Advanced

Möjligheten till delaktighet

Lönn, Maria LU and Olsson, Emma LU (2017) ATPK62 20172
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
En personcentrerad vård efterfrågas där barn får vara mer delaktiga i sin kontakt med hälso- och sjukvården. För att skapa en rättvis vård där alla barn oavsett funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet behövs ett fungerande arbetssätt. Syftet var därför att undersöka hur unga vuxna upplevt möjligheten till delaktighet i sina tidigare kontakter med Barn- och ungdomshabiliteringen. Unga vuxna intervjuades om sina tidigare upplevelser i sin kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes vid analys av materialet. Fyra teman representerade resultatet; Att förmå och tro på sig själv, Att bli sedd, Att ha en stöttande och möjliggörande omgivning och Att känna sig utelämnad.... (More)
En personcentrerad vård efterfrågas där barn får vara mer delaktiga i sin kontakt med hälso- och sjukvården. För att skapa en rättvis vård där alla barn oavsett funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet behövs ett fungerande arbetssätt. Syftet var därför att undersöka hur unga vuxna upplevt möjligheten till delaktighet i sina tidigare kontakter med Barn- och ungdomshabiliteringen. Unga vuxna intervjuades om sina tidigare upplevelser i sin kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes vid analys av materialet. Fyra teman representerade resultatet; Att förmå och tro på sig själv, Att bli sedd, Att ha en stöttande och möjliggörande omgivning och Att känna sig utelämnad. Resultatet visade den sociala miljöns komplexitet och betydelse där föräldrar och personal både kan hindra och möjliggöra delaktighet samt hur tidigare negativa upplevelser kunde påverka framtida kontakter. I de fall som interna och externa faktorer begränsar möjligheten till delaktighet så behöver arbetsterapeuter identifiera och arbeta med dessa faktorer. Att använda delaktighet som en del av arbetssättet och inte bara som ett slutresultat är ett sätt att uppnå ett mer personcentrerat arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lönn, Maria LU and Olsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
- Unga vuxna ser tillbaka på sin kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen
course
ATPK62 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barn, delaktighet, funktionsnedsättning, personcentrerad vård, kvalitativ innehållsanalys.
language
Swedish
id
8936940
date added to LUP
2018-03-06 11:37:29
date last changed
2018-03-06 11:37:29
@misc{8936940,
 abstract   = {En personcentrerad vård efterfrågas där barn får vara mer delaktiga i sin kontakt med hälso- och sjukvården. För att skapa en rättvis vård där alla barn oavsett funktionsnedsättning ges möjlighet till delaktighet behövs ett fungerande arbetssätt. Syftet var därför att undersöka hur unga vuxna upplevt möjligheten till delaktighet i sina tidigare kontakter med Barn- och ungdomshabiliteringen. Unga vuxna intervjuades om sina tidigare upplevelser i sin kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes vid analys av materialet. Fyra teman representerade resultatet; Att förmå och tro på sig själv, Att bli sedd, Att ha en stöttande och möjliggörande omgivning och Att känna sig utelämnad. Resultatet visade den sociala miljöns komplexitet och betydelse där föräldrar och personal både kan hindra och möjliggöra delaktighet samt hur tidigare negativa upplevelser kunde påverka framtida kontakter. I de fall som interna och externa faktorer begränsar möjligheten till delaktighet så behöver arbetsterapeuter identifiera och arbeta med dessa faktorer. Att använda delaktighet som en del av arbetssättet och inte bara som ett slutresultat är ett sätt att uppnå ett mer personcentrerat arbete.},
 author    = {Lönn, Maria and Olsson, Emma},
 keyword   = {Barn,delaktighet,funktionsnedsättning,personcentrerad vård,kvalitativ innehållsanalys.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheten till delaktighet},
 year     = {2017},
}