Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The User Value of Speech Recognition at Home

Blomberg, Maria LU and Johansson, Albert LU (2018) INTM01 20172
Innovation Engineering
Abstract
Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. However, little is known about the user value of this target group using speech recognition in the home environment. The user value is relevant to IKEA for determining how, or if, the technology can deliver to their vision of creating a better everyday life for the many people.

The purpose of this thesis is to explore the user value for the broader audience using speech recognition in the home environment. Further, the aim is to understand if, and how,... (More)
Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. However, little is known about the user value of this target group using speech recognition in the home environment. The user value is relevant to IKEA for determining how, or if, the technology can deliver to their vision of creating a better everyday life for the many people.

The purpose of this thesis is to explore the user value for the broader audience using speech recognition in the home environment. Further, the aim is to understand if, and how, speech recognition is relevant to IKEA. To reach the purpose, an exploratory, mixed method design, combining qualitative and quantitative strategies has been used. The primary approach of this study is a market research approach for identifying user value called means-end chain. Derived values are triangulated with feedback from experts and compared to existing literature. Aspects of implementation, such as product design and business have been excluded from the thesis.
Four user values of speech recognition in the home environment are concluded; facilitate daily life, everyday efficiency, comfort and increased calmness. All four values refer to tasks complementing, not replacing, already existing interfaces. Moreover, a scepticism towards the new technology of speech recognition is identified.
Speech recognition is also concluded to, entirely or partly, fulfil the IKEA product development criteria for smart products, namely; convenience, easy to understand, clear use case and solving a user need. Therefore, speech recognition can contribute to the IKEA vision of creating a better life for the many people. (Less)
Abstract (Swedish)
Människan har interagerat genom att använda sin röst i årtusenden. I mitten av förra seklet började datorer förstå människans röst. På senare år har stora investeringar för röststyrning i hemmet gjort att teknologin börjat nå en bred konsumentmarknad. Användarvärdet för röststyrning i hemmiljö för denna målgrupp är varken välkänt eller väldokumenterat. Användarvärdet är intressant för IKEA för att avgöra hur, eller om, teknologin kan bidra till deras vision om att en bättre vardag för de många människorna.
Syftet med denna uppsats är att utforska användarvärdet av röststyrning i IKEA-kundens hemmiljö. Utifrån detta avgörs om röststyrning är relevant för IKEA. Syftet uppnås med en explorativ ansats som utgår från en flerstegsmetod vilken... (More)
Människan har interagerat genom att använda sin röst i årtusenden. I mitten av förra seklet började datorer förstå människans röst. På senare år har stora investeringar för röststyrning i hemmet gjort att teknologin börjat nå en bred konsumentmarknad. Användarvärdet för röststyrning i hemmiljö för denna målgrupp är varken välkänt eller väldokumenterat. Användarvärdet är intressant för IKEA för att avgöra hur, eller om, teknologin kan bidra till deras vision om att en bättre vardag för de många människorna.
Syftet med denna uppsats är att utforska användarvärdet av röststyrning i IKEA-kundens hemmiljö. Utifrån detta avgörs om röststyrning är relevant för IKEA. Syftet uppnås med en explorativ ansats som utgår från en flerstegsmetod vilken kombinerar kvalitativa och kvantitativa data. Uppsatsens primära ansats utgörs av en marknadsanalysmetod för att förstå användarvärde som kallas means-end chain. De framtagna värdena trianguleras med feedback från experter och jämförs med befintlig litteratur. Aspekter som har med implementering att göra, såsom marknadsstrategi, affärsstrategi och funktionalitet ingår inte i denna uppsats.
Fyra användarvärden identifieras för röststyrning i hemmiljö; underlätta vardagen, vardagseffektivitet, bekvämlighet och ökad avkoppling. Samtliga värden syftar på aktiviteter som kompletterar, inte ersätter, redan existerande gränssnitt. Det framkommer även en viss skepsis mot den nya teknologi som röststyrning representerar.
Utöver detta dras slutsatsen att röststyrning, helt eller delvis, uppfyller IKEAs kriterier för utveckling av smarta produkter, nämligen; bekvämlighet, lätt att förstå, tydligt användningsfall, och lösa ett användarproblem. Därmed anses röststyrning kunna bidra till syftet att skapa en bättre vardag för de många människorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomberg, Maria LU and Johansson, Albert LU
supervisor
organization
alternative title
An Explorative Study of the User Value Created by Speech Recognition for the IKEA Customer
course
INTM01 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Speech Recognition, Means-End Chain, User Value, Smart Home, Voice Control
language
English
id
8934796
date added to LUP
2018-02-06 09:48:22
date last changed
2018-02-06 09:48:22
@misc{8934796,
 abstract   = {{Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. However, little is known about the user value of this target group using speech recognition in the home environment. The user value is relevant to IKEA for determining how, or if, the technology can deliver to their vision of creating a better everyday life for the many people.

The purpose of this thesis is to explore the user value for the broader audience using speech recognition in the home environment. Further, the aim is to understand if, and how, speech recognition is relevant to IKEA. To reach the purpose, an exploratory, mixed method design, combining qualitative and quantitative strategies has been used. The primary approach of this study is a market research approach for identifying user value called means-end chain. Derived values are triangulated with feedback from experts and compared to existing literature. Aspects of implementation, such as product design and business have been excluded from the thesis.
Four user values of speech recognition in the home environment are concluded; facilitate daily life, everyday efficiency, comfort and increased calmness. All four values refer to tasks complementing, not replacing, already existing interfaces. Moreover, a scepticism towards the new technology of speech recognition is identified. 
Speech recognition is also concluded to, entirely or partly, fulfil the IKEA product development criteria for smart products, namely; convenience, easy to understand, clear use case and solving a user need. Therefore, speech recognition can contribute to the IKEA vision of creating a better life for the many people.}},
 author    = {{Blomberg, Maria and Johansson, Albert}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The User Value of Speech Recognition at Home}},
 year     = {{2018}},
}