Advanced

Språket som skapar krisen - En kvalitativ textanalys av språket som diskuterat och rapporterat flyktingfrågan i media under två tidsperioder i svensk historia

Burenby, Louise LU (2018) In Bachelor Degree MRSK61 20172
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. Under båda perioderna har en rad politiska beslut fattats som inskränkt människors möjlighet att komma till, men också stanna i Sverige. Arbetets syfte är att analysera tidningsartiklarna för att problematisera språ-ket i dem. Jag kommer undersöka om det finns tecken på att språket, begreppen och orden fungerar som vapen i den politiska diskussionen, och om det finns en korrelation mellan språket och den samhälleliga och politiska utvecklingen i frågan. Undersökningen... (More)
I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. Under båda perioderna har en rad politiska beslut fattats som inskränkt människors möjlighet att komma till, men också stanna i Sverige. Arbetets syfte är att analysera tidningsartiklarna för att problematisera språ-ket i dem. Jag kommer undersöka om det finns tecken på att språket, begreppen och orden fungerar som vapen i den politiska diskussionen, och om det finns en korrelation mellan språket och den samhälleliga och politiska utvecklingen i frågan. Undersökningen görs med hjälp av olika textanalytiska perspektiv som synliggör samspelet mellan text och kon-text. Därmed utgör tiden och sammanhanget texten intervenerar i en viktig del av arbetet.
Sammanfattningsvis identifieras ett alarmerande språk i debatten där flyk-tingfrågan framställs som en kris för Sverige. Artiklarna innehåller många exempel på ett politiskt riktat och värdeladdat språk, och ett samband mellan språket och debattens ut-veckling i såväl samhälle som politik konstateras. (Less)
Popular Abstract
In this study, newspaper articles from two periods(1990-1993 and 2014-2016) in Swedish history are subject to textual analysis. Between the years under review, Sweden received an unusually high number of refugees, and the ensuing debate has been both extensive as well as controversial. As a result of this debate a number of political decisions have been taken to restrict people's ability to immigrate, as well as their ability to stay in Sweden.
The purpose of the study is to analyze newspaper articles in an effort to discern whether the language used in the media landscape affects the debate, or indeed indicates a change. I intend to investigate whether there is evidence that language, concepts and words are weaponized in the debate, and... (More)
In this study, newspaper articles from two periods(1990-1993 and 2014-2016) in Swedish history are subject to textual analysis. Between the years under review, Sweden received an unusually high number of refugees, and the ensuing debate has been both extensive as well as controversial. As a result of this debate a number of political decisions have been taken to restrict people's ability to immigrate, as well as their ability to stay in Sweden.
The purpose of the study is to analyze newspaper articles in an effort to discern whether the language used in the media landscape affects the debate, or indeed indicates a change. I intend to investigate whether there is evidence that language, concepts and words are weaponized in the debate, and whether there are links between language and socio-political developments in the matter. The study is conducted using different text-analytical perspectives that visualize the interaction between text and context. Thus, the context that the text intervenes in is of importance.
In summary, an alarming language is identified polarizing the debate and presenting the issue of refugees as a crisis for the nation and the welfare state. The news-paper articles contain many examples of politically oriented and value driven language. Further a correlation between language use and the broader societal debate, as well as in the political domain, is established. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burenby, Louise LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flyktingar, flyktingkris, asyl, textanalys, tidningsartiklar, media, Helge Jordheim, Reinhart Koselleck, Michel Foucault, Quentin Skinner Refugees, refugee crisis, asylum, text analysis, Reinhert Koselleck, Quentin Skinner
publication/series
Bachelor Degree
language
Swedish
id
8931363
date added to LUP
2018-03-14 09:15:18
date last changed
2018-03-14 09:15:18
@misc{8931363,
 abstract   = {I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. Under båda perioderna har en rad politiska beslut fattats som inskränkt människors möjlighet att komma till, men också stanna i Sverige. Arbetets syfte är att analysera tidningsartiklarna för att problematisera språ-ket i dem. Jag kommer undersöka om det finns tecken på att språket, begreppen och orden fungerar som vapen i den politiska diskussionen, och om det finns en korrelation mellan språket och den samhälleliga och politiska utvecklingen i frågan. Undersökningen görs med hjälp av olika textanalytiska perspektiv som synliggör samspelet mellan text och kon-text. Därmed utgör tiden och sammanhanget texten intervenerar i en viktig del av arbetet. 
Sammanfattningsvis identifieras ett alarmerande språk i debatten där flyk-tingfrågan framställs som en kris för Sverige. Artiklarna innehåller många exempel på ett politiskt riktat och värdeladdat språk, och ett samband mellan språket och debattens ut-veckling i såväl samhälle som politik konstateras.},
 author    = {Burenby, Louise},
 keyword   = {flyktingar,flyktingkris,asyl,textanalys,tidningsartiklar,media,Helge Jordheim,Reinhart Koselleck,Michel Foucault,Quentin Skinner Refugees,refugee crisis,asylum,text analysis,Reinhert Koselleck,Quentin Skinner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Bachelor Degree},
 title    = {Språket som skapar krisen - En kvalitativ textanalys av språket som diskuterat och rapporterat flyktingfrågan i media under två tidsperioder i svensk historia},
 year     = {2018},
}