Advanced

Att vara en kameleont - En kvalitativ studie om vad som kan skapa samförstånd och distansering i interaktionen mellan äldreomsorgens vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet

Olsson, Mimmi (2018) SOCK01 20141
Sociology
Abstract (Swedish)
Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. Slutsatsen var att det skulle behövas större kunskap om hur personalen själva beskriver ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag och på vilket sätt dessa beskrivningar aktualiseras i personalens förhållningssätt gentemot vårdtagaren. Den här uppsatsen är ett bidrag till en sådan kunskap.

Uppsatsen avsåg att undersöka och problematisera hur... (More)
Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. Slutsatsen var att det skulle behövas större kunskap om hur personalen själva beskriver ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag och på vilket sätt dessa beskrivningar aktualiseras i personalens förhållningssätt gentemot vårdtagaren. Den här uppsatsen är ett bidrag till en sådan kunskap.

Uppsatsen avsåg att undersöka och problematisera hur vårdgivares beskrivningar av sexualitet och intimitet inom äldreomsorgen kan kopplas till situationsbundna betydelser av hur samförstånd och distansering skapas i interaktionen med vårdtagare.

Genom kvalitativa fokusgrupper målades beskrivningar upp av situationer som rörde sexualitet. Samförstånd och distansering kunde i dessa situationer ha många olika betydelser. Ibland utgjordes samförstånd av ett kommunikativt samspel, ibland utgjordes det av att vara tålmodig eller att erkänna den andres existens. Distansering kunde utgöras av att en förtroenderelation missbrukades eller att det finns en tredje part i rummet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Mimmi
supervisor
organization
course
SOCK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äldreomsorg, undersköterska, vårdbiträde, sexualitet, vårdtagare, samförstånd, distansering, intimitet, interaktion
language
Swedish
id
8932359
date added to LUP
2018-01-16 09:07:51
date last changed
2018-01-17 09:37:01
@misc{8932359,
 abstract   = {Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. Slutsatsen var att det skulle behövas större kunskap om hur personalen själva beskriver ämnet sexualitet i relation till sin yrkesvardag och på vilket sätt dessa beskrivningar aktualiseras i personalens förhållningssätt gentemot vårdtagaren. Den här uppsatsen är ett bidrag till en sådan kunskap.

Uppsatsen avsåg att undersöka och problematisera hur vårdgivares beskrivningar av sexualitet och intimitet inom äldreomsorgen kan kopplas till situationsbundna betydelser av hur samförstånd och distansering skapas i interaktionen med vårdtagare.

Genom kvalitativa fokusgrupper målades beskrivningar upp av situationer som rörde sexualitet. Samförstånd och distansering kunde i dessa situationer ha många olika betydelser. Ibland utgjordes samförstånd av ett kommunikativt samspel, ibland utgjordes det av att vara tålmodig eller att erkänna den andres existens. Distansering kunde utgöras av att en förtroenderelation missbrukades eller att det finns en tredje part i rummet.},
 author    = {Olsson, Mimmi},
 keyword   = {äldreomsorg,undersköterska,vårdbiträde,sexualitet,vårdtagare,samförstånd,distansering,intimitet,interaktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara en kameleont - En kvalitativ studie om vad som kan skapa samförstånd och distansering i interaktionen mellan äldreomsorgens vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet},
 year     = {2018},
}