the Swedish prohibition policy, then transitioning to early Swedish drug policy and legislation. Thereafter, the Swedish drug policy is described from the... (More)
This thesis describes the Swedish penal law on narcotics in a historical context by putting legislative work in the political and cultural reality that was present around a legislative amendment. The description is partly chronological, partly hierarchical and partly thematic regarding some Swedish policy players. The period of time extends from the 17th century to today, but mainly deals with the 1900s with a particular focus on the 1960s and beyond. Particular attention is paid to the criminalization of personal consumption of narcotics. The background begins with a description of the Swedish prohibition policy, then transitioning to early Swedish drug policy and legislation. Thereafter, the Swedish drug policy is described from the 1960s until today by presenting different players in the Swedish drug policy. Section four deals with the development of the penal law on narcotics and presents other sources of law. This is where the author shows what arguments the legislature has chosen to motivate the penal law on narcotics and the amendments that were made to it. A selection of the arguments is presented and analyzed in the second section of the analysis. The first section of the analysis shows a thesis, antithesis and the absence of a synthesis pointing out a number of crucial events and key players for the restrictive drug policy that Sweden has been both acclaimed and criticized for. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thäter, Emil LU
supervisor
organization
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättshistoria, narkotika
language
Swedish
id
8930953
date added to LUP
2018-02-08 13:51:08
date last changed
2018-02-08 13:51:08
@misc{8930953,
 abstract   = {This thesis describes the Swedish penal law on narcotics in a historical context by putting legislative work in the political and cultural reality that was present around a legislative amendment. The description is partly chronological, partly hierarchical and partly thematic regarding some Swedish policy players. The period of time extends from the 17th century to today, but mainly deals with the 1900s with a particular focus on the 1960s and beyond. Particular attention is paid to the criminalization of personal consumption of narcotics. The background begins with a description of the Swedish prohibition policy, then transitioning to early Swedish drug policy and legislation. Thereafter, the Swedish drug policy is described from the 1960s until today by presenting different players in the Swedish drug policy. Section four deals with the development of the penal law on narcotics and presents other sources of law. This is where the author shows what arguments the legislature has chosen to motivate the penal law on narcotics and the amendments that were made to it. A selection of the arguments is presented and analyzed in the second section of the analysis. The first section of the analysis shows a thesis, antithesis and the absence of a synthesis pointing out a number of crucial events and key players for the restrictive drug policy that Sweden has been both acclaimed and criticized for.},
 author    = {Thäter, Emil},
 keyword   = {Rättshistoria,narkotika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En rättshistoriskuppsats om narkotika ideologier, vetenskap och lagstiftning},
 year     = {2017},
}