Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors upplevelser av rådgivning vid polycystiskt ovariesyndrom

Ankarklint, Caroline LU and Strahl, Helene LU (2018) SBMM51 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. Tidigare forskning inom området visar vården kring av polycystiskt ovariesyndrom är bristfällig.
Syfte: Att undersöka hur kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom upplever den rådgivning som tillhandahålls av vårdpersonal.
Metod: Semistrukturerade intervjuer med 15 kvinnor. Innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Kvinnorna i studien upplevde överlag att vårdpersonal har dålig kunskap om polycystiskt ovariesyndrom. Stöd, hjälp och rådgivning som tillhandahålls är... (More)
Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. Tidigare forskning inom området visar vården kring av polycystiskt ovariesyndrom är bristfällig.
Syfte: Att undersöka hur kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom upplever den rådgivning som tillhandahålls av vårdpersonal.
Metod: Semistrukturerade intervjuer med 15 kvinnor. Innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Kvinnorna i studien upplevde överlag att vårdpersonal har dålig kunskap om polycystiskt ovariesyndrom. Stöd, hjälp och rådgivning som tillhandahålls är bristfällig. Kvinnorna upplever att det är mycket fokus på fertilitetshjälp, men för de kvinnor som vill ha rådgivning, information, stöd och hjälp av andra aspekter av syndromet brister vårdpersonalens bemötande.
Konklusion: Kvinnor är missnöjda med den rådgivning som vårdpersonal tillhandahåller och upplever att den information, hjälp och det stöd som erbjuds är bristfällig. Barnmorskor i Sverige bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och tillgodogöra sig den evidensbaserade kunskap som finns att tillgå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ankarklint, Caroline LU and Strahl, Helene LU
supervisor
organization
course
SBMM51 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), rådgivning, upplevelser, vårdpersonal
language
Swedish
id
8931686
date added to LUP
2018-01-09 10:24:50
date last changed
2018-01-09 10:24:50
@misc{8931686,
 abstract   = {{Bakgrund: Mellan 5 och 15 % av fertila kvinnor har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Polycystiska ovarier bildas då äggen i ovarierna inte mognar tillräckligt mycket för att leda till ägglossning, detta kan leda till en rad andra symtom som akne, amenorré och hirsutism. Tidigare forskning inom området visar vården kring av polycystiskt ovariesyndrom är bristfällig. 
Syfte: Att undersöka hur kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom upplever den rådgivning som tillhandahålls av vårdpersonal.
Metod: Semistrukturerade intervjuer med 15 kvinnor. Innehållsanalys enligt Burnard.
Resultat: Kvinnorna i studien upplevde överlag att vårdpersonal har dålig kunskap om polycystiskt ovariesyndrom. Stöd, hjälp och rådgivning som tillhandahålls är bristfällig. Kvinnorna upplever att det är mycket fokus på fertilitetshjälp, men för de kvinnor som vill ha rådgivning, information, stöd och hjälp av andra aspekter av syndromet brister vårdpersonalens bemötande. 
Konklusion: Kvinnor är missnöjda med den rådgivning som vårdpersonal tillhandahåller och upplever att den information, hjälp och det stöd som erbjuds är bristfällig. Barnmorskor i Sverige bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och tillgodogöra sig den evidensbaserade kunskap som finns att tillgå.}},
 author    = {{Ankarklint, Caroline and Strahl, Helene}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnors upplevelser av rådgivning vid polycystiskt ovariesyndrom}},
 year     = {{2018}},
}