Advanced

Irreguljära migranters situation på den svenska arbetsmarknaden - Arbetsrättsligt skydd trots illegalt arbete?

Edrén, Matilda LU and Åkerman, Sofia LU (2018) HARH16 20172
Department of Business Law
Abstract
Irregular migrant workers are those who work in Sweden without valid permission and they are a
vulnerable group in the Swedish labour market. Employers tend to exploit these people and
therefore they often work under very bad working conditions and receive worse protection of
employment rights. Making use of an already precarious group is unethical and there is a need to
highlight the subject. This essay, therefore, aims at identifying in what extent the irregular
migrant workers are included in the protection of employment rights, despite their illegal status.
Both national and international law are taken into account. The essay thus has a labour law
perspective but also touches upon migration law provisions briefly as they are... (More)
Irregular migrant workers are those who work in Sweden without valid permission and they are a
vulnerable group in the Swedish labour market. Employers tend to exploit these people and
therefore they often work under very bad working conditions and receive worse protection of
employment rights. Making use of an already precarious group is unethical and there is a need to
highlight the subject. This essay, therefore, aims at identifying in what extent the irregular
migrant workers are included in the protection of employment rights, despite their illegal status.
Both national and international law are taken into account. The essay thus has a labour law
perspective but also touches upon migration law provisions briefly as they are important for
investigating the irregular migrant workers' protection and rights in the Swedish labour market.
From the investigation that has been made, it has been found that this group of workers in theory
receives a certain level of labour protection as they are attributed to the majority of rights
through both Swedish legislation and international regulations. On the other hand, it has been
found that in practice there are difficulties for irregular migrant workers to take advantage of this
protection as the ability to complain to the employer is very small and poses a risk of expulsion.
It is therefore important to further improve this opportunity so that this group of people can avail
themselves of the labour protection that they are actually attributed to. (Less)
Abstract (Swedish)
De irreguljära migrantarbetarna är en utsatt grupp på den svenska arbetsmarknaden. Med
irreguljära migrantarbetare menas de som arbetar i Sverige utan giltiga tillstånd. Arbetsgivare
tenderar att exploatera dessa människor och de arbetar därför ofta under mycket dåliga
arbetsförhållanden samt erhåller ett sämre arbetsrättsligt skydd. Att utnyttja en redan så prekär
grupp är oetiskt och det finns ett behov av att belysa ämnet. Denna uppsats syftar därför till att
reda ut vilket arbetsrättsligt skydd de irreguljär migrantarbetarna erhåller trots deras illegala
status. Såväl nationell som internationell rätt beaktas. Uppsatsen har således ett arbetsrättsligt
perspektiv men behandlar även migrationsrättsliga bestämmelser i korthet då... (More)
De irreguljära migrantarbetarna är en utsatt grupp på den svenska arbetsmarknaden. Med
irreguljära migrantarbetare menas de som arbetar i Sverige utan giltiga tillstånd. Arbetsgivare
tenderar att exploatera dessa människor och de arbetar därför ofta under mycket dåliga
arbetsförhållanden samt erhåller ett sämre arbetsrättsligt skydd. Att utnyttja en redan så prekär
grupp är oetiskt och det finns ett behov av att belysa ämnet. Denna uppsats syftar därför till att
reda ut vilket arbetsrättsligt skydd de irreguljär migrantarbetarna erhåller trots deras illegala
status. Såväl nationell som internationell rätt beaktas. Uppsatsen har således ett arbetsrättsligt
perspektiv men behandlar även migrationsrättsliga bestämmelser i korthet då dessa är av vikt för
att kunna utreda de irreguljära migrantarbetarnas skydd och rättigheter på den svenska
arbetsmarknaden. Av den utredning som har gjorts har det framkommit att denna grupp
arbetstagare i teorin erhåller ett visst arbetsrättsligt skydd då de tillskrivs flertalet rättigheter
genom både svensk lagstiftning och internationella bestämmelser. Däremot har det konstaterats
att det i praktiken råder svårigheter för de irreguljära migrantarbetarna att utnyttja detta skydd då
möjligheterna att framföra klagomål gentemot arbetsgivaren är mycket små och innebär risk för
utvisning. Det är därför av vikt att vidare förbättra denna möjlighet så att denna grupp människor
kan utnyttja det arbetsrättsliga skyddet som de faktiskt tillskrivs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edrén, Matilda LU and Åkerman, Sofia LU
supervisor
organization
course
HARH16 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt Irreguljära migranter Papperslösa Anställningsskydd Arbetsmiljö Kollektivavtal Diskriminering Föreningsrätt Mänskliga rättigheter FN EU ILO Migration
language
Swedish
id
8933279
date added to LUP
2018-01-22 15:03:15
date last changed
2018-01-22 15:03:15
@misc{8933279,
 abstract   = {Irregular migrant workers are those who work in Sweden without valid permission and they are a
vulnerable group in the Swedish labour market. Employers tend to exploit these people and
therefore they often work under very bad working conditions and receive worse protection of
employment rights. Making use of an already precarious group is unethical and there is a need to
highlight the subject. This essay, therefore, aims at identifying in what extent the irregular
migrant workers are included in the protection of employment rights, despite their illegal status.
Both national and international law are taken into account. The essay thus has a labour law
perspective but also touches upon migration law provisions briefly as they are important for
investigating the irregular migrant workers' protection and rights in the Swedish labour market.
From the investigation that has been made, it has been found that this group of workers in theory
receives a certain level of labour protection as they are attributed to the majority of rights
through both Swedish legislation and international regulations. On the other hand, it has been
found that in practice there are difficulties for irregular migrant workers to take advantage of this
protection as the ability to complain to the employer is very small and poses a risk of expulsion.
It is therefore important to further improve this opportunity so that this group of people can avail
themselves of the labour protection that they are actually attributed to.},
 author    = {Edrén, Matilda and Åkerman, Sofia},
 keyword   = {Arbetsrätt Irreguljära migranter Papperslösa Anställningsskydd Arbetsmiljö Kollektivavtal Diskriminering Föreningsrätt Mänskliga rättigheter FN EU ILO Migration},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Irreguljära migranters situation på den svenska arbetsmarknaden - Arbetsrättsligt skydd trots illegalt arbete?},
 year     = {2018},
}