Advanced

”Fria att spendera 900 000 på en russebuss” - En analys av hur klass gestaltas i tv-serien Skam

Jung Ståhle, Kristin LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Kristin Jung Ståhle
Titel: ”Fria att spendera 900 000 på en russebuss” - En analys av hur klass gestaltas i tv-serien Skam
Kandidatuppsats: SOCK04: 15 hp
Handledare: Magnus Ring
Lunds Universitet: Sociologiska institutionen: vårterminen 2017
Den aktuella tv-serien Skam har blivit gränslöst populär i världen och fått en otrolig genomslagskraft. Den norska serien är tätt sammanbunden med sin samtid via sitt progressiva webbformat och användandet av social media. Detta gör den till ett tacksamt analysobjekt då serien i det närmaste betraktas som en förlängning av vår värld, en fusion mellan verklighet och fiktion. De värderingar och egenskaper karaktärerna visar upp speglar på så vis i mångt och mycket vår samtids politiska... (More)
Författare: Kristin Jung Ståhle
Titel: ”Fria att spendera 900 000 på en russebuss” - En analys av hur klass gestaltas i tv-serien Skam
Kandidatuppsats: SOCK04: 15 hp
Handledare: Magnus Ring
Lunds Universitet: Sociologiska institutionen: vårterminen 2017
Den aktuella tv-serien Skam har blivit gränslöst populär i världen och fått en otrolig genomslagskraft. Den norska serien är tätt sammanbunden med sin samtid via sitt progressiva webbformat och användandet av social media. Detta gör den till ett tacksamt analysobjekt då serien i det närmaste betraktas som en förlängning av vår värld, en fusion mellan verklighet och fiktion. De värderingar och egenskaper karaktärerna visar upp speglar på så vis i mångt och mycket vår samtids politiska klimat och världsbild. Syftet med denna studie är att med en hermeneutisk analys synliggöra hur social stratifiering i termer av klass framställs i Skam samt undersöka vilka bakomliggande samhälleliga faktorer som påverkar produktionen av dessa. En analys av karaktärernas samtal, handlingar och egenskaper med avstamp i gestaltningsteori och semiologi utifrån Bourdieus kapitalmetaforer genererar i studiens resultat: Serien präglas av nyliberalism och individualism. Detta tar sig i utryck i karaktärernas handlande; deras konsumerande, deras populärpsykologiska tänkande och deras identitetspolitiska intressen. Arbetarklassen målas upp som anomali, detta kamoufleras i en politiskt korrekt hantering av rasism, sexism och flyktingpolitik. Skam som fenomen är ett tecken i tiden som speglar den nyliberalistiska andan av identitetspolitik framför klasskamp.
Nyckelord: identitet, klass, media, klassmotsättningar, ideologi (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jung Ståhle, Kristin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitet, klass, media, klassmotsättningar, ideologi
language
Swedish
id
8931112
date added to LUP
2018-01-11 10:54:15
date last changed
2018-01-11 10:54:15
@misc{8931112,
 abstract   = {Författare: Kristin Jung Ståhle
Titel: ”Fria att spendera 900 000 på en russebuss” - En analys av hur klass gestaltas i tv-serien Skam
Kandidatuppsats: SOCK04: 15 hp
Handledare: Magnus Ring
Lunds Universitet: Sociologiska institutionen: vårterminen 2017
Den aktuella tv-serien Skam har blivit gränslöst populär i världen och fått en otrolig genomslagskraft. Den norska serien är tätt sammanbunden med sin samtid via sitt progressiva webbformat och användandet av social media. Detta gör den till ett tacksamt analysobjekt då serien i det närmaste betraktas som en förlängning av vår värld, en fusion mellan verklighet och fiktion. De värderingar och egenskaper karaktärerna visar upp speglar på så vis i mångt och mycket vår samtids politiska klimat och världsbild. Syftet med denna studie är att med en hermeneutisk analys synliggöra hur social stratifiering i termer av klass framställs i Skam samt undersöka vilka bakomliggande samhälleliga faktorer som påverkar produktionen av dessa. En analys av karaktärernas samtal, handlingar och egenskaper med avstamp i gestaltningsteori och semiologi utifrån Bourdieus kapitalmetaforer genererar i studiens resultat: Serien präglas av nyliberalism och individualism. Detta tar sig i utryck i karaktärernas handlande; deras konsumerande, deras populärpsykologiska tänkande och deras identitetspolitiska intressen. Arbetarklassen målas upp som anomali, detta kamoufleras i en politiskt korrekt hantering av rasism, sexism och flyktingpolitik. Skam som fenomen är ett tecken i tiden som speglar den nyliberalistiska andan av identitetspolitik framför klasskamp.
Nyckelord: identitet, klass, media, klassmotsättningar, ideologi},
 author    = {Jung Ståhle, Kristin},
 keyword   = {identitet,klass,media,klassmotsättningar,ideologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Fria att spendera 900 000 på en russebuss” - En analys av hur klass gestaltas i tv-serien Skam},
 year     = {2017},
}