Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sänkta förväntningar- vägen till lycka? - En kvantitativ studie av sambandet mellan förväntningar, subjektivt välbefinnande och Locus of Control.

Lindström, Sofia LU ; Sjödahl, Joanna LU and Säfström, Charlotte LU (2018) PSYK11 20172
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den här studien syftar till att undersöka sambandet mellan faktorerna Locus of Control (LOC), förväntningar på framtiden och subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning har visat på att intern LOC korrelerar med högt välbefinnande och extern LOC korrelerar med lågt välbefinnande. När det kommer till att säga vilka slags förväntningar, det vill säga höga eller låga, som en person mår bäst av att ha, är forskningen inte helt enig. Vad tidigare forskning ännu inte har undersökt är hur en persons LOC påverkar sambandet mellan förväntningar på framtiden och välbefinnande. För att mäta detta gjordes en surveyundersökning som bestod av tre delar, en till respektive faktor: LOC, förväntningar samt välbefinnande. 301 personer deltog. Det ponerades... (More)
Den här studien syftar till att undersöka sambandet mellan faktorerna Locus of Control (LOC), förväntningar på framtiden och subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning har visat på att intern LOC korrelerar med högt välbefinnande och extern LOC korrelerar med lågt välbefinnande. När det kommer till att säga vilka slags förväntningar, det vill säga höga eller låga, som en person mår bäst av att ha, är forskningen inte helt enig. Vad tidigare forskning ännu inte har undersökt är hur en persons LOC påverkar sambandet mellan förväntningar på framtiden och välbefinnande. För att mäta detta gjordes en surveyundersökning som bestod av tre delar, en till respektive faktor: LOC, förväntningar samt välbefinnande. 301 personer deltog. Det ponerades bland annat att låga förväntningar skulle korrelera med välbefinnande, samt att det skulle finnas en interaktionseffekt mellan LOC och förväntningar på välbefinnande. Resultatet visade istället motsatsen; välbefinnande korrelerade positivt med höga förväntningar och det hittades ingen interaktionseffekt. Faktorerna LOC och förväntningar visade sig även ha en egen korrelation, vilket tyder på att det finns en mening med att mäta de tre faktorerna tillsammans. Vidare forskning kan förslagsvis vara att göra en longitudinell studie för att kunna mäta välbefinnandet hos människor när förväntningarna möts av verkligheten. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to examine the relationship between the variables Locus of Control (LOC), expectations on the future and subjective well being (SWB). Previous research suggest that internal LOC correlates with high SWB and that external LOC correlates with low SWB. When it comes to the determining if high or low expectations are most profitable for ones SWB, previous research is divided. What has not yet been examined is the impact that a person's LOC might have on the relationship between expectations on the future and SWB. To measure this, an internet survey was conducted. It consisted of three parts, one for each variable: LOC, expectations and SWB. 301 answers were collected. The hypotheses were made that low expectations... (More)
The purpose of this study is to examine the relationship between the variables Locus of Control (LOC), expectations on the future and subjective well being (SWB). Previous research suggest that internal LOC correlates with high SWB and that external LOC correlates with low SWB. When it comes to the determining if high or low expectations are most profitable for ones SWB, previous research is divided. What has not yet been examined is the impact that a person's LOC might have on the relationship between expectations on the future and SWB. To measure this, an internet survey was conducted. It consisted of three parts, one for each variable: LOC, expectations and SWB. 301 answers were collected. The hypotheses were made that low expectations would correlate with SWB, and that there would be an interaction effect between LOC and expectations on SWB. The results did not support these hypotheses. High SWB correlated with high expectations, and there was no interaction effect found. Although, the variables LOC and expectations showed a correlation of their own, which demonstrates the purpose of measuring these three variables together. To determine the causality between the variables, one would alternatively do a longitudinal study, where the expectations get to coincide with reality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Sofia LU ; Sjödahl, Joanna LU and Säfström, Charlotte LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
High expectations, Low expectations, Locus of Control, Subjective Well Being, Positive psychology, Age
language
English
id
8933575
date added to LUP
2018-01-24 14:37:27
date last changed
2018-01-24 14:37:27
@misc{8933575,
 abstract   = {{The purpose of this study is to examine the relationship between the variables Locus of Control (LOC), expectations on the future and subjective well being (SWB). Previous research suggest that internal LOC correlates with high SWB and that external LOC correlates with low SWB. When it comes to the determining if high or low expectations are most profitable for ones SWB, previous research is divided. What has not yet been examined is the impact that a person's LOC might have on the relationship between expectations on the future and SWB. To measure this, an internet survey was conducted. It consisted of three parts, one for each variable: LOC, expectations and SWB. 301 answers were collected. The hypotheses were made that low expectations would correlate with SWB, and that there would be an interaction effect between LOC and expectations on SWB. The results did not support these hypotheses. High SWB correlated with high expectations, and there was no interaction effect found. Although, the variables LOC and expectations showed a correlation of their own, which demonstrates the purpose of measuring these three variables together. To determine the causality between the variables, one would alternatively do a longitudinal study, where the expectations get to coincide with reality.}},
 author    = {{Lindström, Sofia and Sjödahl, Joanna and Säfström, Charlotte}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sänkta förväntningar- vägen till lycka? - En kvantitativ studie av sambandet mellan förväntningar, subjektivt välbefinnande och Locus of Control.}},
 year     = {{2018}},
}