Advanced

En kartläggning av arbetsterapeutiska åtgärder vid depression och ångestsyndrom

S:T Cyr Ulfsparre, Elin LU and Talajic, Kristina LU (2017) ATPK62 20172
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Depression är ett växande problem, över 300 miljoner individer världen över är drabbade och den vanligaste samsjukligheten är ångestsyndrom. Depression och ångestsyndrom påverkar individernas vardag omfattande. I nuläget rekommenderar Socialstyrelsen enbart psykiatrisk behandling i form av samtalsterapi och läkemedelsbehandling för denna patientgrupp medan det däremot saknas hänvisning till arbetsterapeutiska åtgärder. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga aktuell forskning gällande arbetsterapeutiska åtgärder för vuxna individer med depression och ångestsyndrom. Metod: Allmän litteraturöversikt med integrerad innehållsanalys. Sökning i databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl resulterade i 12 artiklar från 9 olika länder.... (More)
Bakgrund: Depression är ett växande problem, över 300 miljoner individer världen över är drabbade och den vanligaste samsjukligheten är ångestsyndrom. Depression och ångestsyndrom påverkar individernas vardag omfattande. I nuläget rekommenderar Socialstyrelsen enbart psykiatrisk behandling i form av samtalsterapi och läkemedelsbehandling för denna patientgrupp medan det däremot saknas hänvisning till arbetsterapeutiska åtgärder. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga aktuell forskning gällande arbetsterapeutiska åtgärder för vuxna individer med depression och ångestsyndrom. Metod: Allmän litteraturöversikt med integrerad innehållsanalys. Sökning i databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl resulterade i 12 artiklar från 9 olika länder. Resultat: 12 olika arbetsterapeutiska åtgärder kunde identifieras. Ett flertal åtgärder hade fokus på att göra vardagen mer hanterbar. Det identifierades även att flera åtgärder använde sig av kreativa aktiviteter som ett mål i sig, men även för att komma åt annan aktivitetsbaserad problematik. Studiens resultat visar att arbetsterapeutiska åtgärder ger positiva resultat för individen. Dock var det enbart två av studierna som visade på signifikant förbättring av minskade depression- och ångestsymtom. Slutsats: Det finns få studier på arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression och ångest. I relation till det ökade samhällsproblemet på grund av ökad depression och ångest behövs mer forskning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
S:T Cyr Ulfsparre, Elin LU and Talajic, Kristina LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie
course
ATPK62 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Åtgärder, Tree theme method, ReDo, Depression
language
Swedish
id
8936908
date added to LUP
2018-03-06 11:38:37
date last changed
2018-03-06 11:38:37
@misc{8936908,
 abstract   = {Bakgrund: Depression är ett växande problem, över 300 miljoner individer världen över är drabbade och den vanligaste samsjukligheten är ångestsyndrom. Depression och ångestsyndrom påverkar individernas vardag omfattande. I nuläget rekommenderar Socialstyrelsen enbart psykiatrisk behandling i form av samtalsterapi och läkemedelsbehandling för denna patientgrupp medan det däremot saknas hänvisning till arbetsterapeutiska åtgärder. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga aktuell forskning gällande arbetsterapeutiska åtgärder för vuxna individer med depression och ångestsyndrom. Metod: Allmän litteraturöversikt med integrerad innehållsanalys. Sökning i databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl resulterade i 12 artiklar från 9 olika länder. Resultat: 12 olika arbetsterapeutiska åtgärder kunde identifieras. Ett flertal åtgärder hade fokus på att göra vardagen mer hanterbar. Det identifierades även att flera åtgärder använde sig av kreativa aktiviteter som ett mål i sig, men även för att komma åt annan aktivitetsbaserad problematik. Studiens resultat visar att arbetsterapeutiska åtgärder ger positiva resultat för individen. Dock var det enbart två av studierna som visade på signifikant förbättring av minskade depression- och ångestsymtom. Slutsats: Det finns få studier på arbetsterapeutiska åtgärder för personer med depression och ångest. I relation till det ökade samhällsproblemet på grund av ökad depression och ångest behövs mer forskning},
 author    = {S:T Cyr Ulfsparre, Elin and Talajic, Kristina},
 keyword   = {Arbetsterapi,Åtgärder,Tree theme method,ReDo,Depression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kartläggning av arbetsterapeutiska åtgärder vid depression och ångestsyndrom},
 year     = {2017},
}