Advanced

Individens upplevelse av att genomgå en abort

Nyström, Oline LU and Almgren, Malin LU (2018) SJSK20 20172
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att studera individens upplevelse av att genomgå en abort. I studien belyses de faktorer och aspekter som påverkar individen under abortprocessen.
Metod: Studien är en litteraturstudie med integrerad analys där 9 vetenskapliga artiklar ligger till grund för det framtagna resultatet. Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet är kvalitetsgranskade.
Resultat: Det framtagna resultatet visar på en rad olika aspekter som påverkar individens upplevelse av att genomgå en abort. De huvudresultat som är framtagna är bemötande, självbestämmande, miljö och information För både den abortsökande kvinnan och hennes eventuelle partner är det bemötande man får en stor del av helhetsupplevelsen under abortprocessen.... (More)
Syfte: Syftet med studien var att studera individens upplevelse av att genomgå en abort. I studien belyses de faktorer och aspekter som påverkar individen under abortprocessen.
Metod: Studien är en litteraturstudie med integrerad analys där 9 vetenskapliga artiklar ligger till grund för det framtagna resultatet. Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet är kvalitetsgranskade.
Resultat: Det framtagna resultatet visar på en rad olika aspekter som påverkar individens upplevelse av att genomgå en abort. De huvudresultat som är framtagna är bemötande, självbestämmande, miljö och information För både den abortsökande kvinnan och hennes eventuelle partner är det bemötande man får en stor del av helhetsupplevelsen under abortprocessen. Självbestämmande är en annan viktig aspekt av helhetsupplevelsen. De män som varit delaktiga under abortprocessen värdesätter delaktighet till hög grad och aborter som avslutas i hemmet har fått dem att känna ett ökat ansvar och delaktighet. Vårdpersonalens bemötande influerade helhetsupplevelsen till hög grad.
Slutsats: Individer som genomgått en abort har till hög grad en positiv upplevelse av mötet med vården vid abort. Det som värderas högt och påverkar upplevelsen som mest är vårdpersonalens bemötande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Oline LU and Almgren, Malin LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Abort, upplevelse, individen, partner, bemötande
language
Swedish
id
8934347
date added to LUP
2018-03-13 07:51:55
date last changed
2018-03-13 07:51:55
@misc{8934347,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien var att studera individens upplevelse av att genomgå en abort. I studien belyses de faktorer och aspekter som påverkar individen under abortprocessen.
Metod: Studien är en litteraturstudie med integrerad analys där 9 vetenskapliga artiklar ligger till grund för det framtagna resultatet. Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet är kvalitetsgranskade.
Resultat: Det framtagna resultatet visar på en rad olika aspekter som påverkar individens upplevelse av att genomgå en abort. De huvudresultat som är framtagna är bemötande, självbestämmande, miljö och information För både den abortsökande kvinnan och hennes eventuelle partner är det bemötande man får en stor del av helhetsupplevelsen under abortprocessen. Självbestämmande är en annan viktig aspekt av helhetsupplevelsen. De män som varit delaktiga under abortprocessen värdesätter delaktighet till hög grad och aborter som avslutas i hemmet har fått dem att känna ett ökat ansvar och delaktighet. Vårdpersonalens bemötande influerade helhetsupplevelsen till hög grad.
Slutsats: Individer som genomgått en abort har till hög grad en positiv upplevelse av mötet med vården vid abort. Det som värderas högt och påverkar upplevelsen som mest är vårdpersonalens bemötande.},
 author    = {Nyström, Oline and Almgren, Malin},
 keyword   = {Abort,upplevelse,individen,partner,bemötande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individens upplevelse av att genomgå en abort},
 year     = {2018},
}