Advanced

Normens normalitet - en undersökning av normativitet i relation till kön i statliga offentliga utredningar 2007-2017

Andersson, Lisa LU (2018) MRSG31 20172
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen applicerar ett normkritiskt ramverk relaterat till kön på tre statliga utredningar, med en riktad kvalitativ innehållsanalys som metodverktyg. De tre statliga utredningarna berör på ett eller annat sätt grupper transpersoner. Detta görs för att kunna undersöka hur synen på kön förändrats i relation till transpersoner under de senaste tio åren. Till texterna ställs tre frågor, rörande vilka begrepp som användes, hur utredningarna ställer sig till kropp i relation till kön samt hur de ställer sig till juridiskt erkännande i relation till kön. Det framkommer av studiens resultat att det har skett en stor förändring mellan 2007 och 2017, även om alla utredningar alltid strävat efter att vara inkluderande. Genom detta går det... (More)
Den här uppsatsen applicerar ett normkritiskt ramverk relaterat till kön på tre statliga utredningar, med en riktad kvalitativ innehållsanalys som metodverktyg. De tre statliga utredningarna berör på ett eller annat sätt grupper transpersoner. Detta görs för att kunna undersöka hur synen på kön förändrats i relation till transpersoner under de senaste tio åren. Till texterna ställs tre frågor, rörande vilka begrepp som användes, hur utredningarna ställer sig till kropp i relation till kön samt hur de ställer sig till juridiskt erkännande i relation till kön. Det framkommer av studiens resultat att det har skett en stor förändring mellan 2007 och 2017, även om alla utredningar alltid strävat efter att vara inkluderande. Genom detta går det också att utläsa att utredningarna med tidens gång visar på en mer kritisk ställning till normativa föreställningar om kön, och på så sätt öppnar upp och inkluderar fler variationer av aspekter på kön. Även argument kring självbestämmande, erkännande och mänskliga rättigheter framhålls av de två senare utredningarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lisa LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20172
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
transpersoner, normkritik, erkännande, könsidentitet, statliga offentliga utredningar, queerteori, könstillhörighet, ickebinära
language
Swedish
id
8931477
date added to LUP
2018-03-13 16:31:05
date last changed
2018-03-13 16:31:05
@misc{8931477,
 abstract   = {Den här uppsatsen applicerar ett normkritiskt ramverk relaterat till kön på tre statliga utredningar, med en riktad kvalitativ innehållsanalys som metodverktyg. De tre statliga utredningarna berör på ett eller annat sätt grupper transpersoner. Detta görs för att kunna undersöka hur synen på kön förändrats i relation till transpersoner under de senaste tio åren. Till texterna ställs tre frågor, rörande vilka begrepp som användes, hur utredningarna ställer sig till kropp i relation till kön samt hur de ställer sig till juridiskt erkännande i relation till kön. Det framkommer av studiens resultat att det har skett en stor förändring mellan 2007 och 2017, även om alla utredningar alltid strävat efter att vara inkluderande. Genom detta går det också att utläsa att utredningarna med tidens gång visar på en mer kritisk ställning till normativa föreställningar om kön, och på så sätt öppnar upp och inkluderar fler variationer av aspekter på kön. Även argument kring självbestämmande, erkännande och mänskliga rättigheter framhålls av de två senare utredningarna.},
 author    = {Andersson, Lisa},
 keyword   = {transpersoner,normkritik,erkännande,könsidentitet,statliga offentliga utredningar,queerteori,könstillhörighet,ickebinära},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Normens normalitet - en undersökning av normativitet i relation till kön i statliga offentliga utredningar 2007-2017},
 year     = {2018},
}