Advanced

Försvarsåtgärder vid fientliga uppköp - Om målbolagsledningens möjligheter att vida åtgärder som försvårar offentliga uppköp

Håkanson, Måns LU (2017) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
När ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett svenskt bolag framförs är det vanligtvis förhandlat med målbolagets styrelse och med dennes stöd. I de fallen så inte är fallet brukar budet benämnas fientligt, d.v.s. att det inte stöds av målbolagets styrelse. Frågan uppkommer då vilka åtgärder en bo-lagsledning kan vidta för att antingen minska risken att bolaget blir föremål för ett fientligt bud, eller försvåra ett lämnat buds genomförande. Av intresse är också om bolagsledningen kan hållas skadeståndansvarig för åt-gärder som den vidtagit i strid med gällande lagstiftning.

Uppsatsen avser att analysera ett antal vanligt förekommande åtgärder bo-lagsledning kan vidta som avser att skydda bolaget från fientliga övertaganden utifrån... (More)
När ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett svenskt bolag framförs är det vanligtvis förhandlat med målbolagets styrelse och med dennes stöd. I de fallen så inte är fallet brukar budet benämnas fientligt, d.v.s. att det inte stöds av målbolagets styrelse. Frågan uppkommer då vilka åtgärder en bo-lagsledning kan vidta för att antingen minska risken att bolaget blir föremål för ett fientligt bud, eller försvåra ett lämnat buds genomförande. Av intresse är också om bolagsledningen kan hållas skadeståndansvarig för åt-gärder som den vidtagit i strid med gällande lagstiftning.

Uppsatsen avser att analysera ett antal vanligt förekommande åtgärder bo-lagsledning kan vidta som avser att skydda bolaget från fientliga övertaganden utifrån ett aktiebolagsrättsligt och ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv. Uppsatsen är i flera avseenden därav uppdelad i en aktiebolagsrättslig del och en aktiemarknadsrättslig del.

Även om s.k. försvarsåtgärder vanligtvis uppfattas som generellt otillåtna i svensk rätt visar uppsatsen på att det många gånger finns utrymme för bolagsledningen att vidta sådana åtgärder. Därutöver kan det konstateras att bolaget kan få det svårt att kräva bolagsledningen på ersättning om den vidtagit otillåtna åtgärder. (Less)
Abstract
When a public offer is presented regarding the shares of a Swedish listed company, it’s usually been negotiated with the target company’s board of directors and has its support. When an offer lacks the support of the target company’s board of directors, the offer is considered hostile. Thus, the question arises what kind of actions the target company’s management can take in order to either minimize the risk of being the target of a bid in the first place or complicate a bid’s execution after it has been presented. Another question of interest is if the target company’s management can be held liable by the company for any damages caused by an act that is deemed illegal according to Swedish law.

The paper aims to analyse a few typical... (More)
When a public offer is presented regarding the shares of a Swedish listed company, it’s usually been negotiated with the target company’s board of directors and has its support. When an offer lacks the support of the target company’s board of directors, the offer is considered hostile. Thus, the question arises what kind of actions the target company’s management can take in order to either minimize the risk of being the target of a bid in the first place or complicate a bid’s execution after it has been presented. Another question of interest is if the target company’s management can be held liable by the company for any damages caused by an act that is deemed illegal according to Swedish law.

The paper aims to analyse a few typical actions which can be taken by a company’s management with the purpose of protecting the company from a hostile takeover, with regard to Swedish company law and the stock market regulations. The paper is in many aspects therefore divided into one part which addresses company law and one part that addresses stock market regulations.

Even though so-called defence measures usually are considered irreconcilable with Swedish law, the paper shows that a company’s management in many instances has room to take such actions. Furthermore, it could be proven difficult to hold a company’s management liable for such actions which are deemed unlawful due to the structure of the regulations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkanson, Måns LU
supervisor
organization
alternative title
Defense measures during hostile takeovers - The target company's managment's possibilities to take actions that complicate the execution of a public takeover
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, aktiebolagsrätt, aktiemarknadsrätt
language
Swedish
id
8936894
date added to LUP
2018-03-20 08:51:02
date last changed
2018-03-20 08:51:02
@misc{8936894,
 abstract   = {When a public offer is presented regarding the shares of a Swedish listed company, it’s usually been negotiated with the target company’s board of directors and has its support. When an offer lacks the support of the target company’s board of directors, the offer is considered hostile. Thus, the question arises what kind of actions the target company’s management can take in order to either minimize the risk of being the target of a bid in the first place or complicate a bid’s execution after it has been presented. Another question of interest is if the target company’s management can be held liable by the company for any damages caused by an act that is deemed illegal according to Swedish law. 

The paper aims to analyse a few typical actions which can be taken by a company’s management with the purpose of protecting the company from a hostile takeover, with regard to Swedish company law and the stock market regulations. The paper is in many aspects therefore divided into one part which addresses company law and one part that addresses stock market regulations. 

Even though so-called defence measures usually are considered irreconcilable with Swedish law, the paper shows that a company’s management in many instances has room to take such actions. Furthermore, it could be proven difficult to hold a company’s management liable for such actions which are deemed unlawful due to the structure of the regulations.},
 author    = {Håkanson, Måns},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,aktiebolagsrätt,aktiemarknadsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försvarsåtgärder vid fientliga uppköp - Om målbolagsledningens möjligheter att vida åtgärder som försvårar offentliga uppköp},
 year     = {2017},
}