Advanced

Psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang

Adonis, Klara LU (2017) SOCK01 20172
Sociology
Abstract (Swedish)
Min frågeställning:
Hur påverkar den psykosociala arbetsmiljön personal på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, arbetskrav, kontroll av arbetssituationen och socialt stöd?
Snabbmatsrestauranger anses vara stressfyllda vilket ledde till intresset för att undersöka psykosocial arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön. Uppsatsen behandlar psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, psykiska arbetskrav, utrymmet för kontroll och socialt stöd mellan individer. Studien undersöker individens upplevelse och därför valdes kvalitativa intervjuer som metod.
Som teoretiska ansatser valdes job demand-job control and social support-modellen och organisationskonfigurationen... (More)
Min frågeställning:
Hur påverkar den psykosociala arbetsmiljön personal på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, arbetskrav, kontroll av arbetssituationen och socialt stöd?
Snabbmatsrestauranger anses vara stressfyllda vilket ledde till intresset för att undersöka psykosocial arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön. Uppsatsen behandlar psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, psykiska arbetskrav, utrymmet för kontroll och socialt stöd mellan individer. Studien undersöker individens upplevelse och därför valdes kvalitativa intervjuer som metod.
Som teoretiska ansatser valdes job demand-job control and social support-modellen och organisationskonfigurationen maskinbyråkratin. För ytterligare förståelse av den sociala påverkan användes tidigare forskning och bakgrund om sociala relationer och socialt stöd. Teoretiska ansatserna ökar förståelsen för hur organisationskonfigurationen påverkar arbetsmiljön i form av tre faktorer; arbetskrav, kontroll av arbetssituationen och social stöd. Därefter analyseras faktorerna och hur det påverkar personalens upplevelse av arbetsmiljön.
Resultatet av studien visar att organisationskonfigurationen maskinbyråkratin, påverkar arbetskraven, möjligheten personalen har att kontrollera arbete och sociala relationerna samt socialt stöd mellan personal. Genom att förstå organisationskonfigurationen skapas det en förståelse för hur arbete på arbetsplatsen är strukturerat; att arbetskraven är standardiserade, att personalen har begränsat handlingsutrymme, att det finns begränsat utrymme för sociala relationer och socialt stöd under arbetet. Dessa faktorer påverkar individen i dess uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adonis, Klara LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykosocial arbetsmiljö, arbetskrav, kontroll, socialt stöd, organisationskonfiguration, snabbmatsrestaurang.
language
Swedish
id
8934763
date added to LUP
2018-02-15 15:35:57
date last changed
2018-02-15 15:35:57
@misc{8934763,
 abstract   = {Min frågeställning:
Hur påverkar den psykosociala arbetsmiljön personal på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, arbetskrav, kontroll av arbetssituationen och socialt stöd?
Snabbmatsrestauranger anses vara stressfyllda vilket ledde till intresset för att undersöka psykosocial arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar arbetsmiljön. Uppsatsen behandlar psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang utifrån organisationens form, psykiska arbetskrav, utrymmet för kontroll och socialt stöd mellan individer. Studien undersöker individens upplevelse och därför valdes kvalitativa intervjuer som metod.
Som teoretiska ansatser valdes job demand-job control and social support-modellen och organisationskonfigurationen maskinbyråkratin. För ytterligare förståelse av den sociala påverkan användes tidigare forskning och bakgrund om sociala relationer och socialt stöd. Teoretiska ansatserna ökar förståelsen för hur organisationskonfigurationen påverkar arbetsmiljön i form av tre faktorer; arbetskrav, kontroll av arbetssituationen och social stöd. Därefter analyseras faktorerna och hur det påverkar personalens upplevelse av arbetsmiljön.
Resultatet av studien visar att organisationskonfigurationen maskinbyråkratin, påverkar arbetskraven, möjligheten personalen har att kontrollera arbete och sociala relationerna samt socialt stöd mellan personal. Genom att förstå organisationskonfigurationen skapas det en förståelse för hur arbete på arbetsplatsen är strukturerat; att arbetskraven är standardiserade, att personalen har begränsat handlingsutrymme, att det finns begränsat utrymme för sociala relationer och socialt stöd under arbetet. Dessa faktorer påverkar individen i dess uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön.},
 author    = {Adonis, Klara},
 keyword   = {Psykosocial arbetsmiljö,arbetskrav,kontroll,socialt stöd,organisationskonfiguration,snabbmatsrestaurang.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykosocial arbetsmiljö på en snabbmatsrestaurang},
 year     = {2017},
}