Advanced

Prekaritet i arbetslivet. Deduktiv teoriprövning med kvantitativ metod

Alfredsson, Mattias LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utföra en deduktiv teoriprövning av begreppet prekaritet på en grupp i samhället som är tillfälligt anställda, detta görs med hjälp av hypoteser och frågeställningen hur många av respondenterna upplever sig leva prekaritet. Denna studie utgår från en postmodernistisk teoribildning där samhällets utveckling i arbetslivet förklaras utifrån Zygmunt Bauman och Richard Sennett medan begreppet prekaritet förklaras främst utifrån Guy Standing. Prekaritet förklaras enligt Standing (2013) som de oroligheter som kantar tillfällig anställning och osäkra arbetsvillkor. Metoden som används i denna studie är en kvantitativ sekundäranalys av rådata, som tidigare används i en studie om tillfällig anställning gjord av... (More)
Syftet med denna uppsats är att utföra en deduktiv teoriprövning av begreppet prekaritet på en grupp i samhället som är tillfälligt anställda, detta görs med hjälp av hypoteser och frågeställningen hur många av respondenterna upplever sig leva prekaritet. Denna studie utgår från en postmodernistisk teoribildning där samhällets utveckling i arbetslivet förklaras utifrån Zygmunt Bauman och Richard Sennett medan begreppet prekaritet förklaras främst utifrån Guy Standing. Prekaritet förklaras enligt Standing (2013) som de oroligheter som kantar tillfällig anställning och osäkra arbetsvillkor. Metoden som används i denna studie är en kvantitativ sekundäranalys av rådata, som tidigare används i en studie om tillfällig anställning gjord av forskarna Gunnar Aronsson och Sara Göransson. På denna rådata har jag då utfört univarita och bivariata analyser utifrån den teoretiska bakgrund och uppsatsens syfte och frågeställningen.
Resultatet visar på att åldersfördelningen hos tillfälligt anställda är snedvriden och hela 80 procent av respondenterna var under 34 år, det visar på att gruppen som inte har stabiliserat sig på arbetsmarknaden är en yngre grupp vuxna. Av respondenterna upplever 38,1 procent att de lever i prekaritet av olika grad, men det går inte påvisa om detta är ett generellt fenomen då materialet är begränsat till tillfälligt anställda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfredsson, Mattias LU
supervisor
organization
alternative title
Prekaritet i arbetslivet
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Prekaritet, tillfälligt anställda, bekymmersam, sekundäranalys
language
Swedish
id
8932412
date added to LUP
2018-01-23 09:05:39
date last changed
2018-01-23 12:01:03
@misc{8932412,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utföra en deduktiv teoriprövning av begreppet prekaritet på en grupp i samhället som är tillfälligt anställda, detta görs med hjälp av hypoteser och frågeställningen hur många av respondenterna upplever sig leva prekaritet. Denna studie utgår från en postmodernistisk teoribildning där samhällets utveckling i arbetslivet förklaras utifrån Zygmunt Bauman och Richard Sennett medan begreppet prekaritet förklaras främst utifrån Guy Standing. Prekaritet förklaras enligt Standing (2013) som de oroligheter som kantar tillfällig anställning och osäkra arbetsvillkor. Metoden som används i denna studie är en kvantitativ sekundäranalys av rådata, som tidigare används i en studie om tillfällig anställning gjord av forskarna Gunnar Aronsson och Sara Göransson. På denna rådata har jag då utfört univarita och bivariata analyser utifrån den teoretiska bakgrund och uppsatsens syfte och frågeställningen.
Resultatet visar på att åldersfördelningen hos tillfälligt anställda är snedvriden och hela 80 procent av respondenterna var under 34 år, det visar på att gruppen som inte har stabiliserat sig på arbetsmarknaden är en yngre grupp vuxna. Av respondenterna upplever 38,1 procent att de lever i prekaritet av olika grad, men det går inte påvisa om detta är ett generellt fenomen då materialet är begränsat till tillfälligt anställda.},
 author    = {Alfredsson, Mattias},
 keyword   = {Prekaritet,tillfälligt anställda,bekymmersam,sekundäranalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prekaritet i arbetslivet. Deduktiv teoriprövning med kvantitativ metod},
 year     = {2017},
}