Advanced

Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

Nilsson, Marcus LU (2018) HARH01 20172
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. Statliga handelsmonopol regleras genom artikel 37 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Endast bestämmelser som reglerar ett monopols utformning eller funktionssätt berörs av artikeln. I princip alla andra bestämmelser faller inom tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF. Genom artikeln är åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner förbjudna. Med åtgärder med motsvarande verkan menas alla åtgärder... (More)
För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. Statliga handelsmonopol regleras genom artikel 37 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Endast bestämmelser som reglerar ett monopols utformning eller funktionssätt berörs av artikeln. I princip alla andra bestämmelser faller inom tillämpningsområdet för artikel 34 FEUF. Genom artikeln är åtgärder med motsvarande verkan som kvantitativa importrestriktioner förbjudna. Med åtgärder med motsvarande verkan menas alla åtgärder som vidtas som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan utgöra ett hinder i handeln mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 36 FEUF kan sådana åtgärder dock kan vara godtagbara om de kan motiveras utifrån någon form av allmän hänsyn eller annan tvingande hänsyn. Det finns också en möjlighet för åtgärder som är förbjudna enligt artikel 34 att utgöra en särskild försäljningsform enligt EU-domstolens praxis och därmed faller helt utanför tillämpningsområdet. Gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle alltså kunna vara tillåtet. För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna samexistera med det svenska alkoholmonopolet måste sådana bestämmelser anpassas efter de EU-rättsliga reglerna. De bör kunna motiveras utifrån skäl av tvingande hänsyn eller falla helt utanför tillämpningsområdet för artikel 34 genom att utgöra en särskild försäljningsform. (Less)
Abstract
Possible Swedish legislation that allow local farms to sell their self-produced alcoholic beverages has to comply with the European Union (EU) law of the area. The area is embraced by the EU law concerning the internal market and the free movement of goods. State monopolies is regulated in article 37 within the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Article 37 TFEU is only applicable to provisions concerning the exercise of the exclusive rights by a domestic commercial monopoly. All other provisions are applicable by article 34 TFEU. By article 34 TFEU all measures having the equivalent effect as quantitative restrictions are forbidden. Measures having the equivalent effect as quantitative restrictions refers to every... (More)
Possible Swedish legislation that allow local farms to sell their self-produced alcoholic beverages has to comply with the European Union (EU) law of the area. The area is embraced by the EU law concerning the internal market and the free movement of goods. State monopolies is regulated in article 37 within the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Article 37 TFEU is only applicable to provisions concerning the exercise of the exclusive rights by a domestic commercial monopoly. All other provisions are applicable by article 34 TFEU. By article 34 TFEU all measures having the equivalent effect as quantitative restrictions are forbidden. Measures having the equivalent effect as quantitative restrictions refers to every national provision which, directly or indirectly, actually or potentially, are capable of hindering the trade within the EU. According to article 36 TFEU such measures could be approvable if they can be justified on the basis of certain public interests or other mandatory requirements. There is also a possibility for measures which are forbidden by article 34 to constitute a certain selling arrangement. If such a measure constitutes a certain selling arrangement article 34 is not applicable. The selling of self-produced alcoholic beverages by local farms could be allowed in Sweden. To coexists with the Swedish retail alcohol monopoly provisions thereof has to be adjusted. Such provisions should be able to be justified on the basis of article 36 or other mandatory requirements. Otherwise the provisions should be adjusted to constitute a selling arrangement and fall completely outside the scope of article 34. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marcus LU
supervisor
organization
course
HARH01 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eu-rätt, monopol, alkoholmonopol, gårdsförsäljning, artikel 34, artikel 37, åtgärder med motsvarande verkan, Eu-law, monopoly, article 34, article 37, measures equivalent to quantitative restrictions
language
Swedish
id
8932508
date added to LUP
2018-01-18 13:47:10
date last changed
2018-01-18 13:47:10
@misc{8932508,
 abstract   = {Possible Swedish legislation that allow local farms to sell their self-produced alcoholic beverages has to comply with the European Union (EU) law of the area. The area is embraced by the EU law concerning the internal market and the free movement of goods. State monopolies is regulated in article 37 within the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Article 37 TFEU is only applicable to provisions concerning the exercise of the exclusive rights by a domestic commercial monopoly. All other provisions are applicable by article 34 TFEU. By article 34 TFEU all measures having the equivalent effect as quantitative restrictions are forbidden. Measures having the equivalent effect as quantitative restrictions refers to every national provision which, directly or indirectly, actually or potentially, are capable of hindering the trade within the EU. According to article 36 TFEU such measures could be approvable if they can be justified on the basis of certain public interests or other mandatory requirements. There is also a possibility for measures which are forbidden by article 34 to constitute a certain selling arrangement. If such a measure constitutes a certain selling arrangement article 34 is not applicable. The selling of self-produced alcoholic beverages by local farms could be allowed in Sweden. To coexists with the Swedish retail alcohol monopoly provisions thereof has to be adjusted. Such provisions should be able to be justified on the basis of article 36 or other mandatory requirements. Otherwise the provisions should be adjusted to constitute a selling arrangement and fall completely outside the scope of article 34.},
 author    = {Nilsson, Marcus},
 keyword   = {Eu-rätt,monopol,alkoholmonopol,gårdsförsäljning,artikel 34,artikel 37,åtgärder med motsvarande verkan,Eu-law,monopoly,article 34,article 37,measures equivalent to quantitative restrictions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten},
 year     = {2018},
}