Advanced

Terrorbekämpningens och yttrandefrihetens dilemma i Storbritannien

Sjögren, Peter LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar Storbritanniens nya lagstiftning vars syfte är att motverka terrorism. Lagstiftningen innebär att specifika offentliga myndigheter kan tvingas att förhindra att människor in dras in i terrorism. Lagstiftningen har fått mycket kritik från den akademiska världen som menar att den kommer att begränsa yttrandefriheten. Frågan som uppsatsen ställer är hur skulle Europadomstolen bedömt lagstiftning som inskränker yttrandefriheten om den kom till Europadomstolen? För att kunna besvara denna fråga så har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. I uppsatsen används ”Margin of appreciation” som Europadomstolen använder för att se om en inskränkning av en grundläggande rättighet är förenlig med ett demokratiskt samhälle eller inte.... (More)
Uppsatsen behandlar Storbritanniens nya lagstiftning vars syfte är att motverka terrorism. Lagstiftningen innebär att specifika offentliga myndigheter kan tvingas att förhindra att människor in dras in i terrorism. Lagstiftningen har fått mycket kritik från den akademiska världen som menar att den kommer att begränsa yttrandefriheten. Frågan som uppsatsen ställer är hur skulle Europadomstolen bedömt lagstiftning som inskränker yttrandefriheten om den kom till Europadomstolen? För att kunna besvara denna fråga så har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. I uppsatsen används ”Margin of appreciation” som Europadomstolen använder för att se om en inskränkning av en grundläggande rättighet är förenlig med ett demokratiskt samhälle eller inte. Uppsatsen använder lagtexten i EKMR art. 10 som handlar om yttrandefrihet. Olika rättsfall från Europadomstolen används i uppsatsen. Rättsfallen är utvalda genom Europadomstolens databas där den hänvisar till vilka fall som har prejudikatvärde gällande begräsningen av yttrandefriheten för att skydda nationen. Den sista rättskälla som jag använder är juridisk litteratur som handlar om Europadomstolen. De delar som används från dessa böcker är delarna som handlar om inskränkning av yttrandefriheten p.g.a. skydd för nationen. Resultatet blev att det inte gick direkt att avgöra om lagstiftningen är förenligt med EKMR utan det man får göra är att avgöra i varje situation som lagstiftningen tillämpas. Det som uppsatsen kom fram till är att lagstiftningens utformning gör att det finns breda tolkning om hur lagen ska användas och att risken är stor att fall avgöras i Europadomstolen p.g.a. av lagstiftningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Peter LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Terrorism, Lagstiftning, Storbritannien, Europakonventionen, Europadomstolen, Yttrandefrihet
language
Swedish
id
8934891
date added to LUP
2018-04-11 09:08:00
date last changed
2018-04-11 09:08:00
@misc{8934891,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar Storbritanniens nya lagstiftning vars syfte är att motverka terrorism. Lagstiftningen innebär att specifika offentliga myndigheter kan tvingas att förhindra att människor in dras in i terrorism. Lagstiftningen har fått mycket kritik från den akademiska världen som menar att den kommer att begränsa yttrandefriheten. Frågan som uppsatsen ställer är hur skulle Europadomstolen bedömt lagstiftning som inskränker yttrandefriheten om den kom till Europadomstolen? För att kunna besvara denna fråga så har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. I uppsatsen används ”Margin of appreciation” som Europadomstolen använder för att se om en inskränkning av en grundläggande rättighet är förenlig med ett demokratiskt samhälle eller inte. Uppsatsen använder lagtexten i EKMR art. 10 som handlar om yttrandefrihet. Olika rättsfall från Europadomstolen används i uppsatsen. Rättsfallen är utvalda genom Europadomstolens databas där den hänvisar till vilka fall som har prejudikatvärde gällande begräsningen av yttrandefriheten för att skydda nationen. Den sista rättskälla som jag använder är juridisk litteratur som handlar om Europadomstolen. De delar som används från dessa böcker är delarna som handlar om inskränkning av yttrandefriheten p.g.a. skydd för nationen. Resultatet blev att det inte gick direkt att avgöra om lagstiftningen är förenligt med EKMR utan det man får göra är att avgöra i varje situation som lagstiftningen tillämpas. Det som uppsatsen kom fram till är att lagstiftningens utformning gör att det finns breda tolkning om hur lagen ska användas och att risken är stor att fall avgöras i Europadomstolen p.g.a. av lagstiftningen.},
 author    = {Sjögren, Peter},
 keyword   = {Terrorism,Lagstiftning,Storbritannien,Europakonventionen,Europadomstolen,Yttrandefrihet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Terrorbekämpningens och yttrandefrihetens dilemma i Storbritannien},
 year     = {2017},
}