Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet

Markusson, Caroline LU and Gullin, Joakim LU (2017) PSYK11 20172
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare studier har visat att arbetsrelaterad stress är ett ökande problem, med kopplingar till psykisk ohälsa, samtidigt som fysisk aktivitet kan bidra till minskad upplevd stress. I denna studie har 194 uthyrda konsulter på ett bemanning- och rekryteringsföretag i Sverige studerats för att kartlägga deras upplevda arbetsrelaterade stress samt fysiska aktivitetsnivå.
Arbetsrelaterad stress har mätts genom Work Stress Questionnaire (WSQ) och Fysisk aktivitet genom International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). Resultatet visade att 22.6 % uppnådde den som rekommenderade nivån av fysisk aktivitet (HEPA-aktiva), 24.9 % Mindre fysiskt aktiva samt 52.5% var fysiskt inaktiva. Studien visade att det inte fanns en... (More)
Tidigare studier har visat att arbetsrelaterad stress är ett ökande problem, med kopplingar till psykisk ohälsa, samtidigt som fysisk aktivitet kan bidra till minskad upplevd stress. I denna studie har 194 uthyrda konsulter på ett bemanning- och rekryteringsföretag i Sverige studerats för att kartlägga deras upplevda arbetsrelaterade stress samt fysiska aktivitetsnivå.
Arbetsrelaterad stress har mätts genom Work Stress Questionnaire (WSQ) och Fysisk aktivitet genom International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). Resultatet visade att 22.6 % uppnådde den som rekommenderade nivån av fysisk aktivitet (HEPA-aktiva), 24.9 % Mindre fysiskt aktiva samt 52.5% var fysiskt inaktiva. Studien visade att det inte fanns en signifikant skillnad mellan den upplevda arbetsrelaterade stressen baserat på fysisk aktivitetsnivå på något område. Resultatet visade även att olika delar av arbetsrelaterad stress korrelerar. Slutsatsen var att det hos deltagarna inte fanns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitetsnivå samt att olika delar av arbetsrelaterad stress kan ha ett samband. Det behöver dock studeras vidare och framtida forskning behöver fortsätta utreda förhållandet mellan fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress samt även beakta mer komplexa förklaringsmodeller med utgångspunkt i en kvalitativ metodologi. (Less)
Abstract
Previous studies have shown that work-related stress is an increasing problem, with connections to mental illness. Meanwhile, physical activity can decrease experienced stress. In this study, 194 consultants on a staffing and recruiting agency in Sweden have been studied to map their work-related stress and level of physical activity. Work-related stress has been measured with Work Stress Questionnaire (WSQ) and physical activity with help of International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). The result showed that 22.6 % reached the recommended level of physical activity (HEPA-active), 24.9 % were less physical active and 52,5 % were physical inactive. The study showed that there was no significant difference of the... (More)
Previous studies have shown that work-related stress is an increasing problem, with connections to mental illness. Meanwhile, physical activity can decrease experienced stress. In this study, 194 consultants on a staffing and recruiting agency in Sweden have been studied to map their work-related stress and level of physical activity. Work-related stress has been measured with Work Stress Questionnaire (WSQ) and physical activity with help of International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). The result showed that 22.6 % reached the recommended level of physical activity (HEPA-active), 24.9 % were less physical active and 52,5 % were physical inactive. The study showed that there was no significant difference of the experienced work-related stress based on physical activity level in any area within work-related stress. The result showed that different parts of work-related stress correlated. The conclusion of the study was that there were no correlation between work-related stress and physical activity but that the parts within work-related stress correlated with each other. There is a need for further research to study the relationship between physical activity and work-related stress and also consider more complex explanatory models based on a qualitative methodology. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8933390,
 abstract   = {{Previous studies have shown that work-related stress is an increasing problem, with connections to mental illness. Meanwhile, physical activity can decrease experienced stress. In this study, 194 consultants on a staffing and recruiting agency in Sweden have been studied to map their work-related stress and level of physical activity. Work-related stress has been measured with Work Stress Questionnaire (WSQ) and physical activity with help of International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF). The result showed that 22.6 % reached the recommended level of physical activity (HEPA-active), 24.9 % were less physical active and 52,5 % were physical inactive. The study showed that there was no significant difference of the experienced work-related stress based on physical activity level in any area within work-related stress. The result showed that different parts of work-related stress correlated. The conclusion of the study was that there were no correlation between work-related stress and physical activity but that the parts within work-related stress correlated with each other. There is a need for further research to study the relationship between physical activity and work-related stress and also consider more complex explanatory models based on a qualitative methodology.}},
 author    = {{Markusson, Caroline and Gullin, Joakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet}},
 year     = {{2017}},
}