Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar

Hult, Emma LU and Olsson, Carolina LU (2018) SBUM20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som är meningsfulla handlingar vid vårdande av familjer när ett barn får vård i livets slutskede. Elva sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer där materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Att skapa tillit, Att vara lyhörd för lindring och förberedelser samt Att göra det lilla extra för... (More)
Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som är meningsfulla handlingar vid vårdande av familjer när ett barn får vård i livets slutskede. Elva sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer där materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Att skapa tillit, Att vara lyhörd för lindring och förberedelser samt Att göra det lilla extra för familjen. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var meningsfullt att vara närvarande, se till individuella behov och förutsättningar samt att göra allt för att familjernas sista tid tillsammans skulle bli så fin som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hult, Emma LU and Olsson, Carolina LU
supervisor
organization
course
SBUM20 20172
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjuksköterska, upplevelser, meningsfulla handlingar, vård i livets slutskede, barnsjukvård, familj, kvalitativ intervjustudie
language
Swedish
id
8932017
date added to LUP
2018-01-12 16:01:04
date last changed
2018-01-12 16:01:04
@misc{8932017,
 abstract   = {{Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som är meningsfulla handlingar vid vårdande av familjer när ett barn får vård i livets slutskede. Elva sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer där materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Att skapa tillit, Att vara lyhörd för lindring och förberedelser samt Att göra det lilla extra för familjen. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var meningsfullt att vara närvarande, se till individuella behov och förutsättningar samt att göra allt för att familjernas sista tid tillsammans skulle bli så fin som möjligt.}},
 author    = {{Hult, Emma and Olsson, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelser av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede - En intervjustudie om meningsfulla handlingar}},
 year     = {{2018}},
}