Advanced

Sjuksköterskans upplevelser av hinder för äldre personers delaktighet inom slutenvård

Ekstrand, Mia LU and Ekstrand Hansen, Cristina LU (2017) SVÄM52 20172
Department of Health Sciences
Faculty of Medicine
Abstract (Swedish)
Antalet äldre med komplex sjukdomsbild ökar i Sverige och de är en stor grupp som vårdas inom slutenvården. Vårdens resultat och följsamhet till vården ökar om patienterna känner sig delaktiga. Forskning visar dock att patienterna inte känner sig delaktiga. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor inom slutenvården upplever för hinder för äldre personers delaktighet. Metod: Studien gjordes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju sjuksköterskor inom slutenvården intervjuades. Resultat: En ostrukturerad organisation, obalanserade maktförhållanden samt sjuksköterskans syn på innebörd av delaktighet framkom som hinder. Konklusion: Ett personcentrerat arbetssätt, ökat antal specialistsjuksköterskor... (More)
Antalet äldre med komplex sjukdomsbild ökar i Sverige och de är en stor grupp som vårdas inom slutenvården. Vårdens resultat och följsamhet till vården ökar om patienterna känner sig delaktiga. Forskning visar dock att patienterna inte känner sig delaktiga. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor inom slutenvården upplever för hinder för äldre personers delaktighet. Metod: Studien gjordes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju sjuksköterskor inom slutenvården intervjuades. Resultat: En ostrukturerad organisation, obalanserade maktförhållanden samt sjuksköterskans syn på innebörd av delaktighet framkom som hinder. Konklusion: Ett personcentrerat arbetssätt, ökat antal specialistsjuksköterskor inom slutenvården och tydligare ledarskap skulle kunna främja de äldres delaktighet. (Less)
Popular Abstract
Elderly persons with multiple diagnoses are increasing in Sweden and they are a large part of the inpatients each year. Hospital care and patient compliance are both improved with patient participation. Studies show however that patients does not feel that they participate in their own care. Aim: To describe what nurses in hospitals experience for type of difficulties concerning participation of elderly inpatients. Method: The study was made with semistructured interviews with a latent content analysis. Seven nurses were interviewed.
Result: An unstructured organisation, unbalanced power relations and the nurses view on the meaning of participation were seen as obstacles for participation. Conclusion: A person-centred view, increased... (More)
Elderly persons with multiple diagnoses are increasing in Sweden and they are a large part of the inpatients each year. Hospital care and patient compliance are both improved with patient participation. Studies show however that patients does not feel that they participate in their own care. Aim: To describe what nurses in hospitals experience for type of difficulties concerning participation of elderly inpatients. Method: The study was made with semistructured interviews with a latent content analysis. Seven nurses were interviewed.
Result: An unstructured organisation, unbalanced power relations and the nurses view on the meaning of participation were seen as obstacles for participation. Conclusion: A person-centred view, increased number of specialist nurses in hospital care and a defined leadership could improve elderly persons participation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstrand, Mia LU and Ekstrand Hansen, Cristina LU
supervisor
organization
alternative title
Nurses´ experiences of difficulties for participation for elderly inpatients
course
SVÄM52 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
delaktighet, äldre, personcentrerad vård, slutenvård, sjuksköterskor, innehållsanalys participation, elderly, person-centred care, inpatient care, registered nurses, content analysis
language
Swedish
id
8931834
date added to LUP
2018-09-10 08:41:15
date last changed
2018-09-10 08:41:15
@misc{8931834,
 abstract   = {Antalet äldre med komplex sjukdomsbild ökar i Sverige och de är en stor grupp som vårdas inom slutenvården. Vårdens resultat och följsamhet till vården ökar om patienterna känner sig delaktiga. Forskning visar dock att patienterna inte känner sig delaktiga. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor inom slutenvården upplever för hinder för äldre personers delaktighet. Metod: Studien gjordes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju sjuksköterskor inom slutenvården intervjuades. Resultat: En ostrukturerad organisation, obalanserade maktförhållanden samt sjuksköterskans syn på innebörd av delaktighet framkom som hinder. Konklusion: Ett personcentrerat arbetssätt, ökat antal specialistsjuksköterskor inom slutenvården och tydligare ledarskap skulle kunna främja de äldres delaktighet.},
 author    = {Ekstrand, Mia and Ekstrand Hansen, Cristina},
 keyword   = {delaktighet,äldre,personcentrerad vård,slutenvård,sjuksköterskor,innehållsanalys participation,elderly,person-centred care,inpatient care,registered nurses,content analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans upplevelser av hinder för äldre personers delaktighet inom slutenvård},
 year     = {2017},
}