Advanced

Genus, Makt och Omsorg: är förbättrade arbetsvillkor ett steg i rätt riktning? En ramverksanalys av två internationella aktörers förhållningssätt till de globala omsorgskedjorna

Nilsson, Irma LU (2018) MRSK61 20172
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
De globala omsorgskedjorna produceras och upprätthålls genom den globala förflyttningen av omsorgsarbetare samt av strukturella maktrelationer och global ojämlikhet. Hur dessa omsorgskedjor förstås och bemöts av två internationella aktörer, International Domestic Workers Federation och International Labour Organization, är i fokus för denna uppsats då aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna kan anses inflytelserikt för omsorgsarbetarnas situation, och framtid. Uppsatsen syftar till att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna reflekterar, utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus, vilka producerar och strukturerar omsorgskedjorna. Likaså syftar uppsatsen till att diskutera förhållningssättet i... (More)
De globala omsorgskedjorna produceras och upprätthålls genom den globala förflyttningen av omsorgsarbetare samt av strukturella maktrelationer och global ojämlikhet. Hur dessa omsorgskedjor förstås och bemöts av två internationella aktörer, International Domestic Workers Federation och International Labour Organization, är i fokus för denna uppsats då aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna kan anses inflytelserikt för omsorgsarbetarnas situation, och framtid. Uppsatsen syftar till att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna reflekterar, utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus, vilka producerar och strukturerar omsorgskedjorna. Likaså syftar uppsatsen till att diskutera förhållningssättet i relation till förändringsarbete. Aktörernas förhållningssätt synliggörs genom en ramverksanalys och analyseras utifrån feministiska perspektiv om genus, omsorg och maktrelationer. Beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete, samt beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är i centrum för det teoretiska perspektivet. Analysen visar hur aktörernas förhållningssätt både utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus. Diskussionen lyfter de brister och tillgångar aktörernas förhållningssätt inbegriper, där aktörernas förhållningssätt kan anses utmana nedvärderingen av omsorgsarbete, samt utmana uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären. Aktörernas förhållningssätt kan dock anses reproducera beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete och anse omfatta otillräckliga åtgärder. Diskussionen problematiserar också hur relationen mellan teori och praktik kan ses som en brist hos det teoretiska perspektivet. (Less)
Popular Abstract
Global Care Chains are produced and sustained through the global transfer of care workers as well as by structural power relations and global inequality. How these care chains are seen and conceptualized by two international actors, International Domestic Workers Federation and International Labour Organization, is the main focus of this essay since the actors’ approach and perception of (the) care chains can be seen as affecting the situation/working conditions and future of the workers. The aim of the study is to illuminate how the actors’ approaches reflects, challenge and reproduce the gender power relations, as well as discuss the approaches in relation to their work for a change. The actor’s approaches are illuminated by a frame... (More)
Global Care Chains are produced and sustained through the global transfer of care workers as well as by structural power relations and global inequality. How these care chains are seen and conceptualized by two international actors, International Domestic Workers Federation and International Labour Organization, is the main focus of this essay since the actors’ approach and perception of (the) care chains can be seen as affecting the situation/working conditions and future of the workers. The aim of the study is to illuminate how the actors’ approaches reflects, challenge and reproduce the gender power relations, as well as discuss the approaches in relation to their work for a change. The actor’s approaches are illuminated by a frame analysis, and analysed through feminist perspectives on gender, care, and power relations, where the dependency between reproductive/productive work, as well as the dependency between the employer/employee are in the centre of the theoretical perspective. The analysis shows how the actors approaches challenge as well as reproduces the structural power relations. Hence, the discussion focus on the shortcomings and assets of the approaches, where the actor’s approaches can be seen as challenging the devaluation of care work, as well as the division between the public and private sphere. However, their approaches can also be seen as reproducing the dependency between reproductive and productive work and providing insufficient actions. The discussion also illuminates how the relationship between theory and practice can be seen as a lack of the theoretical perspectives on power relations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Irma LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Globala Omsorgskedjor, Omsorgsarbete, migration, genus, omsorg, produktivt arbete, reproduktivt arbete Global Care Chains, Care Work, Labour migration, gender, care, productive work, reproductive work, Frame Analysis
language
Swedish
id
8934787
date added to LUP
2018-03-14 08:52:10
date last changed
2018-03-14 08:52:10
@misc{8934787,
 abstract   = {De globala omsorgskedjorna produceras och upprätthålls genom den globala förflyttningen av omsorgsarbetare samt av strukturella maktrelationer och global ojämlikhet. Hur dessa omsorgskedjor förstås och bemöts av två internationella aktörer, International Domestic Workers Federation och International Labour Organization, är i fokus för denna uppsats då aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna kan anses inflytelserikt för omsorgsarbetarnas situation, och framtid. Uppsatsen syftar till att synliggöra hur aktörernas förhållningssätt till omsorgskedjorna reflekterar, utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus, vilka producerar och strukturerar omsorgskedjorna. Likaså syftar uppsatsen till att diskutera förhållningssättet i relation till förändringsarbete. Aktörernas förhållningssätt synliggörs genom en ramverksanalys och analyseras utifrån feministiska perspektiv om genus, omsorg och maktrelationer. Beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete, samt beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är i centrum för det teoretiska perspektivet. Analysen visar hur aktörernas förhållningssätt både utmanar och reproducerar maktrelationerna utifrån genus. Diskussionen lyfter de brister och tillgångar aktörernas förhållningssätt inbegriper, där aktörernas förhållningssätt kan anses utmana nedvärderingen av omsorgsarbete, samt utmana uppdelningen mellan den privata och offentliga sfären. Aktörernas förhållningssätt kan dock anses reproducera beroendeförhållandet mellan reproduktivt och produktivt arbete och anse omfatta otillräckliga åtgärder. Diskussionen problematiserar också hur relationen mellan teori och praktik kan ses som en brist hos det teoretiska perspektivet.},
 author    = {Nilsson, Irma},
 keyword   = {Globala Omsorgskedjor,Omsorgsarbete,migration,genus,omsorg,produktivt arbete,reproduktivt arbete Global Care Chains,Care Work,Labour migration,gender,care,productive work,reproductive work,Frame Analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genus, Makt och Omsorg: är förbättrade arbetsvillkor ett steg i rätt riktning? En ramverksanalys av två internationella aktörers förhållningssätt till de globala omsorgskedjorna},
 year     = {2018},
}