Advanced

Primärvårdspsykologers upplevelser av KBT-inriktad psykoterapi med flyktingpatienter – en tolkande fenomenologisk analys

Andersson, Rasmus LU (2018) PSPR14 20172
Department of Psychology
Abstract
The purpose of the study was to examine primary care psychologists' experiences of CBT-focused psychotherapy with refugees undergoing post-migration stress.
The study examines experiences of psychologists working amidst the circumstances brought on by Sweden’s recent influx of refugees. Additionally, the study focuses on individuals’ experiences of psychological treatment with refugees in a primary care setting using specific CBT techniques and strategies promoting the therapeutic alliance. The basis of the study was semi-structured interviews with four primary
care psychologists. The interviews were analysed using Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) and four distinguishing main themes were
identified: Therapeutic boundary... (More)
The purpose of the study was to examine primary care psychologists' experiences of CBT-focused psychotherapy with refugees undergoing post-migration stress.
The study examines experiences of psychologists working amidst the circumstances brought on by Sweden’s recent influx of refugees. Additionally, the study focuses on individuals’ experiences of psychological treatment with refugees in a primary care setting using specific CBT techniques and strategies promoting the therapeutic alliance. The basis of the study was semi-structured interviews with four primary
care psychologists. The interviews were analysed using Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) and four distinguishing main themes were
identified: Therapeutic boundary issues; Feeling isolated at work; Working in a setting with limited therapeutic methods despite patients’ extraordinary circumstances; and Development as a refugee-treating psychologist. The study suggests that psychologists in a primary care setting experience working with refugee patients as emotionally straining, and that they lack support and adequate therapeutic techniques. Psychoeducation, acceptance-based interventions and a focus on therapeutic alliance were perceived as relevant treatment techniques. The
study provides initial insight into how Swedish psychologists experience CBT treatment with refugees in a primary care setting and might inspire future research that could generate new knowledge within the subject area. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte har varit att undersöka primärvårdspsykologers upplevelser av KBT-inriktad psykoterapi med flyktingpatienter i postmigrationsfasen. I studien undersöktes upplevelser av att som psykolog verka i den särskilda kontext som förelåg mot bakgrund av de senaste årens stora flyktingströmmar. Utöver detta studerades erfarenheter av att med hjälp av specifika KBT-verktyg och alliansfrämjande interventioner ha förmedlat psykologisk behandling till flyktingar i en primärvårdskontext. Upplevelserna har undersökts genom semistrukturerade
intervjuer med fyra psykologer i Region Skåne. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (IPA). Fyra huvudteman urskildes: Svåra gränsdragningar; Att känna sig... (More)
Studiens syfte har varit att undersöka primärvårdspsykologers upplevelser av KBT-inriktad psykoterapi med flyktingpatienter i postmigrationsfasen. I studien undersöktes upplevelser av att som psykolog verka i den särskilda kontext som förelåg mot bakgrund av de senaste årens stora flyktingströmmar. Utöver detta studerades erfarenheter av att med hjälp av specifika KBT-verktyg och alliansfrämjande interventioner ha förmedlat psykologisk behandling till flyktingar i en primärvårdskontext. Upplevelserna har undersökts genom semistrukturerade
intervjuer med fyra psykologer i Region Skåne. Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av tolkande fenomenologisk analys (IPA). Fyra huvudteman urskildes: Svåra gränsdragningar; Att känna sig isolerad i arbetet; Att manövrera i en kontext där förändringsutrymmet är begränsat; samt Att utvecklas som flyktingbehandlare.
Det framkom att arbetet var emotionellt belastande för psykologerna som saknade stöd och adekvata redskap att använda i mötet med de flyktingpatienter som uppvisade en komplex problematik. Psykoedukation, acceptansbaserade interventioner och ett alliansfokuserat förhållningssätt beskrevs som relevanta verktyg i behandlingsarbetet. Studien har gett insikt i hur ett antal svenska psykologer begripliggör KBT-behandling med flyktingar i en primärvårdskontext och skulle kunna inspirera till framtida forskning som kan generera ny kunskap i ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rasmus LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
cognitive behavioural therapy, refugees, primary care, alliance, compassion fatigue, interpretative phenomenological analysis (IPA)
language
Swedish
id
8932553
date added to LUP
2018-01-17 14:33:28
date last changed
2018-01-17 14:33:28
@misc{8932553,
 abstract   = {The purpose of the study was to examine primary care psychologists' experiences of CBT-focused psychotherapy with refugees undergoing post-migration stress.
The study examines experiences of psychologists working amidst the circumstances brought on by Sweden’s recent influx of refugees. Additionally, the study focuses on individuals’ experiences of psychological treatment with refugees in a primary care setting using specific CBT techniques and strategies promoting the therapeutic alliance. The basis of the study was semi-structured interviews with four primary
care psychologists. The interviews were analysed using Interpretative
Phenomenological Analysis (IPA) and four distinguishing main themes were
identified: Therapeutic boundary issues; Feeling isolated at work; Working in a setting with limited therapeutic methods despite patients’ extraordinary circumstances; and Development as a refugee-treating psychologist. The study suggests that psychologists in a primary care setting experience working with refugee patients as emotionally straining, and that they lack support and adequate therapeutic techniques. Psychoeducation, acceptance-based interventions and a focus on therapeutic alliance were perceived as relevant treatment techniques. The
study provides initial insight into how Swedish psychologists experience CBT treatment with refugees in a primary care setting and might inspire future research that could generate new knowledge within the subject area.},
 author    = {Andersson, Rasmus},
 keyword   = {cognitive behavioural therapy,refugees,primary care,alliance,compassion fatigue,interpretative phenomenological analysis (IPA)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Primärvårdspsykologers upplevelser av KBT-inriktad psykoterapi med flyktingpatienter – en tolkande fenomenologisk analys},
 year     = {2018},
}