Advanced

Miljöhänsyn vid prövning av bearbetningskoncession

Andersson, Jonathan LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Sweden is one of Europe's leading mining nations and the Swedish mining industry is an important industry from a supply, employment and industrial point of view. At the same time as the mineral industry brings profits for society it also brings consideration from an environmental point of view. Mining activities include noise, dust, altered hydrology and emissions of various kinds. In addition, damage-protected natural areas are affected and large amounts of waste are produced. An important instrument to control the mentioned conflicts consists of licensing mining operations. This is mainly done though the Mineral act and the Environmental Code.
A key issue in the Mineral Act is how different land use interests should be weighed against... (More)
Sweden is one of Europe's leading mining nations and the Swedish mining industry is an important industry from a supply, employment and industrial point of view. At the same time as the mineral industry brings profits for society it also brings consideration from an environmental point of view. Mining activities include noise, dust, altered hydrology and emissions of various kinds. In addition, damage-protected natural areas are affected and large amounts of waste are produced. An important instrument to control the mentioned conflicts consists of licensing mining operations. This is mainly done though the Mineral act and the Environmental Code.
A key issue in the Mineral Act is how different land use interests should be weighed against each other. The test is carried out by the so-called housekeeping rules, which are a part of the Environmental Code. The test, in turn, has a number of concerns - partly because of the fact that environmental legislation is woven into a legislation that is primarily a business policy instrument, partly because the trial's relationship with the Environmental Code is not clear in all ways. The purpose of the paper is to investigate whether the assessment of the mining rules for households can be considered appropriate in view of Sweden's mineral policy goals - which is if the regulation can be considered effective and clear without compromising on the environment. The conclusion of the essay is that the design of the regulation can not be considered appropriate in terms of clarity and environmental considerations. This is primarily due to the fact that the examination of the household rules in the mineral law is isolated from the other provisions of the Environmental Code and because it is unclear whether the rules of the Environmental Code apply to permit matter in the Mineral act. (Less)
Abstract (Swedish)
Sverige är en av Europas ledande gruvnationer och den svenska gruvindustrin utgör en mycket viktig näring från försörjningssynpunkt, sysselsättningssynpunkt och industriell synpunkt. Samtidigt som mineralindustrin innebär stora vinster för samhället medför den även rad betänkligheter ur miljösynpunkt. Gruvverksamhet för bland annat med sig buller, damm, förändrad hydrologi och utsläpp av olika slag. Dessutom skadas skyddsvärda naturområde och stora mängder avfall produceras. Ett viktigt styrmedel för att reglera de intressekonflikter som uppstår utgörs av de tillståndsprövningar som gruvverksamheter är underkastade. Det handlar i huvudsak om tillståndsprövning enligt minerallagen respektive tillståndsprövning enligt miljöbalken.
En... (More)
Sverige är en av Europas ledande gruvnationer och den svenska gruvindustrin utgör en mycket viktig näring från försörjningssynpunkt, sysselsättningssynpunkt och industriell synpunkt. Samtidigt som mineralindustrin innebär stora vinster för samhället medför den även rad betänkligheter ur miljösynpunkt. Gruvverksamhet för bland annat med sig buller, damm, förändrad hydrologi och utsläpp av olika slag. Dessutom skadas skyddsvärda naturområde och stora mängder avfall produceras. Ett viktigt styrmedel för att reglera de intressekonflikter som uppstår utgörs av de tillståndsprövningar som gruvverksamheter är underkastade. Det handlar i huvudsak om tillståndsprövning enligt minerallagen respektive tillståndsprövning enligt miljöbalken.
En huvudfråga för tillståndsprövningen enligt minerallagen är i sin tur hur olika markanvändningsintressen ska vägas emot varandra — såsom till exempel intresset av gruvindustrin respektive intresset av att bevara värdefulla naturmiljöer. Prövningen görs genom de så kallade hushållningsbestämmelserna, som utgör en del av miljölagstiftningen, i samband med prövningen enligt minerallagen. Prövningen vållar i sin tur ett antal betänkligheter — dels på grund av att miljörättsliga inslag vävs in i en lagstiftning som främst utgör ett näringspolitiskt instrument, dels eftersom prövningens förhållande till miljöbalken inte är klart i alla avseenden. Närmare handlar det om hur prövningen förhåller sig till miljöbalken. Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida den prövning som görs av hushållningsbestämmelserna för gruvverksamhet kan anses ändamålsenlig mot bakgrund av Sveriges mineralpolitiska mål — det vill säga om regleringen kan anses effektiv och tydlig utan att avkall på miljön görs. Uppsatsens slutsats är att regleringens utformning inte kan anses ändamålsenligt vad gäller tydlighet och miljöhänsyn. Detta beror främst på att prövningen av hushållningsreglerna i minerallagen sker isolerat från miljöbalkens övriga bestämmelser och eftersom det är oklart om miljöbalkens regler är tillämpliga på tillståndsprövningen enligt minerallagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jonathan LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental considerations in mining permits
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Offentlig rätt, miljörätt
language
Swedish
id
8930988
date added to LUP
2018-01-25 14:20:06
date last changed
2018-01-25 14:20:06
@misc{8930988,
 abstract   = {Sweden is one of Europe's leading mining nations and the Swedish mining industry is an important industry from a supply, employment and industrial point of view. At the same time as the mineral industry brings profits for society it also brings consideration from an environmental point of view. Mining activities include noise, dust, altered hydrology and emissions of various kinds. In addition, damage-protected natural areas are affected and large amounts of waste are produced. An important instrument to control the mentioned conflicts consists of licensing mining operations. This is mainly done though the Mineral act and the Environmental Code.
A key issue in the Mineral Act is how different land use interests should be weighed against each other. The test is carried out by the so-called housekeeping rules, which are a part of the Environmental Code. The test, in turn, has a number of concerns - partly because of the fact that environmental legislation is woven into a legislation that is primarily a business policy instrument, partly because the trial's relationship with the Environmental Code is not clear in all ways. The purpose of the paper is to investigate whether the assessment of the mining rules for households can be considered appropriate in view of Sweden's mineral policy goals - which is if the regulation can be considered effective and clear without compromising on the environment. The conclusion of the essay is that the design of the regulation can not be considered appropriate in terms of clarity and environmental considerations. This is primarily due to the fact that the examination of the household rules in the mineral law is isolated from the other provisions of the Environmental Code and because it is unclear whether the rules of the Environmental Code apply to permit matter in the Mineral act.},
 author    = {Andersson, Jonathan},
 keyword   = {Offentlig rätt,miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöhänsyn vid prövning av bearbetningskoncession},
 year     = {2017},
}