Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad gör en socialarbetare när den gör det den säger att den gör? : Socialarbetares berättelser om våldsutsatta och våldsutövare utifrån ett genusperspektiv

Göransson, Isabell LU and Abou Taleb, Aycha LU (2018) SOPA63 20172
School of Social Work
Abstract
The aim of this qualitative study was to examine social workers´ experiences of their work with violence in intimate relationships. This was performed by taking part of the social workers narratives about their work through semi - structured interviews. The social workers are employed at social services in Helsingborg, Sweden. The survey is built upon theories about intersectionality and gender. What we could see from the interviews was that different factors affected the work with violence. Factors such as different attitudes and standards had a crucial impact on the support for victims and assailant. Furthermore the results showed that social services many times strive for a gender-neutral workplace. But at the same time they mean that... (More)
The aim of this qualitative study was to examine social workers´ experiences of their work with violence in intimate relationships. This was performed by taking part of the social workers narratives about their work through semi - structured interviews. The social workers are employed at social services in Helsingborg, Sweden. The survey is built upon theories about intersectionality and gender. What we could see from the interviews was that different factors affected the work with violence. Factors such as different attitudes and standards had a crucial impact on the support for victims and assailant. Furthermore the results showed that social services many times strive for a gender-neutral workplace. But at the same time they mean that women in general are the primary target group for social services, based on the fact that women are exposed to violence to a greater extent. The informants also indicated that they are prejudice when it comes to the violence perpetrated by men and women. The majority of the social workers perceived that women's violence against men are less common than men's violence against women and that it was more common among women to use psychological violence against men. We could also see from the interviews with the social workers that shameful feelings from men were stronger than women as a victim of intimate violence. They meant that men in general should be strong and not disclose their feelings. This was a problem, because there are men who need help in that situation as well. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares beskrivning av våldsutsattas och våldsutövares situation samt att undersöka könets betydelse för hur insatser utformas inom socialtjänsten. Vidare var studiens frågeställningar hur socialarbetare definierade våld i nära relationer, hur socialarbetare beskrev mäns respektive kvinnors upplevelse av att vara våldsutsatt i en nära relation samt hur socialarbetare arbetar med män respektive kvinnor som är våldsutsatta eller våldsutövande. Dessa frågor har i sin tur besvarats med hjälp av insamlad empiri, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. En kvalitativ ansats med sex olika respondenter har
legat till grund för insamlingen av materialet. Utifrån studiens syfte och... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka socialarbetares beskrivning av våldsutsattas och våldsutövares situation samt att undersöka könets betydelse för hur insatser utformas inom socialtjänsten. Vidare var studiens frågeställningar hur socialarbetare definierade våld i nära relationer, hur socialarbetare beskrev mäns respektive kvinnors upplevelse av att vara våldsutsatt i en nära relation samt hur socialarbetare arbetar med män respektive kvinnor som är våldsutsatta eller våldsutövande. Dessa frågor har i sin tur besvarats med hjälp av insamlad empiri, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. En kvalitativ ansats med sex olika respondenter har
legat till grund för insamlingen av materialet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi sålunda valt att undersöka hur dessa sex socialarbetare arbetar och vad det är som styr deras arbete, men också deras uppfattning av våld i nära relationer. Sammantaget har resultatet visat på att arbetet med våld i nära relationer påverkas av olika faktorer, såsom normer, värderingar och strukturer. Dessa faktorer påverkar i sin tur vad vårt samhälle anser vara det rätta och naturliga,inklusive synsättet och arbetet inom socialtjänsten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Isabell LU and Abou Taleb, Aycha LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social workers, domestic violence, stories, gender, intersectionality, socialarbetare, våld i nära relationer, berättelser, genus, intersektionalitet.
language
Swedish
id
8933101
date added to LUP
2018-01-22 10:33:40
date last changed
2018-01-22 10:33:40
@misc{8933101,
 abstract   = {{The aim of this qualitative study was to examine social workers´ experiences of their work with violence in intimate relationships. This was performed by taking part of the social workers narratives about their work through semi - structured interviews. The social workers are employed at social services in Helsingborg, Sweden. The survey is built upon theories about intersectionality and gender. What we could see from the interviews was that different factors affected the work with violence. Factors such as different attitudes and standards had a crucial impact on the support for victims and assailant. Furthermore the results showed that social services many times strive for a gender-neutral workplace. But at the same time they mean that women in general are the primary target group for social services, based on the fact that women are exposed to violence to a greater extent. The informants also indicated that they are prejudice when it comes to the violence perpetrated by men and women. The majority of the social workers perceived that women's violence against men are less common than men's violence against women and that it was more common among women to use psychological violence against men. We could also see from the interviews with the social workers that shameful feelings from men were stronger than women as a victim of intimate violence. They meant that men in general should be strong and not disclose their feelings. This was a problem, because there are men who need help in that situation as well.}},
 author    = {{Göransson, Isabell and Abou Taleb, Aycha}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad gör en socialarbetare när den gör det den säger att den gör? : Socialarbetares berättelser om våldsutsatta och våldsutövare utifrån ett genusperspektiv}},
 year     = {{2018}},
}